Euthanasie

81 procent

van het aantal gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding wordt gemeld

Verslagjaar: 2015
Bron: Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (RTE Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (Regionale Toetsingscommissies Euthanasie)’s en Sterfgevallenonderzoek van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek))

euthanasie

Dit kerncijfer betreft het percentage van het totale aantal gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding dat is gemeld bij de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (Regionale Toetsingscommissies Euthanasie)’s). Bij euthanasie (levensbeëindiging op verzoek) vindt toediening van de middelen plaats door een arts. Hulp bij zelfdoding betekent dat de middelen door een arts zijn aangereikt aan degene die het verzoek om hulp indiende en dat deze persoon vervolgens zelf deze middelen heeft ingenomen.

Naar beroepsgroep

Sla de grafiek Gemelde gevallen euthanasie en hulp bij zelfdoding per beroepsgroep over en ga naar de datatabel

Bron 
Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (RTE Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (Regionale Toetsingscommissies Euthanasie)’s en Sterfgevallenonderzoek van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek))
Verslagjaar  
2015
Laatste update gegevens  
21 april 2022
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding(PDF)

trend naar beroepsgroep

Sla de grafiek Trend gemelde gevallen euthanasie en hulp bij zelfdoding per beroepsgroep over en ga naar de datatabel

* Gegevens zijn niet beschikbaar voor huisartsen, medisch specialisten en specialisten ouderengeneeskunde apart. 

Bron 
Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (RTE Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (Regionale Toetsingscommissies Euthanasie)’s en Sterfgevallenonderzoek van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek))
Verslagperiode
1990-2015
Laatste update gegevens  
21 april 2022
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding(PDF)

Gegevens voor dit kerncijfer zijn afkomstig uit de 'Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding'(PDF). Deze evalueert de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (https://wetten.overheid.nl/BWBR0012410/2021-10-01). De evaluatie is uitgevoerd in een samenwerking van onderzoekers van het VUmc VU Medisch Centrum Amsterdam (VU Medisch Centrum Amsterdam), het AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam), het Erasmus MC Rotterdam en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Gegevens over gemelde gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding worden geregistreerd door de RTE Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (Regionale Toetsingscommissies Euthanasie)’s (Regionale Toetsingscommissies Euthanasie). Het totaal aantal gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding komen uit het Sterfgevallenonderzoek. De logistiek en uitvoering daarvan zijn door het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) gedaan.