Borstkanker: deelname bevolkingsonderzoek

77,3
procent
van de vrouwen uit de doelgroep neemt deel aan het bevolkingsonderzoek borstkanker
Verslagjaar
2016
Bron
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

Dit kerncijfer betreft het percentage vrouwen uit de doelgroep, dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. De doelgroep van het bevolkingsonderzoek bestaat uit vrouwen van 50 tot 75 jaar.

  • Naar leeftijd

Deelname bevolkingsonderzoek borstkanker

LeeftijdPercentage
49 jaar74,6
50 tot 55 jaar77,1
55 tot 60 jaar79,6
60 tot 65 jaar80,7
65 tot 70 jaar80,8
70 tot 75 jaar76,6
75 jaar of ouder72,9
Bron

Landelijke Evaluatie Team Bevolkingsonderzoek Borstkanker (Erasmus MC/Radboudumc)

Verslagjaar
2014
Laatste update gegevens
22 juni 2016
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Vanaf verslagjaar 2015 komen de cijfers voor dit kerncijfer uit de monitor bevolkingsonderzoek borstkanker die sinds 2017 in opdracht vanhet RIVM wordt uitgevoerd door IKNL.
Tot 2017 werd de monitor uitgevoerd door het Landelijk Evaluatie Team Bevolkingsonderzoek Borstkanker (LETB), een samenwerkingsverband tussen het Erasmus MC (Rotterdam) en Radboudumc (Nijmegen).
Tevens is dit kerncijfer onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Bronnen

  • Landelijke Evaluatie Team Bevolkingsonderzoek Borstkanker (Erasmus MC/Radboudumc)

  • Landelijke Evaluatie Team Bevolkingsonderzoek Borstkanker (Erasmus MC/Radboudumc): verslagjaren 2004-2014;
    Integraal Kankercentrum Nederland: vanaf verslagjaar 2015