Titel (titel niet zichtbaar)

70,4 procent

van de vrouwen uit de doelgroep neemt deel aan het bevolkingsonderzoek borstkanker

 

Verslagjaar: 2020
Bron: Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage vrouwen uit de doelgroep, dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. De doelgroep van het bevolkingsonderzoek bestaat uit vrouwen van 50 tot 75 jaar.

Het deelnamepercentage van het bevolkingsonderzoek borstkanker is in 2020 lager dan in voorgaande jaren. Een verklaring hiervoor is de uitbraak van COVID-19. In verband met deze uitbraak zijn de bevolkingsonderzoeken naar kanker in het voorjaar van 2020 tijdelijk stopgezet en gingen mensen minder snel naar de screeningsunit.

Naar leeftijd

Sla de grafiek Deelname bevolkingsonderzoek borstkanker over en ga naar de datatabel

Voor 2019 is geen waarde bekend voor vrouwen van 75 jaar, wegens een registratiefout.

Vanwege problemen met de gegevensuitwisseling zijn voor 2020 geen deelnamepercentages per leeftijdscategorie beschikbaar. 

Bron 
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Verslagjaar 
2019
Laatste update gegevens 
23 december 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor bevolkingsonderzoek borstkanker op RIVM.nl 
Screening borstkanker op VZinfo.nl 

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in deelname bevolkingsonderzoek borstkanker over en ga naar de datatabel

Het deelnamepercentage van het bevolkingsonderzoek borstkanker is in 2020 lager dan in voorgaande jaren. Een verklaring hiervoor is de uitbraak van COVID-19. In verband met deze uitbraak zijn de bevolkingsonderzoeken naar kanker in het voorjaar van 2020 tijdelijk stopgezet en gingen mensen minder snel naar de screeningsunit.

Bron 
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Verslagjaar t/m
2020
Laatste update gegevens 
18 oktober 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor bevolkingsonderzoek borstkanker op RIVM.nl 
Screening borstkanker op VZinfo.nl 
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 

Naar leeftijd

Sla de grafiek Trend in deelname bevolkingsonderzoek borstkanker over en ga naar de datatabel

Voor 2019 is geen waarde bekend voor vrouwen van 75 jaar, wegens een registratiefout.

Vanwege problemen met de gegevensuitwisseling zijn voor 2020 geen deelnamepercentages per leeftijdscategorie beschikbaar. 
Bron 
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Verslagjaar t/m
2019
Laatste update gegevens 
23 december 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor bevolkingsonderzoek borstkanker op RIVM.nl 
Screening borstkanker op VZinfo.nl 

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Bevolkingsonderzoek borstkanker per gemeente

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Regionale Screeningsorganisaties
Verslagjaar 
2018-2020
Laatste update gegevens
14 januari 2022
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Bevolkingsonderzoek borstkanker op VZinfo 
Regionale Screeningsorganisaties 

Vanaf verslagjaar 2015 komen de cijfers voor dit kerncijfer uit de monitor bevolkingsonderzoek borstkanker die sinds 2017 in opdracht van het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) wordt uitgevoerd door IKNL.
Tot 2017 werd de monitor uitgevoerd door het Landelijk Evaluatie Team Bevolkingsonderzoek Borstkanker (LETB), een samenwerkingsverband tussen het Erasmus MC (Rotterdam) en Radboudumc (Nijmegen). Data kan met terugwerkende kracht zijn aangepast voor eerdere jaren, want deelnemers kunnen binnen 5 jaar na uitnodiging nog meedoen. De cijfers worden ieder jaar geactualiseerd.
De gepresenteerde kerncijfers zijn onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.