Titel (titel niet zichtbaar)

De levensverwachting in goed ervaren gezondheid bij geboorte is

66 jaar

 

Verslagjaar: 2020
Bron: Gezondheidsenquête, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal jaren dat een persoon naar verwachting in goede gezondheid zal leven, onder de aanname dat de huidige kansen op sterfte en ongezondheid gelijk blijven. Met goede gezondheid wordt hier bedoeld  dat de ervaren gezondheid goed of zeer goed is. Het gepresenteerde cijfer is een gemiddelde van mannen en vrouwen.

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Levensverwachting in goed ervaren gezondheid over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
11 augustus 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezonde levensverwachting op VZinfo.nl 
Gezonde levensverwachting op CBS StatLine 

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Levensverwachting in goed ervaren gezondheid over en ga naar de datatabel
  • Laag onderwijsniveau = basisonderwijs, vmbo, eerste 3 leerjaren van havovwo of de assistentenopleiding ( mbo-1).
  • Middelbaar onderwijsniveau = bovenbouw van havovwo, basisberoepsopleiding ( mbo-2), vakopleiding ( mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen ( mbo-4).
  • Hoog onderwijsniveau =  hbo of wo.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine
Verslagperiode t/m
2017/2020
Laatste update gegevens 
27 oktober 2021
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee jaar
Meer info
Gezonde levensverwachting op VZinfo.nl 
Gezonde levensverwachting op CBS StatLine 

Trend

Sla de grafiek Trend in levensverwachting in goed ervaren gezondheid over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
Verslagjaar t/m
2020
Laatste update gegevens 
11 augustus 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezonde levensverwachting op VZinfo.nl 
Gezonde levensverwachting op CBS StatLine 

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Levensverwachting in goed ervaren gezondheid

Per Gemeente

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst 'en, DBS en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek, gegevens bewerkt door RIVM
Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
12 mei 2017
Updatefrequentie  
Een maal per vier jaar
Meer info
Gezonde levensverwachting op VZinfo.nl 
Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen 2016, GGD'en, CBS en RIVM 

internationaal

Sla de grafiek Levensverwachting in goed ervaren gezondheid in EU-landen, Noorwegen en Zwitserland over en ga naar de datatabel

Volgorde op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen).
Gebaseerd op gegevens van de EU Europese unie-SILC Survey (Healthy Life Years).

Bron 
Eurostat, 2021
Verslagjaar 
2019
Laatste update gegevens 
12 april 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezonde levensverwachting op VZinfo.nl (Internationaal) 

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Gezonde levensverwachting op VZinfo.nl.