Rijksvaccinatieprogramma (RVP): deelname zuigelingen

91,3 procent

van de zuigelingen neemt volledig deel aan de RVP Rijksvaccinatieprogramma
 

Verslagjaar: 2021
Bron: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP), nationale vaccinatieregister Praeventis

Titel (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage zuigelingen van een specifiek geboortecohort dat volledig heeft deelgenomen aan het Rijksvaccinatieprogramma ( RVP Rijksvaccinatieprogramma). Een zuigeling heeft volledig deelgenomen aan het RVP als hij/zij alle vaccinaties volgens het RVP-schema toegediend heeft gekregen voor het bereiken van de leeftijd van 2 jaar.

In dit kerncijfer wordt met de term verslagjaar bedoeld dat de vaccinatiegraad in 2021 is bepaald (selectiedatum 2 maart 2021). Het volledige geboortecohort 2018 heeft dan de leeftijd van 2 jaar bereikt.

Naar type vaccinatie

Sla de grafiek Deelname RVP zuigelingen over en ga naar de datatabel
  • DKTP Difterie, kinkhoest, tetanus, polio: difterie, kinkhoest, tetanus, polio
  • Hib: Haemophilus influenzae type b ziekte
  • Hep B: hepatitis B
  • Pneu: pneumokokkenziekte
  • BMR Bof, mazelen, rodehond: bof, mazelen, rode hond
  • MenACWY: meningokokken ACWY-ziekte

* Kerncijfer volledige deelname zuigelingen: alle vaccinaties volgens RVP Rijksvaccinatieprogramma-schema ontvangen voor het bereiken van de 2-jarige leeftijd.

Bron 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVP (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's), nationale vaccinatieregister Praeventis
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
1 juli 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Vaccinaties op VZinfo.nl
Rijksvaccinatieprogramma op RIVM.nl
Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland

Trend

Sla de grafiek Trend in deelname RVP zuigelingen over en ga naar de datatabel

* Vanaf geboortecohort 2012 (verslagjaar 2015). Dit was het eerste geboortecohort dat volledig in aanmerking kwam voor vaccinatie, voorheen werden alleen risicogroepen gevaccineerd.
** Alleen voor zuigelingen geboren of na 1 april 2006. 
*** Kerncijfer volledige deelname zuigelingen: alle vaccinaties volgens RVP Rijksvaccinatieprogramma-schema ontvangen voor het bereiken van de 2-jarige leeftijd.

 Sinds mei 2018 is meningokokken C-vaccinatie vervangen door meningokokken ACWY-vaccinatie.

Bron 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVP (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's), nationale vaccinatieregister Praeventis
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
1 juli 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Vaccinaties op VZinfo.nl
Rijksvaccinatieprogramma op RIVM.nl
Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland

Regionaal (titel niet zichtbaar

Volledige deelname vaccinaties

 

Per gemeente, cohort 2018, zuigelingen (op leeftijd van 2 jaar)

Kaart van Nederland per gemeente Volledige deelname vaccinaties, zuigelingen 2018

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVP (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's), nationale vaccinatieregister Praeventis
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
1 juli 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Vaccinaties op VZinfo.nl
Rijksvaccinatieprogramma op RIVM.nl
Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland

Verantwoording van de cijfers is te vinden in Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland op RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.nl.