Titel (titel niet zichtbaar)

De levensverwachting in goed ervaren gezondheid bij geboorte is

64 jaar

 

Verslagjaar: 2019
Bron: Gezondheidsenquête, CBSCentraal Bureau voor de Statistiek

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal jaren dat een persoon naar verwachting in goede gezondheid zal leven, onder de aanname dat de huidige kansen op sterfte en ongezondheid gelijk blijven. Met goede gezondheid wordt hier bedoeld  dat de ervaren gezondheid goed of zeer goed is. Het gepresenteerde cijfer is een gemiddelde van mannen en vrouwen.

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête, CBSCentraal Bureau voor de Statistiek
Verslagjaar 
2019 
Laatste update gegevens 
24 juni 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezonde levensverwachting op VZinfo.nl 
Gezonde levensverwachting op CBS StatLine 

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel
  • Laag onderwijsniveau = basisonderwijs, vmbo, eerste 3 leerjaren van havovwo of de assistentenopleiding ( mbo-1).
  • Middelbaar onderwijsniveau = bovenbouw van havovwo, basisberoepsopleiding ( mbo-2), vakopleiding ( mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen ( mbo-4).
  • Hoog onderwijsniveau =  hbo of wo.

Bron 
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek StatLine
Verslagperiode t/m
2015/2018
Laatste update gegevens 
11 november 2020​​​​​​​
Updatefrequentie 
Twee maal per jaar
Meer info
Gezonde levensverwachting op VZinfo.nl 
Gezonde levensverwachting; onderwijsniveau op CBS StatLine 

Trend

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête, CBSCentraal Bureau voor de Statistiek 
Verslagjaar t/m
2019
Laatste update gegevens 
24 juni 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezonde levensverwachting op VZinfo.nl 
Gezonde levensverwachting op CBS StatLine 

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Levensverwachting in goed ervaren gezondheid

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGDGemeentelijke gezondheidsdienst 'en, DBS en RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, CBSCentraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek, gegevens bewerkt door RIVM
Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
12 mei 2017
Updatefrequentie  
Een maal per vier jaar
Meer info
Gezonde levensverwachting op VZinfo.nl 
Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen 2016, GGD'en, CBS en RIVM 

internationaal

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Volgorde op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen).
Gebaseerd op gegevens van de EUEuropese unie-SILC Survey (Healthy Life Years).

Bron 
Eurostat, 2020
Verslagjaar 
2018
Laatste update gegevens 
5 oktober 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezonde levensverwachting op VZinfo.nl (Internationaal) 

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Gezonde levensverwachting op VZinfo.nl.