Titel (titel niet zichtbaar)

207 kinderen

met een permanent gehoorverlies zijn opgespoord met de neonatale gehoorscreening

 

Verslagjaar: 2022
Bron: TNO, Monitoring neonatale gehoorscreening

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal opgespoorde permanente gehoorverliezen van minimaal 40 dB via de neonatale gehoorscreening. Het gaat om enkelzijdige en dubbelzijdige gehoorverliezen. De gehoorverliezen die opgespoord zijn door de gehoorscreening in de neonatale intensive care units zijn hierbij niet mee gerekend. Zij vallen buiten het landelijke programma.

Naar type gehoorverlies

Sla de grafiek Opgespoorde gehoorverliezen gehoorscreening over en ga naar de datatabel

Bron 
TNO, Monitoring neonatale gehoorscreening 2022
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
08 januari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info 
Gehoorscreening op rivm.nl 
Monitoring neonatale gehoorscreening op rivm.nl 

Trend

Sla de grafiek Trend in opgespoorde gehoorverliezen gehoorscreening over en ga naar de datatabel

Bron 
TNO, Monitoring neonatale gehoorscreening, 2022
Verslagjaar t/m 
2022
Laatste update gegevens 
08 januari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info 
Gehoorscreening op rivm.nl 
Monitoring neonatale gehoorscreening op rivm.nl 

Cijfers komen uit de monitoring van de neonatale gehoorscreening  door de jeugdgezondheidszorg. TNO voert deze monitor uit in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)(RIVM/CvB). Data kan met terugwerkende kracht zijn aangepast voor eerdere jaren.