Ziekenhuispatiënten: potentieel vermijdbare sterfte (titel niet zichtbaar)

3,1 procent

van de sterfgevallen in ziekenhuizen betreft potentieel vermijdbare sterfte

 

Verslagjaar:  2019
Bron: Monitor Zorggerelateerde Schade (NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg)/EMGO)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage in het ziekenhuis overleden patiënten waarbij potentieel vermijdbare schade heeft bijgedragen aan het overlijden ( potentieel vermijdbare sterfte). Een positieve patiëntveiligheidscultuur draagt bij aan verlaging van de kans op het optreden van zorggerelateerde schade. Daarbij is er onder meer aandacht  voor implementatie van kwaliteits- en veiligheidsprogramma's, opleiding van professionals, stroomlijning van zorgprocessen en goede communicatie en samenwerking.

Trend

Sla de grafiek Trend in zorggerelateerde (potentieel vermijdbare) schade en potentieel vermijdbare sterfte over en ga naar de datatabel

Bron
Monitor Zorggerelateerde Schade, Nivel/EMGO
Verslagjaren
2004, 2008, 2011-2012, 2015-2016, 2019
Laatste update gegevens  
10 mei 2022
Updatefrequentie  
Een maal per vier jaar
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl en in de Monitor Zorggelateerde schade.