Rijksvaccinatieprogramma (RVP): deelname zuigelingen

90,8
procent
van de zuigelingen neemt volledig deel aan het RVP
Verslagjaar
2020
Bron
RIVM-Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP), nationale vaccinatieregister Praeventis

Dit kerncijfer betreft het percentage zuigelingen van een specifiek geboortecohort dat volledig heeft deelgenomen aan het Rijksvaccinatieprogramma ( RVP). Een zuigeling heeft volledig deelgenomen aan het RVP als hij/zij alle vaccinaties volgens het RVP-schema toegediend heeft gekregen voor het bereiken van de leeftijd van 2 jaar.

In dit kerncijfer wordt met de term verslagjaar bedoeld dat de vaccinatiegraad in 2020 is bepaald (selectiedatum 2 maart 2020). Het volledige geboortecohort 2017 heeft dan de leeftijd van 2 jaar bereikt.

  • Naar type vaccinatie

Deelname RVP zuigelingen

Geboortecohort 2017
VaccinatieDeelname
Volledig*90,8
DKTP92,6
Hib93,5
Hep B92,3
Pneu93
BMR93,6
MenC/ACWY93,2
Bron

RIVM-DVP (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's), nationale vaccinatieregister Praeventis

  • DKTP: difterie, kinkhoest, tetanus, polio
  • Hib: Haemophilus influenzae type b ziekte
  • Hep B: hepatitis B
  • Pneu: pneumokokkenziekte
  • BMR: bof, mazelen, rode hond
  • MenC/ACWY: meningokokken C/ACWY-ziekte

* Kerncijfer volledige deelname zuigelingen: alle vaccinaties volgens RVP-schema ontvangen voor het bereiken van de 2-jarige leeftijd.

Verslagjaar
2020
Laatste update gegevens
30 juni 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks
  • Regionaal

Volledige deelname vaccinaties

Per gemeente, cohort 2017, zuigelingen (op leeftijd van 2 jaar)
Bron

RIVM-DVP (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's), nationale vaccinatieregister Praeventis

Verslagjaar
2020
Laatste update gegevens
30 juni 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden in Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland op RIVM.nl.

Bronnen

  • RIVM-DVP (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's), nationale vaccinatieregister Praeventis