Titel (titel niet zichtbaar)

63 procent

van de doelgroep laat zich vaccineren tegen pneumokokken


Verslagjaar: 2022
Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage van de in het verslagjaar door de huisarts uitgenodigde leeftijdsgroep dat zich tegen pneumokokkenziekte heeft laten vaccineren. In Nederland worden sinds 2020 mensen vanaf de leeftijd van 60 jaar elke 5 jaar uitgenodigd voor een vaccinatie tegen pneumokokkenziekte. Per jaar wordt een andere leeftijdscohort uitgenodigd. De uitnodigingen worden verstuurd door huisartsen en zorginstellingen. Dit kerncijfer betreft enkel de door de huisartsen uitgenodigde mensen, vanuit de zorginstellingen zijn onvoldoende gegevens bekend. 

Naar geslacht

Sla de grafiek Griepvaccinatie: deelname over en ga naar de datatabel

Bron 
Nivel Zorgregistraties eerste lijn
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
9 juli 2024
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) 2022. | Nivel

Regionaal

Pneumokokkenvaccinaties 2022/2023

Per gemeente, 66 tot en met 69 jarigen

alt=""

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
SNPG
Verslagjaren
2022-2023
Laatste update gegevens
9 juli 2024
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Vaccinaties | Regionaal | Volwassenen | Volksgezondheid en Zorg
Pneumokokkenvaccinatie - SNPG

In Nederland worden sinds 2020 mensen vanaf de leeftijd van 60 jaar elke 5 jaar uitgenodigd voor een vaccinatie tegen pneumokokkenziekte. Per jaar wordt een ander leeftijdscohort uitgenodigd zodat alle personen van 60 jaar en ouder een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen. De uitnodigingen worden verstuurd door huiartsen en zorginstellingen. De cijfers betreffen enkel de door de huisartsen uitgenodigde en gevaccineerde mensen omdat er vanuit de zorginstellingen  onvoldoende gegevens bekend zijn. Verantwoording van de cijfers is te vinden in de Monitoring Vaccinatiegraad Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) 2022 op RIVM.nl. De monitor is uitgevoerd door het Nivel in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Het CvB voert de landelijke regie over het NPPV in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Met een jaarlijkse monitor wordt de vaccinatiegraad nauwgezet gevolgd. De populatie betreft ingeschreven patiënten van huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij Nivel Zorgregistraties eerste lijn en op basis van hun leeftijd in aanmerking komen voor een leeftijdscohort voor pneumokokkenvaccinatie. Meer informatie is te vinden op Nivel.nl