Titel (titel niet zichtbaar)

99,5 procent

van de pasgeborenen neemt deel aan de gehoorscreening in de eerste ronde

 

Verslagjaar: 2021
Bron: TNO, Monitoring neonatale gehoorscreening

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage kinderen dat gescreend is in de eerste ronde van de neonatale gehoorscreening. De gehoorscreening die uitgevoerd wordt binnen de neonatale intensive care units valt buiten het programma.

Trend

Sla de grafiek Trend in deelname gehoorscreening over en ga naar de datatabel

Bron 
TNO, Monitoring neonatale gehoorscreening, 2021
Verslagjaar t/m 
2021
Laatste update gegevens 
6 januari 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gehoorscreening op rivm.nl 
Monitoring neonatale gehoorscreening op rivm.nl 
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 

Cijfers komen uit de monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg, uitgevoerd door TNO .
Tevens is dit kerncijfer onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg  op VZinfo.nl.