Levenseinde-/behandelwensen: gesprek met huisarts

14,3 per 1.000 patiënten

hebben een gesprek gehad met de huisarts over levenseinde/behandelwensen

 

Verslagjaar: 2022
Bron: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Levenseinde-/behandelwensen: gesprek met huisarts

Dit kerncijfer betreft het aantal patiënten dat een gesprek had met de huisarts over levenseinde/behandelwensen, per 1.000 ingeschreven patiënten in de huisartsenpraktijk. Hier vallen alle gesprekken over levenseindewensen onder, op initiatief van de patiënt of de huisartsen in het kader van proactieve zorgplanning. De aanleiding voor een levenseindegesprek kan de diagnose van een terminale ziekte zijn, maar dat hoeft niet. Sommige huisartsen nodigen bijvoorbeeld alle ouderen uit.

Trend

Sla de grafiek Trend in gesprek met huisarts: levenseinde/behandelwensen over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens
24 augustus 2023
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Jaarprevalentie en incidentie per 5-jaars leeftijdscategorie: Jaarcijfers ziekten en aandoeningen - Huisartsenregistraties | Nivel

Verantwoording van de cijfers is te vinden op Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

In 2018 is de beschrijving van de zgn. ICPC code waaronder Verzoek/gesprek over euthanasie werd geregistreerd bij de huisarts, gewijzigd in Gesprek levenseinde/behandelwensen.