Titel (titel niet zichtbaar)

77,5 procent

van de bevolking ervaart een (zeer) goede gezondheid

 

Verslagjaar: 2023
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine

Body (titel niet zichtbaar)

Ervaren gezondheid, ook wel subjectieve gezondheid of gezondheidsbeleving genoemd, weerspiegelt het oordeel over de eigen gezondheid. Ervaren gezondheid is een samenvattende gezondheidsmaat van alle relevante gezondheidsaspecten voor de persoon in kwestie. Bij dit kerncijfer gaat het om het percentage mensen dat zijn of haar gezondheid als goed of zeer goed ervaart.

Naar geslacht

Sla de grafiek (Zeer) goed ervaren gezondheid over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine  
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
12 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Ervaren gezondheid op VZinfo.nl 
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Naar leeftijd

Sla de grafiek (Zeer) goed ervaren gezondheid over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine  
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
12 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Ervaren gezondheid op VZinfo.nl 
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek (Zeer) goed ervaren gezondheid over en ga naar de datatabel
  • Laag opleidingsniveau: t/m lager of voorbereidend beroepsonderwijs
  • Middelbaar opleidingsniveau: middelbaar beroepsonderwijs, HAVO of VWO
  • Hoog opleidingsniveau: HBO of hoger

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine  
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
12 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Ervaren gezondheid op VZinfo.nl 
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Trend

Trend naar geslacht

Sla de grafiek Trend in (zeer goed) ervaren gezondheid over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine  
Verslagjaar t/m
2023
Laatste update gegevens 
12 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Ervaren gezondheid op VZinfo.nl 
Gezondheid, aandoeningen en beperkingen op CBS StatLine 
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Trend naar leeftijd

Sla de grafiek Trend in (zeer goed) ervaren gezondheid over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine  
Verslagjaar t/m
2023
Laatste update gegevens 
12 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Ervaren gezondheid op VZinfo.nl 
Gezondheid, aandoeningen en beperkingen op CBS StatLine 
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Regionaal (titel niet zichtbaar)

(Zeer) goed ervaren gezondheid per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)-regio

 

Per GGD-regio, volwassenen van 18 jaar en ouder 

Kaart NL per GGD percentage Ervaren gezondheid 2022, volw. 18 jaar en ouder

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron
Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)'en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 
Verslagperiode
 
2022
Laatste update gegevens
20 juni 2023
Updatefrequentie
Een maal per vier jaar
Meer info
Ervaren gezondheid op VZinfo (regionaal) 
Gezondheidsmonitor volwassenen GGD'en, CBS en RIVM

internationaal

Sla de grafiek (Zeer) goed ervaren gezondheid in EU landen over en ga naar de datatabel
  • De figuur presenteert EU Europese unie (Europese unie)-landen.
  • De volgorde van landen is gebaseerd op het totaal (mannen en vrouwen samen).
  • De figuur is gebaseerd op de indicator 'Self-perceived health' (personen die hun gezondheid als goed of zeer goed ervaren).

Bron 
EU-SILC, Eurostat, 2021
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
8 januari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Ervaren gezondheid op VZinfo.nl (Internationaal) 

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Ervaren gezondheid op VZinfo.nl. 

Met ingang van het jaar 2022 heeft het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) besloten om naast de vijfdeling ook een driedeling van onderwijsniveau (laag, middelbaar, hoog) op CBS-Statline op te nemen. Dit betreft het hoogstbehaalde onderwijsniveau van de bevolking van 25 jaar en ouder. Omdat de driedeling een veelgebruikte indeling is, wordt deze indeling vanaf het verslagjaar 2021 op de Staat VenZ meegenomen en vervalt de vijfdeling. Voor meer informatie betreffende opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.

Meer informatie over het effect van COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19 op het cijfer van 2020 en de correcties daarvoor is te vinden in de CBS publicatie 'Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020'. De cijfers van 2021 zijn mogelijk ook beïnvloed door corona(maatregelen). Daar is door het CBS op dezelfde manier mee omgegaan als in 2020; zie daarvoor eerdergenoemde bron.