Roken: vrouwen tijdens zwangerschap (titel niet zichtbaar)

7,7 procent

van de vrouwen rookt op enig moment tijdens de zwangerschap
 

Verslagjaar: 2021
Bron: Monitor Middelengebruik en Zwangerschap, Trimbos-instituut

Alcohol: vrouwen tijdens zwangerschap (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage vrouwen dat op enig moment tijdens de zwangerschap heeft gerookt.

Naar leeftijd

Sla de grafiek Roken vrouwen tijdens de zwangerschap over en ga naar de datatabel

Bron  
Monitor Middelengebruik en Zwangerschap, Trimbos-instituut
Verslagjaar
2021
Laatste update gegevens 
11 mei 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee jaar
Meer info
Factsheet Monitor Middelengebruik en Zwangerschap, Trimbos-instituut
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Roken vrouwen tijdens de zwangerschap over en ga naar de datatabel
  • Laag/middelbaar opleidingsniveau: t/m lager of voorbereidend beroepsonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, HAVO of VWO
  • Hoog opleidingsniveau: HBO of hoger

Bron  
Monitor Middelengebruik en Zwangerschap, Trimbos-instituut
Verslagjaar
2021
Laatste update gegevens 
11 mei 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee jaar
Meer info
Factsheet Monitor Middelengebruik en Zwangerschap, Trimbos-instituut
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Dit kerncijfer is afkomstig uit de Monitor Middelengebruik en Zwangerschap. Deze monitor werd in 2021 uitgevoerd onder 992 moeders die het consultatiebureau bezochten met een kind van 0-2 jaar. Oorspronkelijk zou de dataverzameling in 2020 plaatsvinden, maar dit is met een jaar uitgesteld vanwege de COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19-pandemie. Ook in 2021 waren er vanwege de COVID-19-pandemie beperkende maatregelen op de consultatiebureaus (bijvoorbeeld geen inloopspreekuur of minder afspraken ingepland) en hierdoor hebben in 2021 minder vrouwen deelgenomen aan het onderzoek dan in de eerdere metingen in 2016 (1592 vrouwen) en 2018 (1855 vrouwen). Voor opleiding is vanwege de beperkte aantallen besloten de groepen laag en middelbaar opgeleid samen te voegen. Deze indeling verschilt hiermee met StatLine en VZinfo.nl. Ten slotte moet bij de interpretatie van de cijfers van 2021 ook rekening worden gehouden dat de COVID-19-pandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen mogelijk invloed hebben gehad op het gedrag en de gezondheid van de geïnterviewde zelf.

Tevens is dit kerncijfer onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Voor meer informatie betreffende opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.