Titel (titel niet zichtbaar)

75,7 procent

van de vrouwen uit de doelgroep neemt deel aan het bevolkingsonderzoek borstkanker

 

Verslagjaar: 2019
Bron: Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage vrouwen uit de doelgroep, dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. De doelgroep van het bevolkingsonderzoek bestaat uit vrouwen van 50 tot 75 jaar.

Naar leeftijd

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Voor 2019 is geen waarde bekend voor vrouwen van 75 jaar, wegens een registratiefout.

Bron 
Landelijke Evaluatie Team Bevolkingsonderzoek Borstkanker (Erasmus MC/Radboudumc): verslagjaren 2004-2014; Integraal Kankercentrum Nederland
Verslagjaar 
2019
Laatste update gegevens 
23 december 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Screening borstkanker op VZinfo.nl 
Monitor bevolkingsonderzoek borstkanker op RIVM.nl 

Trend

Trend

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
Landelijke Evaluatie Team Bevolkingsonderzoek Borstkanker (Erasmus MC/Radboudumc): verslagjaren 2004-2014; Monitor Bevolkingsonderzoek Borstkanker: vanaf 2015
Verslagjaar t/m
2019
Laatste update gegevens 
23 december 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Screening borstkanker op VZinfo.nl 
Monitor bevolkingsonderzoek borstkanker op RIVM.nl 
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 

Naar leeftijd

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Voor 2019 is geen waarde bekend voor vrouwen van 75 jaar, wegens een registratiefout.
Bron 
Landelijke Evaluatie Team Bevolkingsonderzoek Borstkanker (Erasmus MC/Radboudumc): verslagjaren 2004-2014; Integraal Kankercentrum Nederland
Verslagjaar t/m
2019
Laatste update gegevens 
23 december 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Screening borstkanker op VZinfo.nl 
Monitor bevolkingsonderzoek borstkanker op RIVM.nl 

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Bevolkingsonderzoek borstkanker per gemeente

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Regionale Screeningsorganisaties
Verslagjaar 
2017-2018
Laatste update gegevens
25 augustus 2020
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Bevolkingsonderzoek borstkanker op VZinfo 
Regionale Screeningsorganisaties 

Vanaf verslagjaar 2015 komen de cijfers voor dit kerncijfer uit de monitor bevolkingsonderzoek borstkanker die sinds 2017 in opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wordt uitgevoerd door IKNL.
Tot 2017 werd de monitor uitgevoerd door het Landelijk Evaluatie Team Bevolkingsonderzoek Borstkanker (LETB), een samenwerkingsverband tussen het Erasmus MC (Rotterdam) en Radboudumc (Nijmegen). Data kan met terugwerkende kracht zijn aangepast voor eerdere jaren, want deelnemers kunnen binnen 5 jaar na uitnodiging nog meedoen. De cijfers worden ieder jaar geactualiseerd.
Tevens is dit kerncijfer onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.