Sterfte

170.112 personen

zijn in het verslagjaar overleden
 

Verslagjaar: 2022 
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) doodsoorzakenstatistiek

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft alle inwoners van Nederland die zijn overleden in het verslagjaar. In dit kerncijfer worden absolute sterftecijfers gepresenteerd. De hoogte van het cijfer hangt af van de omvang en samenstelling naar leeftijd van de Nederlandse populatie. Door de vergrijzing zal het absoluut aantal overledenen toenemen in de tijd.

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Sterfte over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar 
2022 
Laatste update gegevens 
12 december 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sterfte op VZinfo.nl
Overledenen op CBS StatLine

Naar hoofdgroep

Sla de grafiek Sterfte naar hoofdgroep over en ga naar de datatabel

In verband met de COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19 pandemie is er in 2020 een aparte categorie doodsoorzaken bijgekomen.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar 
2022 
Laatste update gegevens 
12 december 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sterfte naar doodsoorzaak op VZinfo.nl
Overledenen op CBS StatLine

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in totale sterfte over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar t/m
2022 
Laatste update gegevens 
12 december 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sterfte naar doodsoorzaak op VZinfo.nl
Overledenen op CBS StatLine

Trend naar hoofdgroep

Sla de grafiek Trend in sterfte over en ga naar de datatabel
  • *Nieuwvormingen betreffen zowel kwaadaardige nieuwvormingen (kanker) als goedaardige nieuwvormingen. Meer dan 95% van de sterfte aan nieuwvormingen betreft kanker. 
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar t/m
2022 
Laatste update gegevens 
12 december 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sterfte naar doodsoorzaak op VZinfo.nl
Overledenen op CBS StatLine

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Aantal sterfgevallen per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)-regio

Totaal aantal sterfgevallen
  • ICD-10-codes I00-I99

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Deze cijfers zijn niet gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. 

Bron  
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek, gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagperiode 
2018-2021
Laatste update gegevens
12 januari 2024
Updatefrequentie  
Een maal per twee jaar
Meer info
Sterfte op VZinfo.nl (Regionaal)
Overledenen op CBS StatLine

Internationaal

Sla de grafiek Sterfte internationaal over en ga naar de datatabel

Volgorde van landen op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen).

Bron
Eurostat, 2023
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
3 april 2023
Updatefrequentie
Onregelmatig
Meer info
Sterfte op VZinfo.nl (Internationaal)

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Sterfte en Sterfte naar doodsoorzaak op VZinfo.nl.