Titel (titel niet zichtbaar)

54,8 procent

van de uitgenodigde vrouwen neemt deel aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

 

Verslagjaar: 2021
Bron: Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland ))

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage vrouwen uit de doelgroep, dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. De doelgroep van dit bevolkingsonderzoek bestaat uit 30-60 jarige vrouwen en, in sommige gevallen, ook 65-jarige vrouwen. 

Naar leeftijd

Sla de grafiek Deelname bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker over en ga naar de datatabel

Bron 
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland ))
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
25 oktober 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker op RIVM.nl 
Screening baarmoederhalskanker op VZinfo.nl 

Trend

Trend na 15 maanden

Sla de grafiek Trend deelname bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker over en ga naar de datatabel

Bron 
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland ))
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens 
24 november 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker op RIVM.nl 
Screening baarmoederhalskanker op VZinfo.nl 
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 

Na 27 maanden

Sla de grafiek Trend deelname bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker over en ga naar de datatabel

* Voor het jaar van uitnodiging 2021 is de peildatum van deelnamegraad (1 april 2023) nog niet bereikt .
Bron
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland ))
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens 
24 november 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker op RIVM.nl 
Screening baarmoederhalskanker op VZinfo.nl 

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker per gemeente

Deelname, per gemeente

Regionale deelname Baarmoederhalskankerscreening 2021

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Regionale Screeningsorganisaties
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens
10 november 2022
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker op VZinfo 
Regionale Screeningsorganisaties 

De jaarlijkse landelijke monitoring van het bevolkingsonderzoek wordt in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) verricht door het Integraal Kankercentrum Nederland ( IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland )). Jaarlijks levert het IKNL een rapportage op met daarin  de belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek in vergelijking met de voorgaande jaren. In deze rapportage, de “Monitor Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker”, zijn onder andere cijfers over deelname opgenomen.
Het hier gepresenteerde kerncijfer ‘Baarmoederhalskanker: deelname bevolkingsonderzoek’ is onderdeel van een set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere prestatie-indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Een groot deel van de prestatie-indicatoren is internationaal breed geaccepteerd en wordt tevens in veel andere landen gerapporteerd. Nadere verantwoording van het kerncijfer ‘Baarmoederhalskanker: deelname bevolkingsonderzoek’ is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.