Baarmoederhalskanker: deelname bevolkingsonderzoek

56,9
procent
van de vrouwen uit de doelgroep neemt deel aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Verslagjaar
2017
Bron
Landelijke Evaluatie van het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker, LEBA (Erasmus MC)

Dit kerncijfer betreft het percentage vrouwen uit de doelgroep, dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. De doelgroep van dit bevolkingsonderzoek bestaat uit 30-60 jarige vrouwen. We laten cijfers t/m 65 jaar zien, omdat 60-jarigen ook nog kunnen besluiten een paar jaar later te gaan. 

  • Naar leeftijd

Deelname bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

LeeftijdPercentage
30 tot 35 jaar43,5
35 tot 40 jaar48,3
40 tot 45 jaar56,5
45 tot 50 jaar56,8
50 tot 55 jaar62,3
55 tot 60 jaar65,5
60 tot 65 jaar64,9
Bron

Landelijke Evaluatie van het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker, LEBA (Erasmus MC)

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
2 november 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Cijfers komen uit de Landelijke Evaluatie van het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker (LEBA). Deze evaluatie en de Landelijke Monitoring van het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker worden uitgevoerd door het Erasmus MC (afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg). 
Sinds 2015 is de berekeningswijze van de kerncijfers van het programma Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker enigszins aangepast, waardoor de cijfers op deze pagina verschillen van eerder berekende cijfers.
Tevens is dit kerncijfer onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Bronnen

  • Landelijke Evaluatie van het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker, LEBA (Erasmus MC)