Titel (titel niet zichtbaar)

10.513 personen

overleden door een uitwendige oorzaak

 

Verslagjaar: 2022 (voorlopig cijfer)
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) doodsoorzakenstatistiek

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft de sterfte door allerlei vormen van letsel inclusief zelfdoding en geweld.

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Sterfte door uitwendige oorzaak naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar 
2022 (voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
30 juni 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Meer cijfers op CBS StatLine
Letsels op VZinfo.nl
Overledenen op CBS StatLine

Naar doodsoorzaak en geslacht

Sla de grafiek Sterfte door uitwendige oorzaak over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar 
2022 (voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
30 juni 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Overledenen op CBS StatLine

Trend

Trend geslacht

Sla de grafiek Trend in sterfte door uitwendige oorzaak over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar t/m
2022 (voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
30 juni 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Meer cijfers op CBS StatLine
Letsels op VZinfo.nl
Overledenen op CBS StatLine

Trend naar doodsoorzaak

Sla de grafiek Trend in sterfte naar uitwendige doodsoorzaak over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar t/m
2022 (voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
30 juni 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Overledenen op CBS StatLine

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Sterfte door uitwendige oorzaak per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst )-regio

 

Gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek, gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagperiode 
2017-2020
Laatste update gegevens
27 juni 2022
Updatefrequentie  
Een maal per twee jaar
Meer info
Sterfte naar doodsoorzaak op VZinfo.nl (Regionaal)

internationaal

Sla de grafiek Sterfte door uitwendige oorzaak internationaal over en ga naar de datatabel
  • Volgorde van landen op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen)
  • ICD-10-code: V01-Y89
  • Gestandaardiseerd. De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd. naar de Europese standaardbevolking

Bron 
Eurostat, 2023
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
3 april 2023
Updatefrequentie 
Een maal per twee jaar
Meer info
Letsels op VZinfo.nl (Internationaal)

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Sterfte naar doodsoorzaak op VZinfo.nl