Titel (titel niet zichtbaar)

1 gevallen

van polio zijn gemeld
 

Verslagjaar:  2022
Bron: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CIb Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM) (Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM))-EPI & GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) Nederland

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal gevallen van poliomyelitis dat voldoet aan de meldingscriteria, zoals beschreven in LCI Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM) (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM))-richtlijn 'poliomyelitis'.

Trend

Sla de grafiek Trend in meldingen van polio over en ga naar de datatabel

*2022: Hierbij ging het om een asymptomatische infectie.

Bron 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CIb Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM) (Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM))-EPI & GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) Nederland
Verslagperiode t/m 
2022
Laatste update gegevens  
27 november 2023
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Polio op rivm.nl
Rijksvaccinatieprogramma op VZinfo.nl

Verantwoording van de cijfers is te vinden in Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland op RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).nl.
In 2020 brak COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19 uit. Aangezien  al jaren geen gevallen van polio zijn gemeld, kunnen we niet aangeven of  dit het cijfer heeft beïnvloed.