Hielprikscreening: opgespoorde aandoeningen (titel niet zichtbaar)

Het deelnamepercentage aan de hielprikscreening is

98,9 procent

 

Verslagjaar:  2022
Bron: TNO, Monitor van de neonatale hielprikscreening

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage pasgeborenen dat gescreend is. De neonatale hielprikscreening bestaat uit het afnemen van bloed. Dit bloed wordt in het laboratorium onderzocht op zeldzame ernstige aandoeningen. Door vroege opsporing kan zeer ernstige schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van een kind worden voorkomen of beperkt.  

Trend

Sla de grafiek Trend in deelname hielprikscreening over en ga naar de datatabel

Bron 
TNO, Monitor van de neonatale hielprikscreening
Verslagperiode t/m 
2022
Laatste update gegevens  
8 januari 2024
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Hielprik op rivm.nl 
Monitor Neonatale hielprikscreening op rivm.nl 

Cijfers komen uit de monitor neonatale hielprikscreening. TNO heeft deze monitor uitgevoerd in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (RIVM/CvB). Data kan met terugwerkende kracht zijn aangepast voor eerdere jaren.