Sterfte

170.972 personen

zijn in het verslagjaar overleden
 

Verslagjaar: 2021 (definitief cijfer)
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) doodsoorzakenstatistiek

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft alle inwoners van Nederland die zijn overleden in het verslagjaar. In dit kerncijfer worden absolute sterftecijfers gepresenteerd. De hoogte van het cijfer hangt af van de omvang en samenstelling naar leeftijd van de Nederlandse populatie. Door de vergrijzing zal het absoluut aantal overledenen toenemen in de tijd.

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Sterfte over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar 
2021 (definitieve cijfers)
Laatste update gegevens 
6 februari 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sterfte op VZinfo.nl
Overledenen op CBS StatLine

Naar hoofdgroep

Sla de grafiek Sterfte naar hoofdgroep over en ga naar de datatabel

In verband met de COVID coronavirus disease (coronavirus disease )-19 pandemie is er in 2020 een aparte categorie doodsoorzaken bijgekomen.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar 
2021 (definitieve cijfers)
Laatste update gegevens 
6 februari 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sterfte naar doodsoorzaak op VZinfo.nl
Overledenen op CBS StatLine

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in totale sterfte over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar t/m
2021 (definitieve cijfers)
Laatste update gegevens 
6 februari 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sterfte naar doodsoorzaak op VZinfo.nl
Overledenen op CBS StatLine

Trend naar hoofdgroep

Sla de grafiek Trend in sterfte over en ga naar de datatabel

*Nieuwvormingen betreffen zowel kwaadaardige nieuwvormingen (kanker) als goedaardige nieuwvormingen. Meer dan 95% van de sterfte aan nieuwvormingen betreft kanker. 

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar t/m
2021 (definitieve cijfers)
Laatste update gegevens 
6 februari 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sterfte naar doodsoorzaak op VZinfo.nl
Overledenen op CBS StatLine

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Totale sterfte per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst )-regio

 

Gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht

Regionale vergelijkingen/CMF’s: In de kaart is de gestandaardiseerde sterfte weergegeven waarbij gecorrigeerd is voor verschillen in leeftijd en geslacht. De zo verkregen waarden worden CMF's genoemd (Comparitive Mortality Figures). De sterfte in heel Nederland is gesteld op 100. Een gestandaardiseerde sterfte boven of onder de 100 duidt op respectievelijk een hogere of lagere sterfte dan in Nederland. Voor interactieve kaart ga naar Sterfte op VZinfo.nl.

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek, gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagperiode 
2017-2020
Laatste update gegevens
27 juni 2022
Updatefrequentie  
Een maal per twee jaar
Meer info
Sterfte op VZinfo.nl (Regionaal)

Internationaal

Sla de grafiek Sterfte internationaal over en ga naar de datatabel

Volgorde van landen op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen).

Bron
Eurostat, 2023
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
3 april 2023
Updatefrequentie
Onregelmatig
Meer info
Sterfte op VZinfo.nl (Internationaal)

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Sterfte en Sterfte naar doodsoorzaak op VZinfo.nl.