Titel (titel niet zichtbaar)

45,7 procent

van de uitgenodigde personen neemt deel aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

 

Verslagjaar: 2022
Bron: Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC en Bevolkingsonderzoek Nederland 

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage vrouwen uit de doelgroep, dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. De doelgroep van dit bevolkingsonderzoek bestaat uit vrouwen van 30, 35, 40, 50 en 60 jaar. Indien er in de vorige ronde hrHPV is gevonden of indien een persoon in de vorige ronde niet heeft deelgenomen wordt ook een uitnodiging verstuurd op leeftijd 45, 55 of 65 jaar. 

Naar leeftijd

Sla de grafiek Deelname bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker over en ga naar de datatabel

Bron 
Afdeling MGZ (Erasmus MC) en Bevolkingsonderzoek Nederland 
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
9 november 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker op RIVM.nl 
Screening baarmoederhalskanker op VZinfo.nl 

Trend

Trend na 15 maanden

Sla de grafiek Trend deelname bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker over en ga naar de datatabel

Let op: vanaf 2022 wordt in sommige gevallen ook een uitnodiging gestuurd op leeftijd 65

Bron 
Afdeling MGZ (Erasmus MC) en Bevolkingsonderzoek Nederland 
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens 
9 november 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker op RIVM.nl 
Screening baarmoederhalskanker op VZinfo.nl 
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 

Na 27 maanden

Sla de grafiek Trend deelname bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker over en ga naar de datatabel

* Voor het jaar van uitnodiging 2022 is de peildatum van deelnamegraad (1 april 2024) nog niet bereikt .
Bron 
Afdeling MGZ (Erasmus MC) en Bevolkingsonderzoek Nederland 
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens 
9 november 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker op RIVM.nl 
Screening baarmoederhalskanker op VZinfo.nl 

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker per gemeente

Deelname, per gemeente

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Bevolkingsonderzoek Nederland
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens
9 november 2023
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker op VZinfo 
Regionale Screeningsorganisaties 

De data is afkomstig uit de landelijke monitor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. De cijfers worden ieder jaar geactualiseerd. 
Het hier gepresenteerde kerncijfer ‘Baarmoederhalskanker: deelname bevolkingsonderzoek’ is onderdeel van een set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere prestatie-indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Een groot deel van de prestatie-indicatoren is internationaal breed geaccepteerd en wordt tevens in veel andere landen gerapporteerd. Nadere verantwoording van het kerncijfer ‘Baarmoederhalskanker: deelname bevolkingsonderzoek’ is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.