Beter worden

 1. Ambulance-inzetten
 2. Ambulance-inzetten: bereik A1-inzetten binnen 15 minuten
 3. Ambulancestandplaatsen
 4. Ambulancestandplaatsen: bereik binnen 15 minuten
 5. Antibioticagebruik buiten ziekenhuizen
 6. Antibioticagebruik in ziekenhuizen
 7. Apotheekhoudende huisartsenpraktijken
 8. Baarmoederhalskanker: 5-jaarsoverleving
 9. Bloeddonoren
 10. Borstkanker: 5-jaarsoverleving
 11. DBC's ziekenhuiszorg
 12. Dikkedarmkanker: 5-jaarsoverleving
 13. Donoren: ingeschreven in Donorregister
 14. Donornier: wachttijd
 15. Eerstelijnspsycholoog: aantal consulten per cliënt
 16. Financiële toegankelijkheid: afzien van zorg vanwege de kosten
 17. Fysiotherapeut: aantal behandelingen per persoon
 18. Fysiotherapeuten: aantal werkzaam
 19. Fysiotherapeut en oefentherapeut: minimaal één keer per jaar contact
 20. Geneesmiddelen: gebruik extramuraal
 21. Geneesmiddelen: gebruik generieke geneesmiddelen extramuraal
 22. Geneesmiddelen: gebruik voorgeschreven middelen
 23. Geneesmiddelentekorten
 24. Geneesmiddelen: uitgaven dure geneesmiddelen intramuraal
 25. Geneesmiddelen: uitgaven extramuraal
 26. GGZ: aantal patiënten curatieve GGZ
 27. GGZ: aantal suïcides
 28. GGZ: aantal vrijheidsbeperkende interventies
 29. GGZ: financiële toegankelijkheid
 30. GGZ: instellingen
 31. Heupfractuur: tijdig geopereerde patiënten
 32. Huisartscontact: aantal contacten per persoon
 33. Huisartscontact: minimaal één keer per jaar contact
 34. Huisartsen: aantal werkzaam
 35. Huisartsenpraktijken met praktijkondersteuner GGZ
 36. Huisartsenpraktijk: reistijd langer dan 10 minuten
 37. Hulpmiddelen: gebruik extramuraal
 38. Hulpmiddelen: uitgaven extramuraal
 39. Jeugdbescherming
 40. Jeugdhulp: beëindigde trajecten
 41. Jeugdhulp met verblijf
 42. Jeugdhulp zonder verblijf
 43. Jeugdreclassering
 44. Jeugdzorg
 45. Kanker: aantal nieuwe gevallen
 46. Kwaliteit: huisarts besteedt voldoende tijd aan patiënt
 47. Kwaliteit: huisarts betrekt patiënt bij beslissingen
 48. Kwaliteit: huisarts geeft patiënt gelegenheid om vragen te stellen
 49. Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: beoordeling eigen afdeling
 50. Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: beoordeling eigen instelling
 51. Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: onvoldoende gekwalificeerd personeel
 52. Ligduur in ziekenhuizen
 53. Medisch specialistische zorg: aantal instellingen
 54. Mobiel medisch team: bereik binnen 30 minuten
 55. Oefentherapeut: aantal behandelingen per persoon
 56. Openbare apotheken
 57. Opleidingen: geadviseerde instroom geneeskundig, tandheelkundig en GGZ
 58. Opleidingen: gediplomeerden mbo, hbo, wo zorg en welzijn
 59. Opleidingen: gerealiseerde instroom geneeskundig, tandheelkundig en GGZ
 60. Opleidingen: instroom mbo, hbo, wo zorg en welzijn
 61. Orgaantransplantaties
 62. Polyfarmacie: aantal patiënten
 63. Specialist: aantal contacten
 64. Specialist: minimaal één keer per jaar contact
 65. Sterfte: 30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor acuut myocardinfarct
 66. Sterfte: 30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor herseninfarct
 67. Tandartsen: aantal werkzaam
 68. Tandarts: financiële toegankelijkheid
 69. Tandarts: minimaal één keer per jaar contact
 70. Uitgaven aan aanbieders van GGZ
 71. Uitgaven: aandeel bbp van collectief en privaat gefinancierde gezondheidszorg
 72. Uitgaven: aandeel bbp van collectief gefinancierde gezondheidszorg
 73. Uitgaven: aandeel bbp van privaat gefinancierde gezondheidszorg
 74. Uitgaven: collectieve zorguitgaven per werkende
 75. Uitgaven: jaarlijkse groei collectieve zorguitgaven
 76. Uitgaven: jaarlijkse groei private zorguitgaven
 77. Uitgaven voor psychische problemen
 78. Uitgaven: Zorgverzekeringswet (Zvw)
 79. Verslavingszorg
 80. Wachttijden in de generalistische basis-ggz
 81. Wachttijden in de gespecialiseerde ggz
 82. Wachttijd langer dan Treeknorm: behandeling in ziekenhuis
 83. Wachttijd langer dan Treeknorm: diagnostiek in het ziekenhuis
 84. Wachttijd langer dan Treeknorm: polikliniek
 85. Ziekenhuisbedden
 86. Ziekenhuisopnamen voor astma en COPD
 87. Ziekenhuisopnamen voor diabetes mellitus
 88. Ziekenhuisopnamen voor hartfalen
 89. Ziekenhuispatiënten: potentieel vermijdbare sterfte
 90. Ziekenhuispatiënten: zorggerelateerde schade
 91. Zorginfecties in ziekenhuizen