Beter worden

 1. Ambulance-inzetten
 2. Ambulance-inzetten: bereik A1-inzetten binnen 15 minuten
 3. Ambulancestandplaatsen
 4. Ambulancestandplaatsen: bereik binnen 15 minuten
 5. Antibioticagebruik buiten ziekenhuizen
 6. Antibioticagebruik in ziekenhuizen
 7. Apotheekhoudende huisartsenpraktijken
 8. Baarmoederhalskanker: 5-jaarsoverleving
 9. Bloeddonoren
 10. Borstkanker: 5-jaarsoverleving
 11. DBC's ziekenhuiszorg
 12. Dementie: aantal personen bekend bij de huisarts
 13. Depressie: aantal personen bekend bij de huisarts
 14. Dikkedarmkanker: 5-jaarsoverleving
 15. Donoren: ingeschreven in Donorregister
 16. Donornier: wachttijd
 17. Eerstelijnspsycholoog: aantal consulten per cliënt
 18. Financiële toegankelijkheid: afzien van zorg vanwege de kosten
 19. Fysiotherapeut: aantal behandelingen per persoon
 20. Fysiotherapeuten: aantal werkzaam
 21. Fysiotherapeut en oefentherapeut: minimaal één keer per jaar contact
 22. Geneesmiddelen: gebruik extramuraal
 23. Geneesmiddelen: gebruik generieke geneesmiddelen extramuraal
 24. Geneesmiddelen: gebruik voorgeschreven middelen
 25. Geneesmiddelentekorten
 26. Geneesmiddelen: uitgaven dure geneesmiddelen intramuraal
 27. Geneesmiddelen: uitgaven extramuraal
 28. GGZ: aantal patiënten curatieve GGZ
 29. GGZ: aantal suïcides
 30. GGZ: aantal vrijheidsbeperkende interventies
 31. GGZ: financiële toegankelijkheid
 32. GGZ: instellingen
 33. Heupfractuur: tijdig geopereerde patiënten
 34. Huisartscontact: aantal contacten per persoon
 35. Huisartscontact: minimaal één keer per jaar contact
 36. Huisartsen: aantal werkzaam
 37. Huisartsenpraktijken met praktijkondersteuner GGZ
 38. Huisartsenpraktijk: reistijd langer dan 10 minuten
 39. Hulpmiddelen: gebruik extramuraal
 40. Hulpmiddelen: uitgaven extramuraal
 41. Jeugdbescherming
 42. Jeugdhulp: beëindigde trajecten
 43. Jeugdhulp met verblijf
 44. Jeugdhulp zonder verblijf
 45. Jeugdreclassering
 46. Jeugdzorg
 47. Kanker: aantal nieuwe gevallen
 48. Kwaliteit: huisarts besteedt voldoende tijd aan patiënt
 49. Kwaliteit: huisarts betrekt patiënt bij beslissingen
 50. Kwaliteit: huisarts geeft patiënt gelegenheid om vragen te stellen
 51. Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: beoordeling eigen afdeling
 52. Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: beoordeling eigen instelling
 53. Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: onvoldoende gekwalificeerd personeel
 54. Ligduur in ziekenhuizen
 55. Medisch specialistische zorg: aantal instellingen
 56. Mobiel medisch team: bereik binnen 30 minuten
 57. Oefentherapeut: aantal behandelingen per persoon
 58. Openbare apotheken
 59. Opleidingen: geadviseerde instroom geneeskundig, tandheelkundig en GGZ
 60. Opleidingen: gediplomeerden mbo, hbo, wo zorg en welzijn
 61. Opleidingen: gerealiseerde instroom geneeskundig, tandheelkundig en GGZ
 62. Opleidingen: instroom mbo, hbo, wo zorg en welzijn
 63. Orgaantransplantaties
 64. Polyfarmacie: aantal patiënten
 65. Specialist: aantal contacten
 66. Specialist: minimaal één keer per jaar contact
 67. Sterfte: 30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor acuut myocardinfarct
 68. Sterfte: 30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor herseninfarct
 69. Tandartsen: aantal werkzaam
 70. Tandarts: financiële toegankelijkheid
 71. Tandarts: minimaal één keer per jaar contact
 72. Uitgaven aan aanbieders van GGZ
 73. Uitgaven: aandeel bbp van collectief en privaat gefinancierde gezondheidszorg
 74. Uitgaven: aandeel bbp van collectief gefinancierde gezondheidszorg
 75. Uitgaven: aandeel bbp van privaat gefinancierde gezondheidszorg
 76. Uitgaven: collectieve zorguitgaven per werkende
 77. Uitgaven: jaarlijkse groei collectieve zorguitgaven
 78. Uitgaven: jaarlijkse groei private zorguitgaven
 79. Uitgaven voor psychische problemen
 80. Uitgaven: Zorgverzekeringswet (Zvw)
 81. Vacatures in de sector zorg en welzijn
 82. Verslavingszorg
 83. Wachttijden in de generalistische basis-ggz
 84. Wachttijden in de gespecialiseerde ggz
 85. Wachttijd langer dan Treeknorm: behandeling in ziekenhuis
 86. Wachttijd langer dan Treeknorm: diagnostiek in het ziekenhuis
 87. Wachttijd langer dan Treeknorm: polikliniek
 88. Ziekenhuisbedden
 89. Ziekenhuisopnamen voor astma en COPD
 90. Ziekenhuisopnamen voor diabetes mellitus
 91. Ziekenhuisopnamen voor hartfalen
 92. Ziekenhuispatiënten: potentieel vermijdbare sterfte
 93. Ziekenhuispatiënten: zorggerelateerde schade
 94. Zorginfecties in ziekenhuizen