Titel (titel niet zichtbaar)

711 personen

die in behandeling zijn bij een GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)-instelling hebben zich gesuïcideerd

 

Verslagjaar:  2020
Bron: IGJ, Meldingssysteem voor suïcides en suïcidepogingen met ernstig letsel

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfers betreft het aantal gemelde suïcides van mensen die in behandeling zijn bij een GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)-instelling. Dit zegt iets over de implementatie en doeltreffendheid van suïcidepreventie binnen de GGZ. Als dit cijfer in de loop van de tijd stijgt, kan dat betekenen dat de doeltreffendheid van de preventie te wensen overlaat. 

Trend

Sla de grafiek Trend in suïcides in de GGZ over en ga naar de datatabel
  • Inclusief PAAZ / PUC en crisisopvang.
  • Exclusief justitiële instellingen en zelfstandig gevestigde beroepsbeoefenaren (solistisch werkende zorgverleners) in de GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg).
  • In 2011 en 2013 is er een trendbreuk omdat het aantal instellingen dat informatie heeft aangeleverd, toenam.
  • In 2015 is er een trendbreuk omdat het aantal instellingen dat informatie heeft aangeleverd, afnam (instellingen die uitsluitend zorg leveren die wordt bekostigd vanuit de generalistische basis- GGZ, de Wmo en/of de Jeugdwet).
  • In 2016 is er een breuk in trend omdat uitvraag is gedaan bij alle instellingen waarvan een kwaliteitsstatuut is geregistreerd bij ZiN. Dat leidde tot een toename van het aantal instellingen.
  • In 2017 is er een breuk in de trend omdat de uitvraag over zorg in het kader van de Jeugdwet binnen de GGZ-instellingen is hervat, wat kan hebben bijgedragen aan een stijging van het aantal suïcides in de GGZ.

Bron 
IGJ, Meldingssysteem voor suïcides en suïcidepogingen met ernstig letsel
Verslagperiode t/m 
2020
Laatste update gegevens  
14 februari 2022
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl
Cijfers over meldingen op igj.nl

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.