Hielprikscreening: deelname

Het deelnamepercentage aan de hielprikscreening is
99,1
procent
Verslagjaar
2018
Bron
TNO, Monitor van de neonatale hielprikscreening

Dit kerncijfer betreft het percentage pasgeborenen dat gescreend is. De neonatale hielprikscreening bestaat uit het afnemen van bloed. Dit bloed wordt in het laboratorium onderzocht op 18 zeldzame ernstige aandoeningen. Door vroege opsporing kan zeer ernstige schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van een kind worden voorkomen of beperkt.  

Verantwoording

Cijfers komen uit de monitor neonatale hielprikscreening. TNO heeft deze monitor uitgevoerd in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM (RIVM/CvB).

Bronnen

  • TNO, Monitor van de neonatale hielprikscreening