Sterfte

168.678 personen

zijn in het verslagjaar overleden
 

Verslagjaar: 2020 (*voorlopig cijfer)
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek doodsoorzakenstatistiek

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft alle inwoners van Nederland die zijn overleden in het verslagjaar. In dit kerncijfer worden absolute sterftecijfers gepresenteerd. De hoogte van het cijfer hangt af van de omvang en samenstelling naar leeftijd van de Nederlandse populatie. Door de vergrijzing zal het absoluut aantal overledenen toenemen in de tijd.

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Sterfte over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar 
2020 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
7 oktober 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Meer cijfers op CBS Statline.nl
Sterfte op VZinfo.nl
Overledenen op CBS StatLine

Naar hoofdgroep

Sla de grafiek Sterfte naar hoofdgroep over en ga naar de datatabel

In verband met de COVID-19 pandemie is er in 2020 een aparte categorie doodsoorzaken bijgekomen.  Voor meer informatie, zie: Sterfte naar doodsoorzaak op VZinfo.nl.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar 
2020 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
7 oktober 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sterfte naar doodsoorzaak op VZinfo.nl
Overledenen op CBS StatLine

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in totale sterfte over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar 
2020 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
7 oktober 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sterfte naar doodsoorzaak op VZinfo.nl
Overledenen op CBS StatLine

Trend naar hoofdgroep

Sla de grafiek Trend in sterfte over en ga naar de datatabel

*Nieuwvormingen betreffen zowel kwaadaardige nieuwvormingen (kanker) als goedaardige nieuwvormingen. Meer dan 95% van de sterfte aan nieuwvormingen betreft kanker. 

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar 
2020 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
7 oktober 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sterfte naar doodsoorzaak op VZinfo.nl
Overledenen op CBS StatLine

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Totale sterfte per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst -regio

 

Gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht

Kaart van Nederland met totale sterfte per GGD-regio

Regionale vergelijkingen/CMF’s: In de kaart is de gestandaardiseerde sterfte weergegeven waarbij gecorrigeerd is voor verschillen in leeftijd en geslacht. De zo verkregen waarden worden CMF's genoemd (Comparitive Mortality Figures). De sterfte in heel Nederland is gesteld op 100. Een gestandaardiseerde sterfte boven of onder de 100 duidt op respectievelijk een hogere of lagere sterfte dan in Nederland. Voor interactieve kaart ga naar Sterfte op VZinfo.nl.

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek, gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagperiode 
2013-2016
Laatste update gegevens
28 mei 2018
Updatefrequentie  
Een maal per twee jaar
Meer info
Sterfte op VZinfo.nl (Regionaal)

Internationaal

Sla de grafiek Sterfte internationaal over en ga naar de datatabel

Volgorde op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen).

Bron
Eurostat, 2020
Verslagjaar 
2017
Laatste update gegevens 
8 april 2021
Updatefrequentie
Onregelmatig
Meer info
Sterfte op VZinfo.nl

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Sterfte en Sterfte naar doodsoorzaak op VZinfo.nl.