Titel (titel niet zichtbaar)

45.542 personen

overleden aan kanker

 

Verslagjaar: 2022 (*voorlopig cijfer)
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft alle inwoners van Nederland die in het verslagjaar zijn overleden aan kwaadaardige nieuwvormingen (kanker).

Kanker totaal

Sla de grafiek Sterfte aan kanker over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek
Verslagjaar 
2022 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
18 juli 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Kanker op VZinfo.nl
Overledenen op CBS StatLine

Baarmoederhalskanker

Sla de grafiek Sterfte aan baarmoederhalskanker over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek
Verslagjaar 
2022 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
18 juli 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Baarmoederhalskanker op VZinfo.nl
Overledenen op CBS StatLine

Borstkanker

Sla de grafiek Sterfte aan borstkanker over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek
Verslagjaar 
2022 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
18 juli 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Borstkanker op VZinfo.nl
Overledenen op CBS StatLine

Dikkedarmkanker

Sla de grafiek Sterfte aan dikkedarmkanker over en ga naar de datatabel

De gepresenteerde sterftecijfers zijn inclusief de sterfte door kanker van anus en anaalkanaal. 

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek
Verslagjaar 
2022 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
18 juli 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Dikkedarmkanker op VZinfo.nl
Overledenen op CBS StatLine

Longkanker

Sla de grafiek Sterfte aan longkanker over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek
Verslagjaar 
2022 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
18 juli 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Longkanker op VZinfo.nl
Overledenen op CBS StatLine

Huidkanker

Sla de grafiek Sterfte aan huidkanker over en ga naar de datatabel

De cijfers over sterfte door huidkanker bevatten alleen de cijfers over de gevaarlijkste vorm van huidkanker, namelijk de agressieve soort melanoom. Aan deze soort overlijden de meeste mensen. De minder agressieve soorten van huidkanker, basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom, zijn de meestvoorkomende kankersoorten. Hieraan overlijden nauwelijks patiënten en sterftecijfers van deze soorten worden hier niet weergegeven. 

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek
Verslagjaar 
2022 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
18 juli 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Huidkanker op VZinfo.nl
Overledenen op CBS StatLine

Trend

Trend kanker totaal

Sla de grafiek Trend in sterfte aan kanker over en ga naar de datatabel

De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren, omdat het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen.

Bron 
CBS Doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar t/m
2022 (*voorlopig cijfer)
Laatste update gegevens 
18 juli 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Kanker op VZinfo.nl
Overledenen op CBS StatLine

Trend baarmoederhalskanker

Sla de grafiek Trend in sterfte aan baarmoederhalskanker over en ga naar de datatabel

De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren, omdat het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen.

Bron 
CBS Doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar t/m
2022 (*voorlopig cijfer)
Laatste update gegevens 
18 juli 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Baarmoederhalskanker op VZinfo.nl
Overledenen op CBS StatLine

Trend borstkanker

Sla de grafiek Trend in sterfte aan borstkanker over en ga naar de datatabel

De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren, omdat het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen.

Bron 
CBS Doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar t/m
2022 (*voorlopig cijfer)
Laatste update gegevens 
18 juli 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Borstkanker op VZinfo.nl
Overledenen op CBS StatLine

Trend dikkedarmkanker

Sla de grafiek Trend in sterfte aan dikkedarmkanker over en ga naar de datatabel

De gepresenteerde sterftecijfers zijn inclusief de sterfte door kanker van anus en anaalkanaal. 
De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren, omdat het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen.

Bron 
CBS Doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar t/m
2022 (*voorlopig cijfer)
Laatste update gegevens 
18 juli 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Dikkedarmkanker op VZinfo.nl
Overledenen op CBS StatLine

Trend longkanker

Sla de grafiek Trend in sterfte aan longkanker over en ga naar de datatabel

De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren, omdat het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen.

Bron 
CBS Doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar t/m
2022 (*voorlopig cijfer)
Laatste update gegevens 
18 juli 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Longkanker op VZinfo.nl
Overledenen op CBS StatLine

Trend huidkanker

Sla de grafiek Trend in sterfte aan huidkanker over en ga naar de datatabel

De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren, omdat het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen.

De cijfers over sterfte door huidkanker bevatten alleen de cijfers over de gevaarlijkste vorm van huidkanker, namelijk de agressieve soort melanoom. Aan deze soort overlijden de meeste mensen. De minder agressieve soorten van huidkanker, basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom, zijn de meestvoorkomende kankersoorten. Hieraan overlijden nauwelijks patiënten en sterftecijfers van deze soorten worden hier niet weergegeven. 

Bron 
CBS Doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar t/m
2022 (*voorlopig cijfer)
Laatste update gegevens 
18 juli 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Huidkanker op VZinfo.nl
Overledenen op CBS StatLine

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Sterfte aan kanker

 

Per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst )-regio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht

  • Comparative Mortality Figure ( CMF)
  • ICD-10-codes C00-D48

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek, gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagperiode 
2017-2020
Laatste update gegevens
7 juli 2022
Updatefrequentie  
Een maal per twee jaar
Meer info
Sterfte kanker op VZinfo.nl (regionaal)
Kanker op VZinfo.nl
Overledenen op CBS StatLine

internationaal

Sla de grafiek Sterfte aan kanker in EU-landen, Internationaal over en ga naar de datatabel
  • Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking
  • Volgorde van landen op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen)
  • ICD-10-codes: C00-C97

Bron 
Eurostat, 2023
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
12 juni 2023
Updatefrequentie 
Een maal per twee jaar
Meer info
Kanker op VZinfo.nl
Eurostat

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij het onderwerp Kanker op VZinfo.nl.