Titel (titel niet zichtbaar)

De levensverwachting bij geboorte in het verslagjaar is

81,4* jaar

 

Verslagjaar: 2020 (* voorlopig cijfer)
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. Met de levensverwachting wordt meestal de levensverwachting bij geboorte bedoeld.

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Resterende levensverwachting over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek
Verslagjaar 
2020 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
12 juli 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Levensverwachting op VZinfo.nl
Levensverwachting op CBS StatLine 

Naar opleiding

Sla de grafiek Levensverwachting bij geboorte naar opleiding over en ga naar de datatabel
  • Laag onderwijsniveau = basisonderwijs, vmbo, eerste 3 leerjaren van havo/ vwo of de assistentenopleiding ( mbo-1).
  • Middelbaar onderwijsniveau = bovenbouw van havo/ vwo, basisberoepsopleiding ( mbo-2), vakopleiding ( mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen ( mbo-4).
  • Hoog onderwijsniveau = hbo of wo.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine
Verslagperiode t/m
2017/2020
Laatste update gegevens 
27 oktober 2021
Updatefrequentie 
Een maal per twee jaar
Meer info
Levensverwachting op VZinfo.nl 
Levensverwachting op CBS StatLine 

Trend

Sla de grafiek Trend in levensverwachting bij geboorte over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek
Verslagjaar t/m
2020 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
12 juli 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Levensverwachting op VZinfo.nl 
Levensverwachting op CBS StatLine 

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Levensverwachting bij geboorte per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst -regio 2016-2019

Kaart Nederland Levensverwachting bij geboorte 2016-2019 per GGD-regio

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek, gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagperiode 
2016-2019
Laatste update gegevens
30 juli 2021
Updatefrequentie  
Een maal per twee jaar
Meer info
Levensverwachting op VZinfo.nl (Regionaal) 

internationaal

Sla de grafiek Levensverwachting bij geboorte over en ga naar de datatabel

De volgorde is gebaseerd op de levensverwachting van mannen en vrouwen samen.

Bron 
Eurostat, 2021
Verslagjaar 
2019
Laatste update gegevens 
11 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Levensverwachting op VZinfo (Internationaal) 

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Levensverwachting in VZinfo.nl.