Zorginfecties in ziekenhuizen (titel niet zichtbaar)

Het aantal zorginfecties in ziekenhuizen is

7,3 per 100 patiënten

 

Verslagjaar:  2020
Bron: PREZIES (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal zorginfecties per 100 aanwezige of behandelde patiënten die op de peildatum waren opgenomen in het ziekenhuis ( puntprevalentie).  Zorginfecties zijn infecties die ontstaan tijdens of in aansluiting op een opname of behandeling in een zorginstelling. Zorginfecties kunnen ernstige gevolgen hebben voor patiënten. Van oppervlakkige ontstekingen tot ontstekingsreacties in het hele lichaam, tot aan overlijden. Zorginfecties veroorzaken verlenging van opname, heropname, heroperaties en verhoging van kosten.

Trend

Sla de grafiek Trend in zorginfecties in het ziekenhuis over en ga naar de datatabel
  • POWI = postoperatieve wondinfecties
  • Urineweginfecties = symptomatische urineweg infecties 
  • Sepsis/bacteriëmie = primaire- en secundaire sepsis               
  • Infecties van de onderste luchtwegen =  longontsteking en andere lagere luchtweginfecties

 *De puntprevalentie van sepsis is in 2020 significant gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), 2021).              
 **De puntprevalentie van de totale zorginfecties in de ziekenhuizen die aan PREZIES deelnemen is in 2019 significant gestegen ten opzichte van de jaren 2015-2018 ( PREZIES, 2020).                
***De daling in puntprevalentie van postoperatieve wondinfecties tussen 2014 en 2018 is significant. De puntprevalentie van sepsis is in 2019 significant gestegen ten opzichte van de jaren 2015-2018  ( PREZIES, 2019, PREZIES, 2020)

Bron 
PREZIES, RIVM
Verslagjaar t/m
2020
Laatste update gegevens  
24 november 2021
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 
PREZIES op rivm.nl

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg  op VZinfo.nl en bij PREZIES op rivm.nl.

In 2020 brak COVID coronavirus disease (coronavirus disease )-19 uit, dit beïnvloedt cijfers. Door COVID-19 minder mensen geïncludeerd in de studie. Mensen met COVID-19 infectie niet meegeteld bij ziekenhuisinfecties.