Beter worden

 1. Ambulance-inzetten
 2. Ambulance-inzetten: bereik A1-inzetten binnen 15 minuten
 3. Ambulancestandplaatsen
 4. Ambulancestandplaatsen: bereik binnen 15 minuten
 5. Antibioticagebruik buiten ziekenhuizen
 6. Antibioticagebruik in ziekenhuizen
 7. Apotheekhoudende huisartsenpraktijken
 8. Baarmoederhalskanker: 10-jaarsoverleving
 9. Bloeddonoren
 10. Borstkanker: 10-jaarsoverleving
 11. DBC's ziekenhuiszorg
 12. Dementie: aantal personen bekend bij de huisarts
 13. Depressie: aantal personen bekend bij de huisarts
 14. Dikkedarmkanker: 10-jaarsoverleving
 15. Donoren: ingeschreven in Donorregister
 16. Donornier: wachttijd
 17. Eerstelijnspsycholoog: aantal consulten per cliënt
 18. Eerstelijnsverblijf
 19. Financiële toegankelijkheid: afzien van zorg vanwege de kosten
 20. Fysiotherapeut: aantal behandelingen per persoon
 21. Fysiotherapeuten: aantal werkzaam
 22. Fysiotherapeut en oefentherapeut: minimaal één keer per jaar contact
 23. Geneesmiddelen: gebruik extramuraal
 24. Geneesmiddelen: gebruik generieke geneesmiddelen extramuraal
 25. Geneesmiddelen: gebruik voorgeschreven middelen
 26. Geneesmiddelentekorten
 27. Geneesmiddelen: uitgaven dure geneesmiddelen intramuraal
 28. Geneesmiddelen: uitgaven extramuraal
 29. Geriatrische revalidatiezorg
 30. GGZ: aantal patiënten curatieve GGZ
 31. GGZ: aantal suïcides
 32. GGZ: aantal vrijheidsbeperkende interventies
 33. GGZ: financiële toegankelijkheid
 34. GGZ: instellingen
 35. Heupfractuur: tijdig geopereerde patiënten
 36. Huisartscontact: aantal contacten per persoon
 37. Huisartscontact: minimaal één keer per jaar contact
 38. Huisartsen: aantal werkzaam
 39. Huisartsenpraktijken met praktijkondersteuner GGZ
 40. Huisartsenpraktijk: reistijd langer dan 10 minuten
 41. Hulpmiddelen: gebruik extramuraal
 42. Hulpmiddelen: uitgaven extramuraal
 43. Jeugdbescherming
 44. Jeugdhulp: beëindigde trajecten
 45. Jeugdhulp met verblijf
 46. Jeugdhulp zonder verblijf
 47. Jeugdreclassering
 48. Jeugdzorg
 49. Kanker: aantal nieuwe gevallen
 50. Kwaliteit: huisarts besteedt voldoende tijd aan patiënt
 51. Kwaliteit: huisarts betrekt patiënt bij beslissingen
 52. Kwaliteit: huisarts geeft patiënt gelegenheid om vragen te stellen
 53. Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: beoordeling eigen afdeling
 54. Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: beoordeling eigen instelling
 55. Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: onvoldoende gekwalificeerd personeel
 56. Ligduur in ziekenhuizen
 57. Medisch specialistische zorg: aantal instellingen
 58. Mobiel medisch team: bereik binnen 30 minuten
 59. Oefentherapeut: aantal behandelingen per persoon
 60. Openbare apotheken
 61. Opleidingen: geadviseerde instroom geneeskundig, tandheelkundig en GGZ
 62. Opleidingen: gediplomeerden mbo, hbo, wo zorg en welzijn
 63. Opleidingen: gerealiseerde instroom geneeskundig, tandheelkundig en GGZ
 64. Opleidingen: instroom mbo, hbo, wo zorg en welzijn
 65. Orgaantransplantaties
 66. Polyfarmacie: aantal patiënten
 67. Specialist: aantal contacten
 68. Specialist: minimaal één keer per jaar contact
 69. Sterfte: 30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor acuut myocardinfarct
 70. Sterfte: 30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor herseninfarct
 71. Tandartsen: aantal werkzaam
 72. Tandarts: financiële toegankelijkheid
 73. Tandarts: minimaal één keer per jaar contact
 74. Uitgaven aan aanbieders van GGZ
 75. Uitgaven: aandeel bbp van collectief en privaat gefinancierde gezondheidszorg
 76. Uitgaven: aandeel bbp van collectief gefinancierde gezondheidszorg
 77. Uitgaven: aandeel bbp van privaat gefinancierde gezondheidszorg
 78. Uitgaven: collectieve zorguitgaven per werkende
 79. Uitgaven: jaarlijkse groei collectieve zorguitgaven
 80. Uitgaven: jaarlijkse groei private zorguitgaven
 81. Uitgaven naar ziektegroepen
 82. Uitgaven voor psychische problemen
 83. Uitgaven: Zorgverzekeringswet (Zvw)
 84. Vacatures in de sector zorg en welzijn
 85. Verslavingszorg
 86. Wachttijd behandeling medisch specialistische zorg: Overschrijding Treeknorm en gemiddelde wachttijd
 87. Wachttijd diagnostiek medisch specialistische zorg: Overschrijding Treeknorm en gemiddelde wachttijd
 88. Wachttijd generalistische basis-ggz: Overschrijding treeknorm en wachttijd
 89. Wachttijd gespecialiseerde ggz: Overschrijding treeknorm en gemiddelde wachttijd
 90. Wachttijd poliklinisch consult medisch specialistische zorg: Overschrijding Treeknorm en gemiddelde wachttijd
 91. Wijkverpleging
 92. Ziekenhuisbedden
 93. Ziekenhuisopnamen voor astma en COPD
 94. Ziekenhuisopnamen voor diabetes mellitus
 95. Ziekenhuisopnamen voor hartfalen
 96. Ziekenhuispatiënten: potentieel vermijdbare sterfte
 97. Ziekenhuispatiënten: zorggerelateerde schade
 98. Zorginfecties in ziekenhuizen