Titel (titel niet zichtbaar)

68,4 procent

van de uitgenodigde personen neemt deel aan het bevolkingsonderzoek darmkanker

 

Verslagjaar: 2022
Bron: Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC en Bevolkingsonderzoek Nederland 

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage personen uit de doelgroep dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek (screening) naar dikkedarmkanker.  De doelgroep van dit bevolkingsonderzoek bestaat uit 55-75-jarige mannen en vrouwen.

Naar geslacht

Sla de grafiek Deelname bevolkingsonderzoek darmkanker over en ga naar de datatabel

Bron 
Afdeling MGZ (Erasmus MC) en Bevolkingsonderzoek Nederland
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
9 november 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor bevolkingsonderzoek darmkanker op rivm.nl 
Screening darmkanker op VZinfo.nl

Naar leeftijd mannen

Sla de grafiek Deelname bevolkingsonderzoek darmkanker mannen over en ga naar de datatabel

Bron 
Afdeling MGZ (Erasmus MC) en Bevolkingsonderzoek Nederland 
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
9 november 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor bevolkingsonderzoek darmkanker op rivm.nl 
Screening darmkanker op VZinfo.nl

Naar leeftijd vrouwen

Sla de grafiek Deelname bevolkingsonderzoek darmkanker vrouwen over en ga naar de datatabel

Bron 
Afdeling MGZ (Erasmus MC) en Bevolkingsonderzoek Nederland 
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
9 november 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor bevolkingsonderzoek darmkanker op rivm.nl 
Screening darmkanker op VZinfo.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Trend in deelname bevolkingsonderzoek darmkanker over en ga naar de datatabel

In 2014 en 2015 waren er nog (nagenoeg) geen deelnemers aan het bevolkingsonderzoek in de leeftijdsgroepen 55 tot 60 jaar. Om deze reden is er geen deelnamepercentage beschikbaar voor deze leeftijdsgroep in 2014 en 2015.

Bron 
Afdeling MGZ, Erasmus MC en Bevolkingsonderzoek Nederland 
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens 
9 november 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor bevolkingsonderzoek darmkanker op rivm.nl
Screening darmkanker op VZinfo.nl 
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Bevolkingsonderzoek darmkanker per gemeente

Deelname, per gemeente

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Bevolkingsonderzoek Nederland
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens
9 november 2023
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Bevolkingsonderzoek darmkanker op VZinfo 
Regionale Screeningsorganisaties 

De data is afkomstig uit de landelijke monitor bevolkingsonderzoek darmkanker. De cijfers worden ieder jaar geactualiseerd. 
De gepresenteerde kerncijfers zijn onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.