Kwaliteit

 1. Alcohol: vrouwen tijdens zwangerschap
 2. Baarmoederhalskanker: 10-jaarsoverleving
 3. Baarmoederhalskanker: deelname bevolkingsonderzoek
 4. Bacteriële meningitis: aantal nieuwe gevallen
 5. Borstkanker: 10-jaarsoverleving
 6. Borstkanker: deelname bevolkingsonderzoek
 7. Darmkanker: deelname bevolkingsonderzoek
 8. Dikkedarmkanker: 10-jaarsoverleving
 9. Euthanasie: uitgevoerd met morfine en/of benzodiazepinen
 10. Foetale sterfte
 11. Gehoorscreening: deelname eerste ronde
 12. Gehoorscreening: opgespoorde aandoeningen
 13. GGZ: aantal suïcides
 14. GGZ: aantal vrijheidsbeperkende interventies
 15. Griepvaccinatie: deelname
 16. Hielprikscreening: deelname
 17. Hielprikscreening: opgespoorde aandoeningen
 18. Keizersneden: ongeplande keizersneden in laagrisicogroep
 19. Kwaliteit: huisarts besteedt voldoende tijd aan patiënt
 20. Kwaliteit: huisarts betrekt patiënt bij beslissingen
 21. Kwaliteit: huisarts geeft patiënt gelegenheid om vragen te stellen
 22. Kwaliteit van langdurige zorg: beoordeling eigen afdeling
 23. Kwaliteit van langdurige zorg: beoordeling eigen instelling
 24. Kwaliteit van langdurige zorg: onvoldoende gekwalificeerd personeel
 25. Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: beoordeling eigen afdeling
 26. Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: beoordeling eigen instelling
 27. Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: onvoldoende gekwalificeerd personeel
 28. Neonatale sterfte
 29. Palliatieve sedatie: continue sedatie alleen met morfine
 30. Perinatale sterfte
 31. Polyfarmacie: aantal patiënten
 32. Roken: vrouwen tijdens zwangerschap
 33. Sterfte: 30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor acuut myocardinfarct
 34. Sterfte: 30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor herseninfarct
 35. Ziekenhuisopnamen voor astma en COPD
 36. Ziekenhuisopnamen voor diabetes mellitus
 37. Ziekenhuisopnamen voor hartfalen
 38. Ziekenhuispatiënten: potentieel vermijdbare sterfte
 39. Ziekenhuispatiënten: zorggerelateerde schade
 40. Zorginfecties in ziekenhuizen