Gehoorscreening: opgespoorde aandoeningen

196*
kinderen
met een permanent gehoorverlies zijn opgespoord met de neonatale gehoorscreening
Verslagjaar
2016
(* voorlopig cijfer)
Bron
TNO, Monitoring neonatale gehoorscreening

Dit kerncijfer betreft het aantal opgespoorde permanent gehoorverliezen van minimaal 40 dB via de neonatale gehoorscreening. Het gaat om enkelzijdige en dubbelzijdige verliezen. De gehoorverliezen die opgespoord zijn door de gehoorscreening in de neonatale intensive care units zijn hierbij niet mee gerekend. Zij vallen buiten het landelijke programma.

  • Naar type gehoorverlies

Opgespoorde gehoorverliezen gehoorscreening

TypeAantal
Unilateraal (eenzijdig)68
Bilateraal (tweezijdig)128
Totaal196
Bron

TNO, Monitoring neonatale gehoorscreening

Verslagjaar
2016
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
21 maart 2018
Updatefrequentie
Een maal per jaar

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Cijfers komen uit de monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg, uitgevoerd door TNO.

Bronnen

  • TNO, Monitoring neonatale gehoorscreening