Titel (titel niet zichtbaar)

88,3 procent

van de patiënten met borstkanker is na 5 jaar nog in leven

 

Peildatum: 1 februari 2018
Bron: Nederlandse Kanker Registratie (NKR), Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage patiënten met borstkanker dat na 5 jaar nog in leven is, vergeleken met het percentage personen uit de algemene bevolking dat na 5 jaar nog in leven is. Deze relatieve 5-jaarsoverleving bij borstkanker wordt internationaal beschouwd als een indicator voor de kwaliteit van preventie en zorg op het gebied van deze vorm van kanker. Een doel bij de aanpak van kanker is de overleving en kwaliteit van leven bij patiënten te verbeteren. Goede preventie en zorg kunnen de prognose positief beïnvloeden. Daarbij valt te denken aan vroege opsporing door middel van screening en adequate behandeling volgens ‘evidence-based’ richtlijnen.

Trend

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in bevolkingsopbouw tussen jaren en door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-2).

Bron 
Nederlandse Kanker Registratie, NKR
Diagnoseperiode t/m
2011-2015
Laatste update gegevens 
25 juni 2018
Updatefrequentie 
Onbekend
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 
Borstkanker op VZinfo.nl 

internationaal

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel
  • De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in bevolkingsopbouw tussen landen door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-2).
  • BI (zie tabelweergave) = 95%- betrouwbaarheidsinterval.
  • Door verschillen in methoden, definities en meest recente peiljaar kunnen de cijfers voor Nederland in deze figuur afwijken van het kerncijfer.

Bron 
OECD/Health at a glance; CONCORD-3-studie
Diagnoseperiode
2010-2014
Laatste update gegevens 
25 juni 2018
Updatefrequentie 
Onbekend
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 
Borstkanker op VZinfo.nl 

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg  op VZinfo.nl.