Rijksvaccinatieprogramma (RVP): deelname zuigelingen

90,1 procent

van de zuigelingen neemt volledig deel aan de RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)
 

Verslagjaar: 2022
Bron: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP), nationale vaccinatieregister Praeventis

Titel (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage zuigelingen van een specifiek geboortecohort dat volledig heeft deelgenomen aan het Rijksvaccinatieprogramma ( RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)). Een zuigeling heeft volledig deelgenomen aan het RVP als hij/zij alle vaccinaties volgens het RVP-schema toegediend heeft gekregen voor het bereiken van de leeftijd van 2 jaar.

In dit kerncijfer wordt met de term verslagjaar bedoeld dat de vaccinatiegraad in 2022 is bepaald (selectiedatum 3 maart 2022). Het volledige geboortecohort 2019 heeft dan de leeftijd van 2 jaar bereikt.

Vanwege COVID coronavirus disease (coronavirus disease )-19 is de vaccinatiegraad ook zonder leeftijdsgrens vastgesteld, deze ligt op 90,6%. Dit betekent dat een deel van de kinderen na het bereiken van de leeftijd van 2 jaar nog vaccinaties heeft ingehaald.

Naar type vaccinatie

Sla de grafiek Deelname RVP zuigelingen over en ga naar de datatabel
  • DKTP Difterie, kinkhoest, tetanus, polio (Difterie, kinkhoest, tetanus, polio): difterie, kinkhoest, tetanus, polio
  • Hib: Haemophilus influenzae type b ziekte
  • Hep B: hepatitis B
  • Pneu: pneumokokkenziekte
  • BMR Bof, mazelen, rodehond (Bof, mazelen, rodehond): bof, mazelen, rode hond
  • MenACWY: meningokokken ACWY-ziekte

* Kerncijfer volledige deelname zuigelingen: alle vaccinaties volgens RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)-schema ontvangen voor het bereiken van de 2-jarige leeftijd.

Bron 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-DVP (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's), nationale vaccinatieregister Praeventis
Verslagjaar  
2022
Laatste update gegevens  
4 juli 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Vaccinaties op VZinfo.nl
Rijksvaccinatieprogramma op RIVM.nl
Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland

Trend

Sla de grafiek Trend in deelname RVP zuigelingen over en ga naar de datatabel

* Vanaf geboortecohort 2012 (verslagjaar 2015). Dit was het eerste geboortecohort dat volledig in aanmerking kwam voor vaccinatie, voorheen werden alleen risicogroepen gevaccineerd.
** Alleen voor zuigelingen geboren of na 1 april 2006. 
*** Kerncijfer volledige deelname zuigelingen: alle vaccinaties volgens RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)-schema ontvangen voor het bereiken van de 2-jarige leeftijd.

Sinds mei 2018 is meningokokken C-vaccinatie vervangen door meningokokken ACWY-vaccinatie.
Verslagjaar 2022:  hier zijn de cijfers zonder leeftijdsgrens opgenomen, dus 2022 wijkt af van eerdere jaren.

Bron 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-DVP (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's), nationale vaccinatieregister Praeventis
Verslagjaar  
2022
Laatste update gegevens  
4 juli 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Vaccinaties op VZinfo.nl
Rijksvaccinatieprogramma op RIVM.nl
Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland

Regionaal (titel niet zichtbaar

Deelname RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma) totaal

per gemeente

Volledige deelname RVP*, zuigelingen cohort 2019 (zonder leeftijdsgrens)

RVP Deelname Zuigelingen 2022

Gemiddelde: 90,6%

*Basisimmuun: BMR Bof, mazelen, rodehond (Bof, mazelen, rodehond), DKTP Difterie, kinkhoest, tetanus, polio (Difterie, kinkhoest, tetanus, polio), Men ACWY plus volledig afgesloten: Hib, Hep B

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-DVP (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's), nationale vaccinatieregister Praeventis
Verslagjaar  
2022
Laatste update gegevens  
4 juli 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Vaccinaties op VZinfo.nl
Rijksvaccinatieprogramma op RIVM.nl
Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland

Verantwoording van de cijfers is te vinden in Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland op RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).nl.

Een ontwikkeling die in de toekomst effect heeft op het meten van de vaccinatiegraad, is de invoering van het informed consent voor uitwisseling van vaccinatiegegevens met persoonsgegevens tussen JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) en het RIVM en de gevolgen daarvan. Het hoge aandeel anonieme vaccinaties dat het RIVM sinds 1 januari 2022 heeft ontvangen (12% t/m 12 mei 2022) ten gevolge van de invoering van dit informed consent is punt van zorg. De vaccinaties van deze personen kunnen namelijk niet worden meegenomen in de vaccinatiegraadberekening over afgeronde vaccinatieseries per geboortecohort. Door de invoering van het informed consent is het in de toekomst niet goed mogelijk om te bepalen of er sprake is van veranderingen in de vaccinatiegraad.