Rijksvaccinatieprogramma (RVP): deelname zuigelingen

83,6 procent

van de zuigelingen neemt volledig deel aan het RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma) (exclusief anonieme vaccinaties)
 

Verslagjaar: 2023
Bron: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP), nationale vaccinatieregister Praeventis

Titel (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage zuigelingen van een specifiek geboortecohort dat volledig heeft deelgenomen aan het Rijksvaccinatieprogramma ( RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)). Een zuigeling heeft volledig deelgenomen aan het RVP als hij/zij alle vaccinaties volgens het RVP-schema toegediend heeft gekregen voor het bereiken van de leeftijd van 2 jaar.

In dit kerncijfer wordt met de term verslagjaar bedoeld dat de vaccinatiegraad in 2023 is bepaald (selectiedatum 7 maart 2023). Het volledige geboortecohort 2020 heeft dan de leeftijd van 2 jaar bereikt.

Vanwege COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19 is de vaccinatiegraad ook zonder leeftijdsgrens vastgesteld, deze ligt op tenminste 84,2%. Dit betekent dat een deel van de kinderen na het bereiken van de leeftijd van 2 jaar nog vaccinaties heeft ingehaald.

De vaccinatiegraad op basis van op persoon geregistreerde vaccinaties is een onderrapportage van de daadwerkelijke vaccinatiegraad, omdat vanaf 1 januari 2022 anonieme vaccinaties niet in de berekening kunnen worden meegenomen. Anonieme vaccinaties zijn vaccinaties van personen waarvoor geen toestemming is geregistreerd voor gegevensuitwisseling tussen JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De cijfers moeten daarom worden gezien als een soort ondergrens, een waarde waarop de deelname tenminste ligt.

Naar type vaccinatie

Sla de grafiek Deelname RVP zuigelingen over en ga naar de datatabel
  • DKTP Difterie, kinkhoest, tetanus, polio (Difterie, kinkhoest, tetanus, polio): difterie, kinkhoest, tetanus, polio
  • Hib: Haemophilus influenzae type b ziekte
  • Hep B: hepatitis B
  • Pneu: pneumokokkenziekte
  • BMR Bof, mazelen, rodehond (Bof, mazelen, rodehond): bof, mazelen, rode hond
  • MenACWY: meningokokken ACWY-ziekte

* Kerncijfer volledige deelname zuigelingen: alle vaccinaties volgens RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)-schema ontvangen voor het bereiken van de 2-jarige leeftijd.

Bron 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-DVP (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's), nationale vaccinatieregister Praeventis
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
29 juni 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Vaccinaties op VZinfo.nl
Rijksvaccinatieprogramma op RIVM.nl
Zorgen om dalende vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma | RIVM

Trend

Sla de grafiek Trend in deelname RVP zuigelingen over en ga naar de datatabel

* Vanaf geboortecohort 2012 (verslagjaar 2015). Dit was het eerste geboortecohort dat volledig in aanmerking kwam voor vaccinatie, voorheen werden alleen risicogroepen gevaccineerd.
** Alleen voor zuigelingen geboren of na 1 april 2006. 
*** Kerncijfer volledige deelname zuigelingen: alle vaccinaties volgens RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)-schema ontvangen voor het bereiken van de 2-jarige leeftijd.

Sinds mei 2018 is meningokokken C-vaccinatie vervangen door meningokokken ACWY-vaccinatie.
In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.
Verslagjaar 2022/2023:  hier zijn de cijfers zonder leeftijdsgrens en exclusief anonieme vaccinaties opgenomen, dus 2022  en 2023  wijken af van eerdere jaren.

Bron 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-DVP (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's), nationale vaccinatieregister Praeventis
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
29 juni 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Vaccinaties op VZinfo.nl
Rijksvaccinatieprogramma op RIVM.nl
Zorgen om dalende vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma | RIVM

Regionaal (titel niet zichtbaar

Deelname RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma) totaal

per gemeente

Per gemeente, cohort 2020, zuigelingen  (basisimmuun zonder leeftijdsgrens*)

RVP zuigelingen 2023

Gemiddelde: 83,6%

*De vaccinatiegraad voor verslagjaar 2023 is exclusief anonieme vaccinaties en inclusief vaccinaties die later (na de leeftijd van 2 jaar) zijn gegeven.

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-DVP (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's), nationale vaccinatieregister Praeventis
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
29 juni 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Vaccinaties op VZinfo.nl
Rijksvaccinatieprogramma op RIVM.nl
Zorgen om dalende vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma | RIVM

Verantwoording van de cijfers is te vinden in Zorgen om dalende vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma | RIVM op RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).nl.

Een ontwikkeling die effect heeft op het meten van de vaccinatiegraad, is de invoering van het informed consent voor uitwisseling van vaccinatiegegevens met persoonsgegevens tussen JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) en het RIVM en de gevolgen daarvan. Het aandeel anonieme vaccinaties dat het RIVM sinds 1 januari 2022 heeft ontvangen (5% in 2022) ten gevolge van de invoering van dit informed consent is punt van zorg. De vaccinaties van deze personen kunnen namelijk niet worden meegenomen in de vaccinatiegraadberekening over afgeronde vaccinatieseries per geboortecohort. Door de invoering van het informed consent is het niet goed mogelijk om te bepalen of er sprake is van veranderingen in de vaccinatiegraad.