Titel (titel niet zichtbaar)

De levensverwachting in als goed ervaren gezondheid bij geboorte is

63 jaar

 

Verslagjaar: 2022
Bron: Gezondheidsenquête, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal jaren dat een persoon naar verwachting in goede gezondheid zal leven, onder de aanname dat de huidige kansen op sterfte en ongezondheid gelijk blijven. Met goede gezondheid wordt hier bedoeld  dat de ervaren gezondheid goed of zeer goed is. Het gepresenteerde cijfer is een gemiddelde van mannen en vrouwen.

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
26 juli 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezonde levensverwachting op VZinfo.nl 
Gezonde levensverwachting op CBS StatLine 

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid over en ga naar de datatabel
  • Laag opleidingsniveau: t/m lager of voorbereidend beroepsonderwijs
  • Middelbaar opleidingsniveau: middelbaar beroepsonderwijs, HAVO of VWO
  • Hoog opleidingsniveau: HBO of hoger

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagperiode t/m
2019/2022
Laatste update gegevens 
16 oktober 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee jaar
Meer info
Gezonde levensverwachting op VZinfo.nl 
Gezonde levensverwachting op CBS StatLine 

Trends

Trend naar geslacht

Sla de grafiek Trend in levensverwachting in als goed ervaren gezondheid over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) 
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens 
26 juli 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezonde levensverwachting op VZinfo.nl 
Gezonde levensverwachting op CBS StatLine 

Trend naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Trend in levensverwachting in als goed ervaren gezondheid over en ga naar de datatabel
  • Laag opleidingsniveau: t/m lager of voorbereidend beroepsonderwijs
  • Middelbaar opleidingsniveau: middelbaar beroepsonderwijs, HAVO of VWO
  • Hoog opleidingsniveau: HBO of hoger

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar t/m
2019/2022
Laatste update gegevens 
13 maart 2024
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee jaar
Meer info
Gezonde levensverwachting op VZinfo.nl 
Gezonde levensverwachting op CBS StatLine 

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid

Per Gemeente

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen 2020 GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)'en, DBS en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek, gegevens bewerkt door RIVM
Verslagjaar
2020
Laatste update gegevens
27 juni 2022
Updatefrequentie  
Een maal per vier jaar
Meer info
Gezonde levensverwachting op VZinfo.nl 
Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen 2016, GGD'en, CBS en RIVM 

internationaal

Sla de grafiek Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid over en ga naar de datatabel

Volgorde van landen op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen).
Gebaseerd op gegevens van de EU Europese unie (Europese unie)-SILC Survey (Healthy Life expectancy based on self-perceived health).

Bron 
Eurostat, 2023
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
13 juli 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezonde levensverwachting op VZinfo.nl (Internationaal) 
Healthy life expectancy based on self-perceived health op Eurostat, 2023

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Gezonde levensverwachting op VZinfo.nl.

Voor meer informatie betreffende opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.