Euthanasie

55 procent

van de verzoeken om euthanasie of hulp bij zelfdoding wordt uitgevoerd

Verslagjaar: 2015
Bron: Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (ZonMW)

euthanasie

Dit kerncijfer betreft het percentage van de verzoeken om euthanasie of hulp bij zelfdoding die zijn uitgevoerd. Bij euthanasie (levensbeëindiging op verzoek) vindt toediening van de middelen plaats door een arts. Hulp bij zelfdoding betekent dat de middelen door een arts zijn aangereikt aan degene die het verzoek om hulp indiende en dat deze persoon vervolgens zelf deze middelen heeft ingenomen.

Naar geslacht

Sla de grafiek Uitgevoerde verzoeken euthanasie en hulp bij zelfdoding naar geslacht over en ga naar de datatabel

Bron 
Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (ZonMW)
Verslagjaar  
2015
Laatste update gegevens  
21 april 2022
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Naar leeftijd

Sla de grafiek Uitgevoerde verzoeken euthanasie en hulp bij zelfdoding naar leeftijd over en ga naar de datatabel

Bron 
Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (ZonMW)
Verslagjaar  
2015
Laatste update gegevens  
21 april 2022
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Naar hoofddiagnose

Sla de grafiek Uitgevoerde verzoeken euthanasie en hulp bij zelfdoding naar hoofddiagnose over en ga naar de datatabel

Bron 
Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (ZonMW)
Verslagjaar  
2015
Laatste update gegevens  
21 april 2022
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Trend

Sla de grafiek Trend uitgevoerde verzoeken euthanasie en hulp bij zelfdoding over en ga naar de datatabel

Bron 
Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (ZonMW)
Verslagperiode
2005-2015
Laatste update gegevens  
21 april 2022
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Gegevens voor dit kerncijfer zijn afkomstig uit de 'Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding'. Deze evalueert de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (https://wetten.overheid.nl/BWBR0012410/2021-10-01). De evaluatie is uitgevoerd in een samenwerking van onderzoekers van het VUmc VU Medisch Centrum Amsterdam (VU Medisch Centrum Amsterdam), het AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam), het Erasmus MC Rotterdam en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Voor de evaluatie worden cijfers van het Sterfgevallenonderzoek gebruikt.