Titel (titel niet zichtbaar)

0 gevallen

van rodehond zijn gemeld
 

Verslagjaar:  2022
Bron: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CIb Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM) (Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM))-EPI & GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)-NL

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal gevallen van rodehond dat voldoet aan de meldingscriteria, zoals beschreven in LCI Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM) (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM))-richtlijn 'Rodehond'. 

Trend

Sla de grafiek Trend in meldingen van rodehond over en ga naar de datatabel

Bron 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CIb Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM) (Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM))-EPI & GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)-NL
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens  
27 november 2023
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Rodehond op rivm.nl
Rijksvaccinatieprogramma op VZinfo.nl

Verantwoording van de cijfers is te vinden in Vaccinatiegraad en jaarverslag RVP Nederland 2021 (Verslagjaar 2022) op RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).nl.