Titel (titel niet zichtbaar)

Het aantal meldingen van euthanasie en hulp bij zelfdoding is

9.068

Verslagjaar: 2023
Bron: Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal gemelde gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding. Het cijfer is gebaseerd op meldingen bij de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (Regionale Toetsingscommissies Euthanasie)’s). Bij euthanasie (levensbeëindiging op verzoek) vindt toediening van de middelen plaats door een arts. Hulp bij zelfdoding betekent dat de middelen door een arts zijn aangereikt aan degene die het verzoek om hulp indiende en dat deze persoon vervolgens zelf deze middelen heeft ingenomen.

Naar geslacht

Sla de grafiek Meldingen van euthanasie over en ga naar de datatabel

Bron 
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
16 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarverslag 2023 | Publicatie | Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (euthanasiecommissie.nl)

Naar leeftijd

Sla de grafiek Meldingen van euthanasie over en ga naar de datatabel

Bron 
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
16 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarverslag 2023 | Publicatie | Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (euthanasiecommissie.nl)

Naar aandoening

Sla de grafiek Meldingen van euthanasie over en ga naar de datatabel

Bron 
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
16 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarverslag 2023 | Publicatie | Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (euthanasiecommissie.nl)

Naar locatie

Sla de grafiek Meldingen van euthanasie over en ga naar de datatabel

* bijvoorbeeld bij familie, in een woonzorgcentrum of een zorghotel
Bron 
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
16 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarverslag 2023 | Publicatie | Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (euthanasiecommissie.nl)

Naar type arts

Sla de grafiek Meldingen van euthanasie over en ga naar de datatabel

*de categorie psychiater is nieuw sinds 2023
** bijvoorbeeld artsen verbonden aan het Expertisecentrum Euthanasie die in geen van de andere categorieën vallen, zoals niet praktiserende artsen (een huisarts die is aangesloten bij het Expertisecentrum Euthanasie wordt in deze grafiek geteld als huisarts)

Bron 
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
16 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarverslag 2023 | Publicatie | Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (euthanasiecommissie.nl)

Naar EE-arts

Sla de grafiek Meldingen van euthanasie over en ga naar de datatabel

*Arts aangesloten bij het Expertisecentrum Euthanasie
Bron 
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
16 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarverslag 2023 | Publicatie | Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (euthanasiecommissie.nl)

Naar beoordeling zorgvuldigheid

Sla de grafiek Meldingen van euthanasie over en ga naar de datatabel

* Aantal 'voldoet niet aan zorgvuldigheidseisen' (klein aantal) is beter zichtbaar via de tabel of met muis-over in de grafiek.

Bron 
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
16 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarverslag 2023 | Publicatie | Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (euthanasiecommissie.nl)

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal meldingen van euthanasie over en ga naar de datatabel

De cijfers van 2020  en 2021 zijn mogelijk beïnvloed door de COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19-pandemie.

Bron 
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Verslagjaar  t/m
2023
Laatste update gegevens 
16 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarverslag 2023 | Publicatie | Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (euthanasiecommissie.nl)

Naar aandoening

Sla de grafiek Trend in aantal meldingen van euthanasie over en ga naar de datatabel

De set gerapporteerde aandoeningen verschilt per jaar. Daarom is de categorie ‘overige aandoeningen’ niet door de jaren heen vergelijkbaar en is het niet zo dat bijvoorbeeld longaandoeningen tussen 2007 en 2011 geen aanleiding waren voor euthanasie of hulp bij zelfdoding. De cijfers van 2020  en 2021 zijn mogelijk beïnvloed door de COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19-pandemie.

Bron 
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Verslagjaar  t/m
2023
Laatste update gegevens 
16 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarverslag 2023 | Publicatie | Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (euthanasiecommissie.nl)

Naar locatie

Sla de grafiek Trend in aantal meldingen van euthanasie over en ga naar de datatabel

* bijvoorbeeld bij familie, in een woonzorgcentrum of een zorghotel
De set gerapporteerde locaties verschilt per jaar. Daarom is de categorie ‘anders’ niet door de jaren heen vergelijkbaar en is het niet zo dat bijvoorbeeld in 2010 en 2011 geen euthanasie of hulp bij zelfdoding in een hospice heeft plaatsgevonden. De cijfers van 2020  en 2021 zijn mogelijk beïnvloed door de COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19-pandemie.

Bron 
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Verslagjaar  t/m
2023
Laatste update gegevens 
16 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarverslag 2023 | Publicatie | Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (euthanasiecommissie.nl)

Naar type arts

Sla de grafiek Trend in aantal meldingen van euthanasie over en ga naar de datatabel

bijvoorbeeld artsen verbonden aan het Expertisecentrum Euthanasie die in geen van de andere categorieën vallen, zoals niet praktiserende artsen (een huisarts die is aangesloten bij het Expertisecentrum Euthanasie wordt in deze grafiek geteld als huisarts). De cijfers van 2020  en 2021 zijn mogelijk beïnvloed door de COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19-pandemie.
**  De categorie "Psychiater" is nieuw sinds 2023

Bron 
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Verslagjaar  t/m
2023
Laatste update gegevens 
16 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarverslag 2023 | Publicatie | Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (euthanasiecommissie.nl)

Naar EE-arts

Sla de grafiek Trend in aantal meldingen van euthanasie over en ga naar de datatabel

*Arts aangesloten bij het Expertisecentrum Euthanasie.
De Stichting Levenseindekliniek is in 2012 opgericht en gaat sinds 2019 verder als het Expertisecentrum Euthanasie. De cijfers van 2020  en 2021 zijn mogelijk beïnvloed door de COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19-pandemie.

Bron 
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Verslagjaar  t/m
2023
Laatste update gegevens 
16 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarverslag 2023 | Publicatie | Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (euthanasiecommissie.nl)

Naar beoordeling zorgvuldigheid

Sla de grafiek Trend in aantal meldingen van euthanasie over en ga naar de datatabel

* Aantal 'voldoet niet aan zorgvuldigheidseisen' (klein aantal) is beter zichtbaar via de tabel of met muis-over in de grafiek.
De cijfers van 2020  en 2021 zijn mogelijk beïnvloed door de COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19-pandemie.

Bron 
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Verslagjaar  t/m
2023
Laatste update gegevens 
16 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarverslag 2023 | Publicatie | Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (euthanasiecommissie.nl)

De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (Regionale Toetsingscommissies Euthanasie)’s) ontvangen meldingen van euthanasie (levensbeëindiging op verzoek) en van hulp bij zelfdoding. De RTE’s toetsen bij alle meldingen of de uitvoerend arts heeft gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen.