Titel

1.916 personen

zijn overleden door zelfdoding 

 

Verslagperiode: 2022
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek

Body

Dit kerncijfer betreft alle inwoners van Nederland die in het verslagjaar zijn overleden door zelfdoding. 

Naar geslacht

Sla de grafiek Sterfte door zelfdoding over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
11 augustus 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sterfte door zelftoegebracht letsel op VZinfo.nl
Overledenen op CBS-StatLine

Naar leeftijd

Sla de grafiek Sterfte door zelfdoding over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
11 augustus 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sterfte door zelftoegebracht letsel op VZinfo.nl
Overledenen op CBS-StatLine

Trend zelfdoding

Sla de grafiek Trend sterfte door zelfdoding over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
11 augustus 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sterfte door zelftoegebracht letsel op VZinfo.nl
Overledenen op CBS-StatLine

Regionaal

Sterfte door zelfdoding per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)-regio

Sterfte door zelfdoding
  • ICD-10 codes X60-X84

Regionaal

Deze cijfers zijn niet gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. 

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek, gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar 
2018 - 2021
Laatste update gegevens 
12 januari 2024
Updatefrequentie 
Een maal per twee jaar
Meer info
Letsels op VZinfo.nl (regionaal)
Overledenen op CBS-StatLine

Internationaal

Sla de grafiek Sterfte door zelfdoding, internationaal over en ga naar de datatabel
  • Volgorde op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen)
  • ICD-10 code: X60-X84, Y870

Bron
Eurostat, 2023
Verslagjaar t/m 
2020
Laatste update gegevens
11 augustus 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal per jaar
Meer info
Eurostat
Sterfte door zelftoegebracht letsel op VZinfo.nl

Verantwoording van de cijfers is te vinden op Sterfte naar doodsoorzaak en Zelftoegebracht letsel op VZinfo.nl

De sterftecijfers komen uit de Doodsoorzakenstatistiek van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). De Doodsoorzakenstatistiek is een doorlopende registratie van doodsoorzakenverklaringen ingevuld door de arts. Lees meer over de ontwikkelingen in het zelfdodingscijfer in Nederland. 

Voor betere internationale vergelijkingen en reproduceerbaarheid maakt CBS sinds 2013 gebruik van automatisch coderen. Dit heeft eenmalig enkele verschuivingen in doodsoorzaken veroorzaakt.

Meer informatie? Lees meer over zelfdoding op 113.nl. Hulp nodig? Bel dan 113 of bel 0800-113.