Titel (titel niet zichtbaar)

128.927* personen

hebben de diagnose kanker gekregen
 

Verslagjaar: 2023 (*voorlopig cijfer)
Bron: Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland))

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat de diagnose kanker heeft gekregen (incidentie; alleen kwaadaardige nieuwvormingen).

Kanker totaal

Sla de grafiek Aantal nieuwe gevallen van kanker over en ga naar de datatabel

Bron 
IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland)
Verslagjaar 
2023 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens  
8 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Kanker op VZinfo.nl

Baarmoederhalskanker

Sla de grafiek Aantal nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker over en ga naar de datatabel

Bron 
IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland)
Verslagjaar 
2023 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens  
8 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Baarmoederhalskanker op VZinfo.nl

Borstkanker

Sla de grafiek Aantal nieuwe gevallen van borstkanker over en ga naar de datatabel

Bron 
IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland)
Verslagjaar 
2023 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens  
8 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Borstkanker op VZinfo.nl

Dikkedarmkanker

Sla de grafiek Aantal nieuwe gevallen van dikkedarmkanker over en ga naar de datatabel

Bron 
IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland)
Verslagjaar 
2023 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens  
8 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Dikkedarmkanker op VZinfo.nl

 

Longkanker

Sla de grafiek Aantal nieuwe gevallen van longkanker over en ga naar de datatabel

Bron 
IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland)
Verslagjaar 
2023 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens  
8 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Longkanker op VZinfo.nl

Huidkanker

Sla de grafiek Aantal nieuwe gevallen van huidkanker, exclusief basaalcarcinoom over en ga naar de datatabel

De cijfers over huidkanker bevatten zowel de agressieve (merkelcelcarcinoom en melanoom) als minder agressieve soorten (plaveiselcelcarcinoom van de huid en huidadnexcarcinoom) van huidkanker. 

Bron 
IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland)
Verslagjaar 
2023 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens  
8 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Huidkanker op VZinfo.nl
UV-straling op VZinfo.nl

Trend

Trend kanker totaal

Sla de grafiek Trend in aantal nieuwe gevallen van kanker over en ga naar de datatabel
 • De aantallen zijn niet gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking.
 • Voor de jaren 2022 en 2023 betreft het voorlopige aantallen.

Bron 
IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland)
Verslagjaar t/m
2023
Laatste update gegevens 
8 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Kanker op VZinfo.nl

 

Trend baarmoederhalskanker

Sla de grafiek Trend in aantal nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker over en ga naar de datatabel
 • De aantallen zijn niet gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking.
 • Voor de jaren 2022 en 2023 betreft het voorlopige aantallen.

Bron 
IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland)
Verslagjaar t/m
2023
Laatste update gegevens 
8 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Baarmoederhalskanker op VZinfo.nl

Trend borstkanker

Sla de grafiek Trend in aantal nieuwe gevallen van borstkanker over en ga naar de datatabel
 • De aantallen zijn niet gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking.
 • Voor de jaren 2022 en 2023 betreft het voorlopige aantallen.

Bron 
IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland)
Verslagjaar t/m
2023
Laatste update gegevens 
8 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Borstkanker op VZinfo.nl

Trend dikkedarmkanker

Sla de grafiek Trend in aantal nieuwe gevallen van dikkedarmkanker over en ga naar de datatabel
 • De aantallen zijn niet gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking.
 • Voor de jaren 2022 en 2023 betreft het voorlopige aantallen.

Bron 
IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland)
Verslagjaar t/m
2023
Laatste update gegevens 
8 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Dikkedarmkanker op VZinfo.nl

Trend longkanker

Sla de grafiek Trend in aantal nieuwe gevallen van longkanker over en ga naar de datatabel
 • De aantallen zijn niet gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking.
 • Voor de jaren 2022 en 2023 betreft het voorlopige aantallen.

Bron 
IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland)
Verslagjaar t/m
2023
Laatste update gegevens 
8 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Longkanker op VZinfo.nl

Trend huidkanker

Sla de grafiek Trend in aantal nieuwe gevallen van huidkanker, exclusief basaalcarcinoom over en ga naar de datatabel
 • De cijfers over huidkanker bevatten zowel de agressieve (merkelcelcarcinoom en melanoom) als minder agressieve soorten (plaveiselcelcarcinoom van de huid en huidadnexcarcinoom) van huidkanker. 
 • De aantallen zijn niet gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking.
 • Voor de jaren 2022 en 2023 betreft het voorlopige aantallen.

Bron 
IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland)
Verslagjaar t/m
2023
Laatste update gegevens 
8 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers van het IKNL
Huidkanker op VZinfo.nl
UV-straling op VZinfo.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Aantal gevallen van invasieve kanker

 

Per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)-regio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht

 

 

 

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
NKR
Verslagperiode 
2016-2019
Laatste update gegevens
14 januari 2022
Updatefrequentie  
Een maal per twee jaar
Meer info
Kanker op VZinfo.nl (regionaal)
Kanker op VZinfo.nl

 

Internationaal

Sla de grafiek Aantal nieuwe gevallen kanker over en ga naar de datatabel

De volgorde van landen is gebaseerd op het totaal van mannen en vrouwen samen.

Bron 
ECIS, 2020
Verslagjaar
2020
Laatste update gegevens 
6 april 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Kanker op VZinfo.nl (internationaal)
 

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij het onderwerp kanker op VZinfo.nl.

In 2020 had de COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19 pandemie effect op het aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van kanker. In 2021 was er geen effect van de COVID-19 pandemie op het aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van kanker. Toelichting over het effect van COVID-19 is te vinden op COVID-19 en kanker - IKNL.