Titel (titel niet zichtbaar)

De levensverwachting in goed ervaren gezondheid bij geboorte is

65 jaar

 

Verslagjaar: 2021
Bron: Gezondheidsenquête, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal jaren dat een persoon naar verwachting in goede gezondheid zal leven, onder de aanname dat de huidige kansen op sterfte en ongezondheid gelijk blijven. Met goede gezondheid wordt hier bedoeld  dat de ervaren gezondheid goed of zeer goed is. Het gepresenteerde cijfer is een gemiddelde van mannen en vrouwen.

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Levensverwachting in goed ervaren gezondheid over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
25 juli 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezonde levensverwachting op VZinfo.nl 
Gezonde levensverwachting op CBS StatLine 

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Levensverwachting in goed ervaren gezondheid over en ga naar de datatabel
  • Laag onderwijsniveau = basisonderwijs, vmbo, eerste 3 leerjaren van havovwo of de assistentenopleiding ( mbo-1).
  • Middelbaar onderwijsniveau = bovenbouw van havovwo, basisberoepsopleiding ( mbo-2), vakopleiding ( mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen ( mbo-4).
  • Hoog onderwijsniveau =  hbo of wo.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagperiode t/m
2017/2020
Laatste update gegevens 
27 oktober 2021
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee jaar
Meer info
Gezonde levensverwachting op VZinfo.nl 
Gezonde levensverwachting op CBS StatLine 

Trend

Sla de grafiek Trend in levensverwachting in goed ervaren gezondheid over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) 
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens 
25 juli 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezonde levensverwachting op VZinfo.nl 
Gezonde levensverwachting op CBS StatLine 

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Levensverwachting in goed ervaren gezondheid

Per Gemeente

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen 2016 GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst )'en, DBS en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek, gegevens bewerkt door RIVM
Verslagjaar
2020
Laatste update gegevens
27 juni 2022
Updatefrequentie  
Een maal per vier jaar
Meer info
Gezonde levensverwachting op VZinfo.nl 
Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen 2016, GGD'en, CBS en RIVM 

internationaal

Sla de grafiek Levensverwachting in goed ervaren gezondheid in EU-landen, Noorwegen en Zwitserland over en ga naar de datatabel

Volgorde op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen).
Gebaseerd op gegevens van de EU Europese unie (Europese unie)-SILC Survey (Healthy Life Years).

Bron 
Eurostat, 2022
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
21 juli 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezonde levensverwachting op VZinfo.nl (Internationaal) 

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Gezonde levensverwachting op VZinfo.nl.