Rijksvaccinatieprogramma (RVP): deelname zuigelingen

90,2
procent
van de zuigelingen neemt volledig deel aan het RVP
Verslagjaar
2019
Bron
RIVM-Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP), nationale vaccinatieregister Praeventis

Dit kerncijfer betreft het percentage zuigelingen van een specifiek geboortecohort dat volledig heeft deelgenomen aan het Rijksvaccinatieprogramma ( RVP). Een zuigeling heeft volledig deelgenomen aan het RVP als hij/zij alle vaccinaties volgens het RVP-schema toegediend heeft gekregen voor het bereiken van de leeftijd van 2 jaar.

  • Naar type vaccinatie

Deelname RVP zuigelingen

VaccinatieDeelname
Volledig***90,2
DKTP92,4
Hib93,1
Hep B*92,0
Pneu**92,6
BMR92,9
MenC92,6
Bron

RIVM-DVP, nationale vaccinatieregister Praeventis

  • DKTP: difterie, kinkhoest, tetanus, polio
  • Hib: Haemophilus influenzae type B infectie
  • Hep B: hepatitis B
  • Pneu: pneumokokkenziekte
  • BMR: bof, mazelen, rode hond
  • MenC: meningokokken C-ziekte

* Vanaf geboortecohort 2012 (verslagjaar 2015). Dit was het eerste geboortecohort dat volledig in aanmerking kwam voor vaccinatie, voorheen werden alleen risicogroepen gevaccineerd.
** Alleen voor zuigelingen geboren of na 1 april 2006. 
*** Kerncijfer volledige deelname zuigelingen: alle vaccinaties volgens RVP-schema ontvangen voor het bereiken van de 2-jarige leeftijd.

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
24 juni 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks
  • Regionaal

Volledige deelname vaccinaties

Per gemeente, cohort 2016, zuigelingen (op leeftijd van 2 jaar)
Bron

RIVM-DVP, nationale vaccinatieregister Praeventis

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
24 juni 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden in Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland op RIVM.nl.

Bronnen

  • RIVM-DVP, nationale vaccinatieregister Praeventis