Hielprikscreening: opgespoorde aandoeningen (titel niet zichtbaar)

99,0 procent

van de pasgeborenen met een zeldzame ernstige aandoening wordt opgespoord via de hielprikscreening
 

Verslagjaar:  2021
Bron: TNO, Evaluatie van de neonatale hielprikscreening

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage pasgeborenen met een zeldzame ernstige aandoening waarop gescreend wordt en dat met deze neonatale hielprikscreening is opgespoord (programma sensitiviteit). De neonatale hielprikscreening bestaat uit het afnemen van bloed bij de pasgeborenen. Dit bloed wordt in het laboratorium onderzocht op zeldzame ernstige aandoeningen. Door vroege opsporing kan zeer ernstige schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van een kind worden voorkomen of beperkt.

Trend

Sla de grafiek Trend in opgespoorde aandoeningen hielprikscreening over en ga naar de datatabel

Bron 
De neonatale hielprikscreening monitor, 2021
Verslagperiode t/m 
2021
Laatste update gegevens  
6 januari 2023
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Hielprik op rivm.nl 
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 
Monitor van de neonatale hielprikscreening 2021

Cijfers komen uit de monitor neonatale hielprikscreening. TNO voert deze monitor uit in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (RIVM/CvB). Data kan met terugwerkende kracht zijn aangepast voor eerdere jaren.

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg  op VZinfo.nl.