Titel (titel niet zichtbaar)

De relatieve 5-jaarsoverleving bij dikkedarmkanker is

69,5 procent

 

Peildatum: 1 februari 2022
Bron: Nederlandse Kanker Registratie (NKR), Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland))

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage patiënten met dikkedarmkanker dat na 5 jaar nog in leven is, vergeleken met het percentage personen uit de algemene bevolking dat na 5 jaar nog in leven is. De 5-jaarsoverleving bij dikkedarmkanker wordt internationaal beschouwd als een indicator voor de kwaliteit van preventie en zorg op het gebied van darmkanker. Een doel bij de aanpak van kanker is de overleving en kwaliteit van leven bij patiënten te verbeteren. Goede preventie en zorg kunnen de prognose positief beïnvloeden. Daarbij valt te denken aan vroege opsporing door middel van screening en adequate behandeling volgens ‘evidence-based’ richtlijnen.

Trend

Sla de grafiek Trend in relatieve 5-jaarsoverleving bij dikkedarmkanker over en ga naar de datatabel
 • ICD-O2/3: topografiecodes C18-C20.
 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-2).
 • Het kerncijfer voor de 5-jaarsoverleving van dikkedarmkanker betreft colorectaalkanker (zowel colon- als endeldarmkanker). Internationale cijfers zijn alleen beschikbaar voor colon- en endeldarmkanker afzonderlijk.

Bron 
Nederlandse Kanker Registratie, NKR
Diagnoseperiode t/m
2016-2022
Laatste update gegevens 
25 april 2023
Updatefrequentie 
Onbekend
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 
Dikkedarmkanker op VZinfo.nl 

Internationaal

Internationaal colonkanker

Sla de grafiek Relatieve 5-jaarsoverleving bij colonkanker over en ga naar de datatabel
 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in bevolkingsopbouw tussen landen door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-2).
 • BI = 95% betrouwbaarheidsinterval (alleen zichtbaar in de tabel lay-out)
 • Het kerncijfer voor de 5-jaarsoverleving van dikkedarmkanker betreft colorectaalkanker (zowel colon- als endeldarmkanker). Internationale cijfers zijn alleen beschikbaar voor colon- en endeldarmkanker afzonderlijk. Daarom staan in deze figuur alleen overlevingscijfers voor colondarmkanker.
 • Door verschillen in methoden, definities en meest recente peiljaar kunnen de cijfers voor Nederland in deze figuur afwijken van het kerncijfer.

Bron 
OECD/Health at a glance; CONCORD-3-studie 
Diagnoseperiode
2010-2014
Laatste update gegevens 
25 juni 2018
Updatefrequentie 
Een maal per twee jaar
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 
Dikkedarmkanker op VZinfo.nl 

Internationaal endeldarmkanker

Sla de grafiek Relatieve 5-jaarsoverleving bij endeldarmkanker over en ga naar de datatabel
 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in bevolkingsopbouw tussen landen door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-2).
 • BI = 95% betrouwbaarheidsinterval (alleen zichtbaar in de tabel lay-out)
 • Het kerncijfer voor de 5-jaarsoverleving van dikkedarmkanker betreft colorectaalkanker (zowel colon- als endeldarmkanker). Internationale cijfers zijn alleen beschikbaar voor colon- en endeldarmkanker afzonderlijk. Daarom staan in deze figuur alleen overlevingscijfers voor endeldarmkanker.
 • Door verschillen in methoden, definities en meest recente peiljaar kunnen de cijfers voor Nederland in deze figuur afwijken van het kerncijfer.

Bron 
OECD/Health at a glance; CONCORD-3-studie 
Diagnoseperiode
2010-2014
Laatste update gegevens 
25 juni 2018
Updatefrequentie 
Een maal per twee jaar
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 
Dikkedarmkanker op VZinfo.nl 

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg  op VZinfo.nl.