Zorginfecties in ziekenhuizen (titel niet zichtbaar)

Het puntprevalentie van zorginfecties in ziekenhuizen is

7,1 per 100 patiënten

 

Verslagjaar:  2023
Bron: PREZIES (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal zorginfecties per 100 aanwezige of behandelde patiënten die op de peildatum waren opgenomen in het ziekenhuis (puntprevalentie).  Zorginfecties zijn infecties die ontstaan tijdens of in aansluiting op een opname of behandeling in een zorginstelling. Zorginfecties kunnen ernstige gevolgen hebben voor patiënten. Van oppervlakkige ontstekingen tot ontstekingsreacties in het hele lichaam, tot aan overlijden. Zorginfecties veroorzaken verlenging van opname, heropname, heroperaties en verhoging van kosten.

 In de cijfers vanaf 2021 worden COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19-infecties meegeteld in het aantal zorginfecties.

Trend

Sla de grafiek Trend in zorginfecties in het ziekenhuis over en ga naar de datatabel
  • POWI = postoperatieve wondinfecties
  • Urineweginfecties = symptomatische urineweg infecties 
  • Sepsis/bacteriëmie = primaire- en secundaire sepsis               
  • Infecties van de onderste luchtwegen =  longontsteking, COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19 en andere lagere luchtweginfecties

Onder het totale aantal zorginfecties vallen meer soorten infecties dan hier weergegeven. Daarom tellen de weergeven zorginfecties niet op tot hetzelfde percentage als het totaal. 
In 2020 was er, waarschijnlijk door de COVID-19-pandemie, een sterke daling in het aantal deelnemende ziekenhuislocaties en het aantal geïncludeerde patiënten. Door de lage patiëntenaantallen en de gewijzigde samenstelling van de patiëntenpopulatie zijn de cijfers van 2020 ten opzichte van andere jaren minder representatief  (RIVM 2023).

Bron 
PREZIES, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar t/m
2023
Laatste update gegevens  
4 april 2024
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 
PREZIES op rivm.nl

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg  op VZinfo.nl en bij PREZIES op rivm.nl.

 In 2020 werden vanwege COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19 minder mensen geïncludeerd in de studie. COVID-19-infecties werden toen nog niet meegeteld bij de zorginfecties. Vanaf 2021 worden COVID-19-infecties meegeteld bij infecties van de onderste luchtwegen.