Palliatieve sedatie

Bij 30 procent

van de mensen die zijn overleden werd palliatieve sedatie toegepast

 

Verslagjaar: 2021
Bron: Sterfgevallenonderzoek, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Palliatieve sedatie

Dit kerncijfer betreft het percentage mensen waarbij palliatieve sedatie is toegepast, van alle mensen die overlijden. Het kan daarbij gaan om intensiveren van pijn- en/of symptoombestrijding (PSB) waarbij de arts rekening hield met bespoediging van het levenseinde of waarbij bespoediging van het levenseinde mede het doel van de arts was. 

Naar geslacht

Sla de grafiek Percentage van overledenen waarbij palliatieve sedatie werd toegepast, naar geslacht over en ga naar de datatabel

Bron
Sterfgevallenonderzoek, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)
Verslagjaar
2021
Laatste update gegevens
13 juni 2023
Updatefrequentie
Eenmaal per 5 jaar
Meer info
Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde op cbs.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Percentage van overledenen waarbij palliatieve sedatie werd toegepast, naar leeftijd over en ga naar de datatabel

Bron
Sterfgevallenonderzoek, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)
Verslagjaar
2021
Laatste update gegevens
13 juni 2023
Updatefrequentie
Eenmaal per 5 jaar
Meer info
Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde op cbs.nl

Trend

Trend

Sla de grafiek Percentage van overledenen waarbij palliatieve sedatie werd toegepast over en ga naar de datatabel

Bron
Sterfgevallenonderzoek, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens
13 juni 2023
Updatefrequentie
Eenmaal per 5 jaar
Meer info
Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde op cbs.nl

Trend naar behandelaar

Sla de grafiek Toepassing van palliatieve sedatie naar behandelaar, aandeel over en ga naar de datatabel

Bron
Sterfgevallenonderzoek, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens
13 juni 2023
Updatefrequentie
Eenmaal per 5 jaar
Meer info
Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde op cbs.nl

Gegevens voor dit kerncijfer zijn afkomstig uit het Sterfgevallenonderzoek. Het Sterfgevallenonderzoek wordt eens per 5 jaar uitgevoerd door het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek).