Titel (titel niet zichtbaar)

56,8 procent

van de doelgroep laat zich vaccineren tegen influenza


Verslagjaar: 2022
Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage gevaccineerde personen in de groep patiënten die conform het advies van de Gezondheidsraad in aanmerking komen voor vaccinatie tegen influenza (griep). 

Actueel

Sla de grafiek Griepvaccinatie: deelname over en ga naar de datatabel

Bron 
Nivel Zorgregistraties eerste lijn
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
5 oktober 2023
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Griep op Nivel.nl
Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2022(PDF)

Trend

Sla de grafiek Griepvaccinatie: deelname over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
Nivel Zorgregistraties eerste lijn
Verslagjaar t/m 
2022
Laatste update gegevens 
5 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Griep op Nivel.nl
Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2022(PDF)

Regionaal

Griepvaccinatie

Per gemeente, bevolking van 60 jaar en ouder

Griepvaccinatie 2022-2023

 

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
SNPG
Verslagjaren
2022-2023
Laatste update gegevens
2 oktober 2023
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Influenza op VZinfo.nl (regionaal)
Stichting Nationaal Programma Grieppreventie

Verantwoording van de cijfers is te vinden in de Monitoring vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) op RIVM.nl.  De monitor is uitgevoerd door het Nivel in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De populatie betreft alle ingeschreven patiënten van huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij Nivel Zorgregistraties eerste lijn, die in aanmerking komen voor influenzavaccinatie. Meer informatie is te vinden op Nivel.nl

Huisartsen zijn voor het vastleggen van aandoeningen in het medisch dossier veel meer gebruik gaan maken van ICPC-codes. Het meenemen van ATC-codes (medicatie) bij het identificeren van de doelgroep heeft hierdoor nog maar een geringe toegevoegde waarde voor de monitor. Vanaf de monitor van 2016 is daarom een nieuwe rekenmethode gebruikt. De geschatte doelgroep lijkt met de nieuwe methode een betere afspiegeling van de doelgroep zoals gedefinieerd door de NHG Nederlands huisartsengenootschap (Nederlands huisartsengenootschap).

De griepvaccinaties die regionaal zijn weergegeven, zijn anders berekend dan het kerncijfer, de actuele grafiek en de trend grafiek. Bij de griepvaccinaties op de regionale kaart is alleen gekeken naar het percentage 60 plussers dat een griepvaccinatie heeft ontvangen op basis van SNPG informatie, terwijl de andere cijfers zijn gebaseerd op leeftijd in combinatie met medische indicatie uit huisartsenregistaties.