Borstkanker: deelname bevolkingsonderzoek

75,7
procent
van de vrouwen uit de doelgroep neemt deel aan het bevolkingsonderzoek borstkanker
Verslagjaar
2019
Bron
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

Dit kerncijfer betreft het percentage vrouwen uit de doelgroep, dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. De doelgroep van het bevolkingsonderzoek bestaat uit vrouwen van 50 tot 75 jaar.

 • Naar leeftijd

Deelname bevolkingsonderzoek borstkanker

LeeftijdPercentage
49 jaar73,6
50 tot 55 jaar73,7
55 tot 60 jaar75,3
60 tot 65 jaar77,6
65 tot 70 jaar78,5
70 tot 75 jaar75,6
75 jaar
Bron

Landelijke Evaluatie Team Bevolkingsonderzoek Borstkanker (Erasmus MC/Radboudumc): verslagjaren 2004-2014;
Integraal Kankercentrum Nederland

Voor 2019 is geen waarde bekend voor vrouwen van 75 jaar, wegens een registratiefout.

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
23 december 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks
 • Regionaal

Bevolkingsonderzoek borstkanker per gemeente

Bevolkingsonderzoek borstkanker per gemeente
Bron

Regionale Screeningsorganisaties

Verslagjaar
2017-2018
Laatste update gegevens
25 augustus 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Vanaf verslagjaar 2015 komen de cijfers voor dit kerncijfer uit de monitor bevolkingsonderzoek borstkanker die sinds 2017 in opdracht vanhet RIVM wordt uitgevoerd door IKNL.
Tot 2017 werd de monitor uitgevoerd door het Landelijk Evaluatie Team Bevolkingsonderzoek Borstkanker (LETB), een samenwerkingsverband tussen het Erasmus MC (Rotterdam) en Radboudumc (Nijmegen). Data kan met terugwerkende kracht zijn aangepast voor eerdere jaren, want deelnemers kunnen binnen 5 jaar na uitnodiging nog meedoen. De cijfers worden ieder jaar geactualiseerd.
Tevens is dit kerncijfer onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Bronnen

 • Landelijke Evaluatie Team Bevolkingsonderzoek Borstkanker (Erasmus MC/Radboudumc): verslagjaren 2004-2014;
  Integraal Kankercentrum Nederland

 • Landelijke Evaluatie Team Bevolkingsonderzoek Borstkanker (Erasmus MC/Radboudumc): verslagjaren 2004-2014;
  Monitor Bevolkingsonderzoek Borstkanker: vanaf 2015

 • Landelijke Evaluatie Team Bevolkingsonderzoek Borstkanker (Erasmus MC/Radboudumc): verslagjaren 2004-2014;
  Integraal Kankercentrum Nederland
   

 • Regionale Screeningsorganisaties