Rijksvaccinatieprogramma (RVP): deelname zuigelingen

90,8 procent

van de zuigelingen neemt volledig deel aan de RVPRijksvaccinatieprogramma
 

Verslagjaar: 2020
Bron: RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP), nationale vaccinatieregister Praeventis

Titel (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage zuigelingen van een specifiek geboortecohort dat volledig heeft deelgenomen aan het Rijksvaccinatieprogramma ( RVPRijksvaccinatieprogramma). Een zuigeling heeft volledig deelgenomen aan het RVP als hij/zij alle vaccinaties volgens het RVP-schema toegediend heeft gekregen voor het bereiken van de leeftijd van 2 jaar.

In dit kerncijfer wordt met de term verslagjaar bedoeld dat de vaccinatiegraad in 2020 is bepaald (selectiedatum 2 maart 2020). Het volledige geboortecohort 2017 heeft dan de leeftijd van 2 jaar bereikt.

Naar type vaccinatie

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel
  • DKTPDifterie, kinkhoest, tetanus, polio: difterie, kinkhoest, tetanus, polio
  • Hib: Haemophilus influenzae type b ziekte
  • Hep B: hepatitis B
  • Pneu: pneumokokkenziekte
  • BMRBof, mazelen, rodehond: bof, mazelen, rode hond
  • MenC/ACWY: meningokokken C/ACWY-ziekte

* Kerncijfer volledige deelname zuigelingen: alle vaccinaties volgens RVPRijksvaccinatieprogramma-schema ontvangen voor het bereiken van de 2-jarige leeftijd.

Bron 
RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVP (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's), nationale vaccinatieregister Praeventis
Verslagjaar  
2020
Laatste update gegevens  
30 juni 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Vaccinaties op VZinfo.nl
Rijksvaccinatieprogramma op RIVM.nl
Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland

Trend

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

* Vanaf geboortecohort 2012 (verslagjaar 2015). Dit was het eerste geboortecohort dat volledig in aanmerking kwam voor vaccinatie, voorheen werden alleen risicogroepen gevaccineerd.
** Alleen voor zuigelingen geboren of na 1 april 2006. 
*** Kerncijfer volledige deelname zuigelingen: alle vaccinaties volgens RVPRijksvaccinatieprogramma-schema ontvangen voor het bereiken van de 2-jarige leeftijd.

Bron 
RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVP (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's), nationale vaccinatieregister Praeventis
Verslagjaar  
2020
Laatste update gegevens  
30 juni 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Vaccinaties op VZinfo.nl
Rijksvaccinatieprogramma op RIVM.nl
Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland

Regionaal (titel niet zichtbaar

Volledige deelname vaccinaties

 

Per gemeente, cohort 2017, zuigelingen (op leeftijd van 2 jaar)

Kaart van Nederland met weergave volledige deelname vaccinaties per gemeente, cohort 2017, zuigelingen (op leeftijd van 2 jaar) locaties ambulancestandplaatsen

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron 
RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVP (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's), nationale vaccinatieregister Praeventis
Verslagjaar  
2020
Laatste update gegevens  
30 juni 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Vaccinaties op VZinfo.nl
Rijksvaccinatieprogramma op RIVM.nl
Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland

Verantwoording van de cijfers is te vinden in Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland op RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.nl.