Titel (titel niet zichtbaar)

70,7 procent

van de uitgenodigde personen neemt deel aan het bevolkingsonderzoek borstkanker

 

Verslagjaar: 2022
Bron: Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC en Bevolkingsonderzoek Nederland

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage vrouwen uit de doelgroep, dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. De doelgroep van het bevolkingsonderzoek bestaat uit vrouwen van 50 tot 75 jaar.

Naar leeftijd

Sla de grafiek Deelname bevolkingsonderzoek borstkanker over en ga naar de datatabel

Bron 
Afdeling MGZ (Erasmus MC) en Bevolkingsonderzoek Nederland
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
9 november 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor bevolkingsonderzoek borstkanker op RIVM.nl 
Screening borstkanker op VZinfo.nl 

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in deelname bevolkingsonderzoek borstkanker over en ga naar de datatabel

Bron 
Afdeling MGZ (Erasmus MC) en Bevolkingsonderzoek Nederland
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens 
9 november 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor bevolkingsonderzoek borstkanker op RIVM.nl 
Screening borstkanker op VZinfo.nl 
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 

Naar leeftijd

Sla de grafiek Trend in deelname bevolkingsonderzoek borstkanker over en ga naar de datatabel

Voor 2019 is geen waarde bekend voor vrouwen van 75 jaar en ouder, wegens een registratiefout.
*Uitsplitsing naar 49 en 50-54 jaar is vanaf 2020 niet mogelijk, vanaf dat jaar is de categorie 50 t/m 54 jaar gewijzigd in 49 t/m 54 jaar. 

Bron 
Afdeling MGZ, Erasmus MC en Bevolkingsonderzoek Nederland
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens 
9 november 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor bevolkingsonderzoek borstkanker op RIVM.nl 
Screening borstkanker op VZinfo.nl 

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Bevolkingsonderzoek borstkanker per gemeente

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Bevolkingsonderzoek Nederland
Verslagjaar 
2020-2022
Laatste update gegevens
9 november 2023
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Bevolkingsonderzoek borstkanker op VZinfo 
Regionale Screeningsorganisaties 

De data is afkomstig uit de landelijke monitor bevolkingsonderzoek borstkanker. De cijfers worden ieder jaar geactualiseerd. 
De gepresenteerde kerncijfers zijn onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.