Gehoorscreening: deelname eerste ronde

99,6
procent
van de pasgeborenen neemt deel aan de gehoorscreening in de eerste ronde
Verslagjaar
2018
Bron
TNO, Monitoring neonatale gehoorscreening

Dit kerncijfer betreft het percentage kinderen dat gescreend is in de eerste ronde van de neonatale gehoorscreening. De gehoorscreening die uitgevoerd wordt binnen de neonatale intensive care units valt buiten het programma.

Verantwoording

Cijfers komen uit de monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg, uitgevoerd door TNO.
Tevens is dit kerncijfer onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Bronnen

  • TNO, Monitoring neonatale gehoorscreening