Titel (titel niet zichtbaar)

52,6 procent

van de doelgroep laat zich vaccineren tegen influenza


Verslagjaar: 2019
Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage gevaccineerde personen in de groep patiënten die conform het advies van de Gezondheidsraad in aanmerking komen voor vaccinatie tegen influenza (griep). 

Actueel

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
Nivel Zorgregistraties eerste lijn
Verslagjaar 
2019 
Laatste update gegevens 
23 november 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Griep op Nivel.nl
Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2019

Trend

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
Nivel Zorgregistraties eerste lijn
Verslagjaar 
2019
Laatste update gegevens 
23 november 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Griep op Nivel.nl
Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2019

Regionaal

Griepvaccinatie

60-plussers, per gemeente

 

 

 

 

 

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
SNPG
Verslagjaren
2019-2020
Laatste update gegevens
26 oktober 2020
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Influenza op VZinfo.nl (regionaal)
Stichting Nationaal Programma Grieppreventie

Verantwoording van de cijfers is te vinden in de Monitoring vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) op RIVM.nl.  De monitor is uitgevoerd door het Nivel in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De populatie betreft alle ingeschreven patiënten van huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij Nivel Zorgregistraties eerste lijn, die in aanmerking komen voor influenzavaccinatie. Meer informatie is te vinden op Nivel.nl

Huisartsen zijn voor het vastleggen van aandoeningen in het medisch dossier veel meer gebruik gaan maken van ICPC-codes. Het meenemen van ATC-codes (medicatie) bij het identificeren van de doelgroep heeft hierdoor nog maar een geringe toegevoegde waarde voor de monitor. Vanaf de monitor van 2016 is daarom een nieuwe rekenmethode gebruikt. De geschatte doelgroep lijkt met de nieuwe methode een betere afspiegeling van de doelgroep zoals gedefinieerd door de NHGNederlands huisartsengenootschap.

De griepvaccinaties die regionaal zijn weergegeven, zijn anders berekend dan het kerncijfer, de actuele grafiek en de trend grafiek. Bij de griepvaccinaties op de regionale kaart is alleen gekeken naar het percentage 60 plussers dat een griepvaccinatie heeft ontvangen op basis van SNPG informatie, terwijl de andere cijfers zijn gebaseerd op leeftijd in combinatie met medische indicatie uit huisartsenregistaties.