Titel (titel niet zichtbaar)

De levensverwachting bij geboorte in het verslagjaar is

81,6 jaar

 

Verslagjaar: 2022
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. Met de levensverwachting wordt meestal de levensverwachting bij geboorte bedoeld.

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Resterende levensverwachting over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
5 juli 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Levensverwachting op VZinfo.nl
Levensverwachting op CBS StatLine 

Naar opleiding

Sla de grafiek Levensverwachting bij geboorte naar opleiding over en ga naar de datatabel
  • Laag onderwijsniveau = basisonderwijs, vmbo, eerste 3 leerjaren van havo/ vwo of de assistentenopleiding ( mbo-1).
  • Middelbaar onderwijsniveau = bovenbouw van havo/ vwo, basisberoepsopleiding ( mbo-2), vakopleiding ( mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen ( mbo-4).
  • Hoog onderwijsniveau = hbo of wo.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagperiode t/m
2019/2022
Laatste update gegevens 
16 oktober 2023
Updatefrequentie 
Een maal per twee jaar
Meer info
Levensverwachting op VZinfo.nl 
Levensverwachting op CBS StatLine 

Trend

Sla de grafiek Trend in levensverwachting bij geboorte over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek
Verslagjaar t/m
2022 
Laatste update gegevens 
5 juli 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Levensverwachting op VZinfo.nl 
Levensverwachting op CBS StatLine 

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Levensverwachting bij geboorte per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst )-regio 2018-2021

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek, gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagperiode 
2018-2021
Laatste update gegevens
2 oktober 2023
Updatefrequentie  
Een maal per twee jaar
Meer info
Levensverwachting op VZinfo.nl (Regionaal) 

internationaal

Sla de grafiek Levensverwachting bij geboorte over en ga naar de datatabel

De volgorde van landen is gebaseerd op de levensverwachting van mannen en vrouwen samen.

Bron 
Eurostat, 2022
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
3 maart 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Levensverwachting op VZinfo (Internationaal) 

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Levensverwachting in VZinfo.nl.

Meer informatie over het effect van COVID coronavirus disease (coronavirus disease )-19 op het cijfer van 2021 is te vinden op CBS. Volgens CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) zal de coronapandemie, ondanks de daling in 2020 en 2021, de al jaren stijgende lijn in de levensverwachting naar verwachting niet nadelig beïnvloeden.