Titel (titel niet zichtbaar)

De levensverwachting bij geboorte in het verslagjaar is

82,1* jaar

 

Verslagjaar: 2019 (* voorlopig cijfer)
Bron: Gezondheidsenquête, CBSCentraal Bureau voor de Statistiek

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. Met de levensverwachting wordt meestal de levensverwachting bij geboorte bedoeld.

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête, CBSCentraal Bureau voor de Statistiek
Verslagjaar 
2019 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
9 juni 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Levensverwachting op VZinfo.nl
Levensverwachting op CBS StatLine 

Naar opleiding

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel
  • Laag onderwijsniveau = basisonderwijs, vmbo, eerste 3 leerjaren van havo/ vwo of de assistentenopleiding ( mbo-1).
  • Middelbaar onderwijsniveau = bovenbouw van havo/ vwo, basisberoepsopleiding ( mbo-2), vakopleiding ( mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen ( mbo-4).
  • Hoog onderwijsniveau = hbo of wo.

Bron 
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek StatLine
Verslagperiode t/m
2015/2018
Laatste update gegevens 
11 november 2020
Updatefrequentie 
Twee maal per jaar
Meer info
Levensverwachting op VZinfo.nl 
Levensverwachting naar opleiding op CBS StatLine 
Levensverwachting op CBS StatLine 

Trend

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête, CBSCentraal Bureau voor de Statistiek 
Verslagjaar t/m
2019 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
9 juni 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Levensverwachting op VZinfo.nl 
Levensverwachting op CBS StatLine 

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Levensverwachting bij geboorte per GGDGemeentelijke gezondheidsdienst -regio 2013-2016

 

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek, gegevens bewerkt door RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagperiode 
2013-2016
Laatste update gegevens
26 april 2018
Updatefrequentie  
Een maal per twee jaar
Meer info
Levensverwachting op VZinfo.nl (Regionaal) 

internationaal

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

De volgorde is gebaseerd op de levensverwachting van mannen en vrouwen samen.

Bron 
Eurostat, 2021
Verslagjaar 
2019
Laatste update gegevens 
11 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Levensverwachting op VZinfo (Internationaal) 

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Levensverwachting  in VZinfo.nl.