Titel (titel niet zichtbaar)

70,6 procent

van de uitgenodigde personen neemt deel aan het bevolkingsonderzoek darmkanker

 

Verslagjaar: 2021
Bron: Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland ))

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage personen dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek (screening) naar dikkedarmkanker.  De doelgroep van dit bevolkingsonderzoek bestaat uit 55-75-jarige mannen en vrouwen.

Naar geslacht

Sla de grafiek Deelname bevolkingsonderzoek darmkanker over en ga naar de datatabel

Bron 
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland ))
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
25 oktober 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor bevolkingsonderzoek darmkanker op rivm.nl 
Screening darmkanker op VZinfo.nl

Naar leeftijd mannen

Sla de grafiek Deelname bevolkingsonderzoek darmkanker mannen over en ga naar de datatabel

Bron 
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland ))
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
25 oktober 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor bevolkingsonderzoek darmkanker op rivm.nl 
Screening darmkanker op VZinfo.nl

Naar leeftijd vrouwen

Sla de grafiek Deelname bevolkingsonderzoek darmkanker vrouwen over en ga naar de datatabel

Bron 
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland ))
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
25 oktober 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor bevolkingsonderzoek darmkanker op rivm.nl 
Screening darmkanker op VZinfo.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Trend in deelname bevolkingsonderzoek darmkanker over en ga naar de datatabel

In 2014 en 2015 waren er (nagenoeg) geen deelnemers aan het bevolkingsonderzoek in de leeftijdsgroepen 55 tot 60 jaar en 70 tot 75 jaar. Om deze reden is er geen deelnamepercentage beschikbaar voor deze leeftijdsgroepen in 2014 en 2015.

Bron 
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland ))
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens 
25 oktober 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor bevolkingsonderzoek darmkanker op rivm.nl
Screening darmkanker op VZinfo.nl 
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Bevolkingsonderzoek darmkanker per gemeente

Deelname, per gemeente

Regionale deelname Darmkankerscreening 2021

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Regionale Screeningsorganisaties
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens
10 november 2022
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Bevolkingsonderzoek darmkanker op VZinfo 
Regionale Screeningsorganisaties 

Cijfers komen uit de Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker . Deze monitor wordt in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) verricht door het Integraal Kankercentrum Nederland ( IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland )). Data kan met terugwerkende kracht zijn aangepast voor eerdere jaren, want deelnemers kunnen tot aan de volgende uitnodiging nog meedoen. De cijfers worden ieder jaar geactualiseerd.
De gepresenteerde kerncijfers zijn onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.