Titel (titel niet zichtbaar)

Het percentage gevallen van euthanasie dat is uitgevoerd met medicijnen volgens de richtlijn

79 procent

 

Verslagjaar: 2021
Bron:  Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, Vierde evaluatie (ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie), 2023)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage gevallen van euthanasie dat is uitgevoerd met medicijnen volgens de richtlijn. Deze richtlijn adviseert de patiënt eerst in coma te brengen met thiopental of propofol. Nadat de arts heeft vastgesteld dat er sprake is van adequate bewustzijnsverlaging moet altijd een spierverslappend middel worden toegediend. Morfine is ongeschikt om het leven op zorgvuldige wijze opzettelijk te beëindigen omdat dit vaak niet het beoogde effect heeft. Morfine kan wel sufheid veroorzaken, maar niet altijd bewustzijnsverlies. Daarnaast kan morfine bijwerkingen zoals delier of myoclonieën veroorzaken. Benzodiazepinen kunnen worden gebruikt als premedicatie om de patiënt in lichte slaaptoestand te brengen, echter hierna dient altijd de reguliere methode van euthanasie te worden gevolgd om het levenseinde tot stand te brengen.

Naar specialisme

Sla de grafiek Percentage middelen gebruikt bij euthanasie naar specialisme over en ga naar de datatabel

Bron 
 Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, Vierde evaluatie (ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie), 2023)
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
2 april 2024
Updatefrequentie 
Eenmaal per vijf  jaar
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Trend

Sla de grafiek Trend middelen bebruikt bij euthanasie over en ga naar de datatabel

Bron 
 Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, Vierde evaluatie (ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie), 2023)
Verslagjaar  t/m
2021
Laatste update gegevens 
2 april 2024
Updatefrequentie 
Eenmaal per vijf  jaar
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

De cijfers zijn afkomstig van het Sterfgevallenonderzoek, uitgevoerd in opdracht van ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)De logistiek en uitvoering daarvan zijn door het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) gedaan.
Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.