Titel (titel niet zichtbaar)

45.064 personen

overleden aan kanker

 

Verslagjaar: 2020 (*voorlopig cijfer)
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft alle inwoners van Nederland die in het verslagjaar zijn overleden aan kwaadaardige nieuwvormingen (kanker).

Kanker totaal

Sla de grafiek Sterfte aan kanker over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek
Verslagjaar 
2020 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
29 oktober 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Kanker op VZinfo.nl

Baarmoederhalskanker

Sla de grafiek Sterfte aan baarmoederhalskanker over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek
Verslagjaar 
2020 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
29 oktober 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Baarmoederhalskanker op VZinfo.nl

Borstkanker

Sla de grafiek Sterfte aan borstkanker over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek
Verslagjaar 
2020 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
29 oktober 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Borstkanker op VZinfo.nl

Dikkedarmkanker

Sla de grafiek Sterfte aan dikkedarmkanker over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek
Verslagjaar 
2020 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
29 oktober 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Dikkedarmkanker op VZinfo.nl

Longkanker

Sla de grafiek Sterfte aan longkanker over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek
Verslagjaar 
2020 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
29 oktober 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Longkanker op VZinfo.nl

Huidkanker

Sla de grafiek Sterfte aan huidkanker over en ga naar de datatabel

De cijfers over sterfte door huidkanker bevatten alleen de cijfers over de gevaarlijkste vorm van huidkanker, namelijk de agressieve soort melanoom. Aan deze soort overlijden de meeste mensen. De minder agressieve soorten van huidkanker, basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom, zijn de meestvoorkomende kankersoorten. Hieraan overlijden nauwelijks patiënten en sterftecijfers van deze soorten worden hier niet weergegeven. 

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek
Verslagjaar 
2020 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
30 mei 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Huidkanker op VZinfo.nl

Trend

Trend kanker totaal

Sla de grafiek Trend in sterfte aan kanker over en ga naar de datatabel

De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren, omdat het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen.

Bron 
CBS Doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar t/m
2020 (*voorlopig cijfer)
Laatste update gegevens 
29 oktober 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Kanker op VZinfo.nl

Trend baarmoederhalskanker

Sla de grafiek Trend in sterfte aan baarmoederhalskanker over en ga naar de datatabel

De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren, omdat het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen.

Bron 
CBS Doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar t/m
2020 (*voorlopig cijfer)
Laatste update gegevens 
29 oktober 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Baarmoederhalskanker op VZinfo.nl

Trend borstkanker

Sla de grafiek Trend in sterfte aan borstkanker over en ga naar de datatabel

De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren, omdat het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen.

Bron 
CBS Doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar t/m
2020 (*voorlopig cijfer)
Laatste update gegevens 
29 oktober 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Borstkanker op VZinfo.nl

Trend dikkedarmkanker

Sla de grafiek Trend in sterfte aan dikkedarmkanker over en ga naar de datatabel

De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren, omdat het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen.

Bron 
CBS Doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar t/m
2020 (*voorlopig cijfer)
Laatste update gegevens 
29 oktober 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Dikkedarmkanker op VZinfo.nl

Trend longkanker

Sla de grafiek Trend in sterfte aan longkanker over en ga naar de datatabel

De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren, omdat het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen.

Bron 
CBS Doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar t/m
2020 (*voorlopig cijfer)
Laatste update gegevens 
29 oktober 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Longkanker op VZinfo.nl

Trend huidkanker

Sla de grafiek Trend in sterfte aan huidkanker over en ga naar de datatabel

De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren, omdat het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen.

De cijfers over sterfte door huidkanker bevatten alleen de cijfers over de gevaarlijkste vorm van huidkanker, namelijk de agressieve soort melanoom. Aan deze soort overlijden de meeste mensen. De minder agressieve soorten van huidkanker, basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom, zijn de meestvoorkomende kankersoorten. Hieraan overlijden nauwelijks patiënten en sterftecijfers van deze soorten worden hier niet weergegeven. 

Bron 
CBS Doodsoorzakenstatistiek 
Verslagjaar t/m
2020 (*voorlopig cijfer)
Laatste update gegevens 
30 mei 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Huidkanker op VZinfo.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Sterfte aan kanker

 

Per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst -regio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht

  • Comparative Mortality Figure ( CMF)
  • ICD-10-codes C00-D48

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek, gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagperiode 
2013-2016
Laatste update gegevens
25 juni 2018
Updatefrequentie  
Een maal per twee jaar
Meer info
Sterfte kanker op VZinfo.nl (regionaal)
Kanker op VZinfo.nl

internationaal

Sla de grafiek Sterfte aan kanker in EU-landen, Noorwegen en Zwitserland over en ga naar de datatabel
  • Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking
  • Volgorde op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen)
  • ICD-10-codes: C00-C97

Bron 
Eurostat
Verslagjaar 
2017
Laatste update gegevens 
14 januari 2022
Updatefrequentie 
Een maal per twee jaar
Meer info
Kanker op VZinfo.nl
Eurostat

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij het onderwerp Kanker op VZinfo.nl.