Sterfte

153.363
personen
zijn in het verslagjaar overleden
Verslagjaar
2018
Bron
CBS StatLine

Dit kerncijfer betreft alle inwoners van Nederland die zijn overleden in het verslagjaar. In dit kerncijfer worden absolute sterftecijfers gepresenteerd. De hoogte van het cijfer hangt af van de omvang en samenstelling naar leeftijd van de Nederlandse populatie. Door de vergrijzing zal het absoluut aantal overledenen toenemen in de tijd. 

  • Naar leeftijd en geslacht
  • Naar hoofdgroep

Sterfte

LeeftijdTotaal mannen en vrouwenMannenVrouwen
0 jaar582332250
1 tot 5 jaar945143
5 tot 10 jaar673334
10 tot 15 jaar704723
15 tot 20 jaar21113873
20 tot 25 jaar29020486
25 tot 30 jaar382253129
30 tot 35 jaar461288173
35 tot 40 jaar621390231
40 tot 45 jaar971557414
45 tot 50 jaar19061107799
50 tot 55 jaar334918931456
55 tot 60 jaar546930892380
60 tot 65 jaar805946293430
65 tot 70 jaar1145468224632
70 tot 75 jaar1670998096900
75 tot 80 jaar19064107408324
80 tot 85 jaar243791257411805
85 tot 90 jaar288241242716397
90 tot 95 jaar21284707514209
95 jaar of ouder911720647053
Bron

CBS StatLine 

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
19 december 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Sterfte naar hoofdgroep

GeslachtTotaal infectieuze en parasitaire zktnTotaal nieuwvormingenZktn bloed, bloedvormende organen en..Totaal endocriene, voedings-, stofwiss..Totaal psychische stoornissenTotaal ziekten zenuwstelsel en zintuigenTotaal ziekten van hart en vaatstelselTotaal ziekten van de ademhalingsorganenTotaal ziekten spijsverteringsorganen10 Ziekten van huid en subcutisTotaal ziekten spieren, beend., bindwfslTotaal zktn urinewegen en gesl. organenZwangerschap, bevalling en kraambed.Aandoeningen v.d. perinatale periodeTotaal aangeboren afwijkingenTotaal symp. en onvoll. omschr. ziekte..Totaal uitwendige doodsoorzaken
Totaal mannen en vrouwen33234665754335701301789733779514044472329411283361532850764648631
Mannen1546252772571761463739841827067462258913851606018725129374329
Vrouwen17772138028618098380498919525729824652037431755514125635274302
Bron

CBS StatLine 

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
19 december 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks
  • Regionaal
  • Internationaal

Totale sterfte per GGD-regio

Gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
Totale sterfte per GGD-regio 2013-2016

Regionale vergelijkingen/CMF’s: In de kaart is de gestandaardiseerde sterfte weergegeven waarbij gecorrigeerd is voor verschillen in leeftijd en geslacht. De zo verkregen waarden worden CMF's genoemd (Comparitive Mortality Figures). De sterfte in heel Nederland is gesteld op 100. Een gestandaardiseerde sterfte boven of onder de 100 duidt op respectievelijk een hogere of lagere sterfte dan in Nederland. Voor interactieve kaart ga naar Sterfte op VZinfo.nl (Regionaal).

Bron

CBS Doodsoorzakenstatistiek, gegevens bewerkt door RIVM

Verslagperiode
2013-2016
Laatste update gegevens
28 mei 2018
Updatefrequentie
Een maal per twee jaar

Sterfte internationaal

Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking
LandMannenVrouwenTotaal
Bulgarije2.0601.3611.660
Roemenië1.9051.2431.530
Hongarije1.9091.2311.500
Litouwen2.0741.1301.490
Letland2.0391.1611.489
Kroatië1.7921.1781.430
Slowakije1.7691.1281.390
Tsjechië1.6041051,21.280
Polen1.681991,41.274
Estland1.7279471.237
Duitsland1.302876,11.057
Cyprus1.231899,61.048
Slovenië1.328839,21.041
EU1.287849,21.036
Denemarken1.245876,91032,5
Portugal1.287806,71005,3
Griekenland1.188843,41003,4
Ver. Kon.1.176868,11002,4
België1.229835,51001,9
NEDERLAND1.184855,8991,8
Oostenrijk1.222820,7989,7
Ierland1.168846,7988,8
Finland1.227781,8968,8
Malta1.165803953,6
Luxemburg1.119785929,9
Zweden1.111790,2926,6
Noorwegen1.092773,6907,2
Italië1.123746,6901,2
Spanje1.119686,9872,7
Zwitserland1.065726,1868
Frankrijk1.118670,7858,8
Bron

Eurostat, 2018

Volgorde op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen).

Verslagjaar
2015
Laatste update gegevens
22 juni 2018
Updatefrequentie
Een maal per jaar

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Sterfte en Sterfte naar doodsoorzaak op VZinfo.nl

Bronnen

  • CBS StatLine 

  • CBS Doodsoorzakenstatistiek, gegevens bewerkt door RIVM

  • Eurostat, 2018