Over de Staat van Volksgezondheid en Zorg

Doel van de Staat van Volksgezondheid en Zorg

Het doel van de Staat van Volksgezondheid en Zorg (Staat VenZ) is het presenteren van belangrijke kerncijfers voor het VWS-beleid in één (digitaal) product. Met de Staat VenZ beschikt het ministerie van VWS voor de ondersteuning van haar beleid over actuele, betrouwbare en eenduidige cijfers. De website van de Staat VenZ is daarnaast ook een portaal voor ontsluiting van meer informatie. De doelgroepen van de Staat VenZ zijn beleidsambtenaren van het ministerie van VWS en leden van de Tweede Kamer.

Een product van samenwerking

Een consortium van kennisinstituten die cijfers leveren op het terrein van volksgezondheid, zorg en maatschappelijke ondersteuning, werkt binnen de Staat VenZ samen om tot overeenstemming te komen over definities en bronnen voor de kerncijfers. Het consortium bestaat uit het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS), het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL), het Nederlands Jeugdinstituut ( NJi), de Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM), het Sociaal en Cultureel Planbureau ( SCP), het Trimbos-instituut en Zorginstituut Nederland ( ZIN).

Cijferoverzicht

Het digitaal cijferoverzicht presenteert kerncijfers voor beleid. De kerncijfers zijn vindbaar via een alfabetische lijst, via thema's (bijvoorbeeld jeugd, sport en bewegen; komt min of meer overeen met de VWS beleidsdirecties) en via levensfasen. Een kerncijfer bestaat uit:  het meest actuele cijfer (met waar relevant en mogelijk uitsplitsingen naar kenmerken zoals geslacht, leeftijd, aandoening of locatie), een historische trend, een regionale of internationale vergelijking (waar relevant en mogelijk), een beschrijving en een verantwoording van de bron. De cijfers worden niet geduid.

Waar komen de cijfers vandaan?

De Staat VenZ maakt gebruik van monitors, rapportages en websites die cijfers presenteren over Volksgezondheid en Zorg, sociaal domein en maatschappelijke ondersteuning en bevolkingsstatistieken. Het digitale cijferoverzicht verwijst door naar deze bronnen, waar meer informatie en duiding te vinden is.

App Staat VenZ

De Staat van Volksgezondheid en Zorg is ook beschikbaar als app. Er is een versie voor iPhones en iPads en een versie voor Android apparaten.

Toegankelijkheid website

Een toegankelijke website is goed te gebruiken door alle doelgroepen.. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. De website van de Staat VenZ voldoet aan deze eisen. Komt u een pagina tegen die niet toegankelijk is, dan kunt u dit aan ons melden via info@staatvenz.nl.

Drie bevriesmomenten per jaar

Het digitale cijferoverzicht (website en app) presenteert actuele cijfers en wordt drie keer per jaar ‘bevroren’ en gearchiveerd. Deze bevriesmomenten zijn gekoppeld aan de cyclus van verantwoording en begroting. Wilt u inzage in een gearchiveerde versie, neem dan contact op via info@staatvenz.nl.