Sterfte

151.885*
personen
zijn in het verslagjaar overleden
Verslagjaar
2019
(* voorlopig cijfer)
Bron
CBS doodsoorzakenstatistiek

Dit kerncijfer betreft alle inwoners van Nederland die zijn overleden in het verslagjaar. In dit kerncijfer worden absolute sterftecijfers gepresenteerd. De hoogte van het cijfer hangt af van de omvang en samenstelling naar leeftijd van de Nederlandse populatie. Door de vergrijzing zal het absoluut aantal overledenen toenemen in de tijd. 

  • Naar leeftijd en geslacht
  • Naar hoofdgroep

Sterfte

LeeftijdTotaal mannen en vrouwenMannenVrouwen
0 jaar617342275
1 tot 5 jaar985444
5 tot 10 jaar492524
10 tot 15 jaar663828
15 tot 20 jaar21613284
20 tot 25 jaar329220109
25 tot 30 jaar370233137
30 tot 35 jaar466282184
35 tot 40 jaar622392230
40 tot 45 jaar969578391
45 tot 50 jaar18041037767
50 tot 55 jaar320618231383
55 tot 60 jaar526830282240
60 tot 65 jaar773844063332
65 tot 70 jaar1115365004653
70 tot 75 jaar1666596766989
75 tot 80 jaar19439110088431
80 tot 85 jaar246771287111806
85 tot 90 jaar280441244515599
90 tot 95 jaar20940713313807
95 jaar of ouder914922096940
Bron

CBS doodsoorzakenstatistiek

Verslagjaar
2019
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
1 juli 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Sterfte naar hoofdgroep

GeslachtTotaal infectieuze en parasitaire zktnTotaal nieuwvormingenZktn bloed, bloedvormende organen en..Totaal endocriene, voedings-, stofwiss..Totaal psychische stoornissenTotaal ziekten zenuwstelsel en zintuigenTotaal ziekten van hart en vaatstelselTotaal ziekten van de ademhalingsorganenTotaal ziekten spijsverteringsorganen10 Ziekten van huid en subcutisTotaal ziekten spieren, beend., bindwfslTotaal zktn urinewegen en gesl. organenZwangerschap, bevalling en kraambed.Aandoeningen v.d. perinatale periodeTotaal aangeboren afwijkingenTotaal symp. en onvoll. omschr. ziekte..Totaal uitwendige doodsoorzaken
Totaal mannen en vrouwen32964686456435231272587753743312607468132010893338936150371268671
Mannen15842523325117404677394318208625822461074071603020026333694343
Vrouwen17122163131317838048483219225634924352136821735916124037574328
Bron

CBS doodsoorzakenstatistiek

Verslagjaar
2019
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
1 juli 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks
  • Regionaal
  • Internationaal

Totale sterfte per GGD-regio

Gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
Totale sterfte per GGD-regio 2013-2016

Regionale vergelijkingen/CMF’s: In de kaart is de gestandaardiseerde sterfte weergegeven waarbij gecorrigeerd is voor verschillen in leeftijd en geslacht. De zo verkregen waarden worden CMF's genoemd (Comparitive Mortality Figures). De sterfte in heel Nederland is gesteld op 100. Een gestandaardiseerde sterfte boven of onder de 100 duidt op respectievelijk een hogere of lagere sterfte dan in Nederland. Voor interactieve kaart ga naar Sterfte op VZinfo.nl (Regionaal).

Bron

CBS Doodsoorzakenstatistiek, gegevens bewerkt door RIVM

Verslagperiode
2013-2016
Laatste update gegevens
28 mei 2018
Updatefrequentie
Een maal per twee jaar

Sterfte internationaal

Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking
LandMannenVrouwenTotaal
Bulgarije2.0601.3611.660
Roemenië1.9051.2431.530
Hongarije1.9091.2311.500
Litouwen2.0741.1301.490
Letland2.0391.1611.489
Kroatië1.7921.1781.430
Slowakije1.7691.1281.390
Tsjechië1.6041051,21.280
Polen1.681991,41.274
Estland1.7279471.237
Duitsland1.302876,11.057
Cyprus1.231899,61.048
Slovenië1.328839,21.041
EU1.287849,21.036
Denemarken1.245876,91032,5
Portugal1.287806,71005,3
Griekenland1.188843,41003,4
Ver. Kon.1.176868,11002,4
België1.229835,51001,9
NEDERLAND1.184855,8991,8
Oostenrijk1.222820,7989,7
Ierland1.168846,7988,8
Finland1.227781,8968,8
Malta1.165803953,6
Luxemburg1.119785929,9
Zweden1.111790,2926,6
Noorwegen1.092773,6907,2
Italië1.123746,6901,2
Spanje1.119686,9872,7
Zwitserland1.065726,1868
Frankrijk1.118670,7858,8
Bron

Eurostat, 2018

Volgorde op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen).

Verslagjaar
2015
Laatste update gegevens
22 juni 2018
Updatefrequentie
Een maal per jaar

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Sterfte en Sterfte naar doodsoorzaak op VZinfo.nl

Bronnen

  • CBS doodsoorzakenstatistiek

  • CBS Doodsoorzakenstatistiek, gegevens bewerkt door RIVM

  • Eurostat, 2018