Griepvaccinatie: deelname

52,6
procent
van de doelgroep laat zich vaccineren tegen influenza
Verslagjaar
2019
Bron
Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Dit kerncijfer betreft het percentage gevaccineerde personen in de groep patiënten die conform het advies van de Gezondheidsraad in aanmerking komen voor vaccinatie tegen influenza (griep). 

  • Actueel

Griepvaccinatie: deelname

JaarTotaal<60 jaar met medische indicatie≥60 jaar zonder medische indicatie≥60 jaar met medische indicatie
201952,63244,467,6
Bron

Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
23 november 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks
  • Regionaal

Griepvaccinatie

60-plussers, per gemeente
Kaart met griepvaccinaties in Nederland
Bron

SNPG

Verslagjaar
2019-2020
Laatste update gegevens
26 oktober 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden in de Monitoring vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) op RIVM.nl.  De monitor is uitgevoerd door het Nivel in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM. De populatie betreft alle ingeschreven patiënten van huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij Nivel Zorgregistraties eerste lijn, die in aanmerking komen voor influenzavaccinatie. Meer informatie is te vinden op Nivel.nl

Huisartsen zijn voor het vastleggen van aandoeningen in het medisch dossier veel meer gebruik gaan maken van ICPC-codes. Het meenemen van ATC-codes (medicatie) bij het identificeren van de doelgroep heeft hierdoor nog maar een geringe toegevoegde waarde voor de monitor. Vanaf de monitor van 2016 is daarom een nieuwe rekenmethode gebruikt. De geschatte doelgroep lijkt met de nieuwe methode een betere afspiegeling van de doelgroep zoals gedefinieerd door de NHG.

De griepvaccinaties die regionaal zijn weergegeven, zijn anders berekend dan het kerncijfer, de actuele grafiek en de trend grafiek. Bij de griepvaccinaties op de regionale kaart is alleen gekeken naar het percentage 60 plussers dat een griepvaccinatie heeft ontvangen op basis van SNPG informatie, terwijl de andere cijfers zijn gebaseerd op leeftijd in combinatie met medische indicatie uit huisartsenregistaties.

Bronnen

  • Nivel Zorgregistraties eerste lijn

  • SNPG