Titel (titel niet zichtbaar)

72,5 procent

van de uitgenodigde vrouwen neemt deel aan het bevolkingsonderzoek borstkanker

 

Verslagjaar: 2021
Bron: IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland ) en Bevolkingsonderzoek Nederland

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage vrouwen uit de doelgroep, dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. De doelgroep van het bevolkingsonderzoek bestaat uit vrouwen van 50 tot 75 jaar.

Naar leeftijd

Sla de grafiek Deelname bevolkingsonderzoek borstkanker over en ga naar de datatabel

Bron 
IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland ) en Bevolkingsonderzoek Nederland
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
25 oktober 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor bevolkingsonderzoek borstkanker op RIVM.nl 
Screening borstkanker op VZinfo.nl 

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in deelname bevolkingsonderzoek borstkanker over en ga naar de datatabel

Bron 
IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland ) en Bevolkingsonderzoek Nederland
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens 
25 oktober 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor bevolkingsonderzoek borstkanker op RIVM.nl 
Screening borstkanker op VZinfo.nl 
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 

Naar leeftijd

Sla de grafiek Trend in deelname bevolkingsonderzoek borstkanker over en ga naar de datatabel

Voor 2019 is geen waarde bekend voor vrouwen van 75 jaar, wegens een registratiefout.
Uitsplitsing naar 49 en 50-54 jaar is voor 2020 en 2021 niet mogelijk, voor die jaren is 49 jaar in de categorie 50 t/m 54 meegenomen. 

Bron 
IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland ) en Bevolkingsonderzoek Nederland
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens 
25 oktober 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor bevolkingsonderzoek borstkanker op RIVM.nl 
Screening borstkanker op VZinfo.nl 

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Bevolkingsonderzoek borstkanker per gemeente

Regionale deelname Borstkankerscreening 2019-2021

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Regionale Screeningsorganisaties
Verslagjaar 
2019-2021
Laatste update gegevens
10 november 2022
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Bevolkingsonderzoek borstkanker op VZinfo 
Regionale Screeningsorganisaties 

Vanaf verslagjaar 2015 komen de cijfers voor dit kerncijfer uit de monitor bevolkingsonderzoek borstkanker die sinds 2017 in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) wordt uitgevoerd door IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland ).
Tot 2017 werd de monitor uitgevoerd door het Landelijk Evaluatie Team Bevolkingsonderzoek Borstkanker (LETB), een samenwerkingsverband tussen het Erasmus MC (Rotterdam) en Radboudumc (Nijmegen). Data kan met terugwerkende kracht zijn aangepast voor eerdere jaren, want deelnemers kunnen tot aan de volgende uitnodiging nog meedoen. De cijfers worden ieder jaar geactualiseerd.
De gepresenteerde kerncijfers zijn onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.