Titel (titel niet zichtbaar)

0 gevallen

van mazelen zijn gemeld
 

Verslagjaar:  2021
Bron: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CIb Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM) (Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM))-EPI & GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst ) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal gevallen van mazelen dat voldoet aan de meldingscriteria, zoals beschreven in LCI Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM) (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM))-richtlijn 'Mazelen (morbili)'.

Trend

Sla de grafiek Trend in meldingen van mazelen over en ga naar de datatabel

Bron 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CIb Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM) (Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM))-EPI & GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst ) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland
Verslagperiode t/m 
2021
Laatste update gegevens  
6 april 2022
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Mazelen op rivm.nl
Rijksvaccinatieprogramma op VZinfo.nl

Verantwoording van de cijfers is te vinden in Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland op RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).nl.
Toelichting over het effect van COVID coronavirus disease (coronavirus disease )-19 op het cijfer van 2020 is te vinden in het artikel impact van COVID-19 op RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma) ziekten.