2022.05.04 Dit kerncijfer is gearchiveerd.
De data van dit kerncijfer loopt tot 2012; de bron wordt niet meer als zodanig geactualiseerd.  Zie kerncijfer Patiëntveiligheid: potentieel vermijdbare sterfte, hierin zit vermijdbare schade ook verwerkt.

 

Ziekenhuispatiënten: zorggerelateerde schade (titel niet zichtbaar)

1,6 procent

van de ziekenhuispatiënten loopt zorggerelateerde schade op

 

Verslagjaar:  2011/2012
Bron: Monitor Zorggerelateerde Schade ( NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg)/EMGO)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage patiënten dat tijdens een opname in het ziekenhuis zorggerelateerde schade heeft opgelopen. Zorggerelateerde schade kan leiden tot tijdelijke of blijvende beperkingen, een verlengde opname of voortijdig overlijden. Ook wordt hier potentieel vermijdbare schade gepresenteerd. Een positieve patiëntveiligheidscultuur draagt bij aan verlaging van de kans op het optreden van zorggerelateerde schade en potentieel vermijdbare schade. Daarbij is er onder meer aandacht  voor implementatie van kwaliteits- en veiligheidsprogramma's, opleiding van professionals, stroomlijning van zorgprocessen en goede communicatie en samenwerking.

Trend

Sla de grafiek Trend in zorggerelateerde schade in ziekenhuizen over en ga naar de datatabel

Bron
Monitor Zorggerelateerde Schade, Nivel/EMGO
Verslagjaren
2004, 2008, 2011/2012
Laatste update gegevens  
19 februari 2018
Updatefrequentie  
Een maal per vier jaar
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl en in de Monitor Zorggelateerde schade op onderzoekspatientveiligheid.nl.