Palliatieve sedatie

Het aantal gevallen van continue diepe sedatie, waarbij alleen morfine is gebruikt, is

4 procent
 

Verslagjaar: 2015
Bron: Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (ZonMW)

Palliatieve sedatie

Dit kerncijfer betreft het percentage personen bij wie alleen morfine is gebruikt, van alle personen bij wie continue diepe sedatie is toegepast. Voor de uitvoering van continue diepe sedatie heeft de KNMG richtlijnen gepubliceerd. Alleen morfine hoort volgens deze richtlijnen niet gebruikt te worden bij palliatieve sedatie, omdat dit vaak leidt tot sufheid maar niet altijd tot verlies van bewustzijn. Ook kan morfine bijwerkingen geven zoals delier of myoclonieën. Geadviseerd wordt achtereenvolgens drie typen middelen toe te dienen, eventueel in combinatie met morfine bij pijn en dyspneu.

Naar specialisme

Sla de grafiek Continue diepe sedatie met alleen morfine over en ga naar de datatabel

Bron
Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (ZonMW)
Verslagjaar
2015
Laatste update gegevens
27 juni 2018
Updatefrequentie
Een maal per vijf jaar
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in continue diepe sedatie met alleen morfine over en ga naar de datatabel

Bron
Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (ZonMW)
Verslagjaar t/m
2015
Laatste update gegevens
27 juni 2018
Updatefrequentie
Een maal per vijf jaar
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn in de laatste levensfase van een patiënt om anderszins niet behandelbaar lijden te verlichten.

De cijfers zijn afkomstig van het Sterfgevallenonderzoek, uitgevoerd in opdracht van ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie). De logistiek en uitvoering daarvan zijn door het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) gedaan.

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.