Baarmoederhalskanker: deelname bevolkingsonderzoek

56,0
procent
van de vrouwen uit de doelgroep neemt deel aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Verslagjaar
2019
Bron
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Bevolkingsonderzoek Nederland, Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA)

Dit kerncijfer betreft het percentage vrouwen uit de doelgroep, dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. De doelgroep van dit bevolkingsonderzoek bestaat uit 30-60 jarige vrouwen. We laten cijfers t/m 65 jaar zien, omdat 60-jarigen ook nog kunnen besluiten een paar jaar later te gaan. 

  • Naar leeftijd

Deelname bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

LeeftijdPercentage
30 tot 35 jaar44,4
35 tot 40 jaar49,9
40 tot 45 jaar56,3
45 tot 50 jaar58,9
50 tot 55 jaar60,5
55 tot 60 jaar60,9
60 tot 65 jaar61,2
Bron

IKNL, Bevolkingsonderzoek Nederland en PALGA

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
23 december 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks
  • Regionaal

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker per gemeente

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker per gemeente
Bron

Regionale Screeningsorganisaties

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
25 augustus 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De monitoring van het bevolkingsonderzoek wordt vanaf 2018 in opdracht van het RIVM verricht door het Integraal Kankercentrum Nederland ( IKNL). De monitoring wordt verricht met gegevens die worden geleverd door de Bevolkingsonderzoek Nederland en het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA). Daarnaast komt informatie omtrent de incidentie van baarmoederhalskanker uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Data kan met terugwerkende kracht zijn aangepast voor eerdere jaren, want deelnemers kunnen binnen 5 jaar na uitnodiging nog meedoen. De cijfers worden ieder jaar geactualiseerd.
Tevens is dit kerncijfer onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Bronnen

  • IKNL, Bevolkingsonderzoek Nederland en PALGA

  • Regionale Screeningsorganisaties