Alcohol: vrouwen tijdens zwangerschap (titel niet zichtbaar)

2,6 procent

van de vrouwen heeft alcohol gedronken op enig moment tijdens de zwangerschap
 

Verslagjaar: 2021
Bron: Monitor Middelengebruik en Zwangerschap, Trimbos-instituut

Alcohol: vrouwen tijdens zwangerschap (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage vrouwen van 18 jaar en ouder dat alcohol heeft gedronken, terwijl zij wisten dat ze zwanger waren. Bij 76% van hen ging het om een paar slokjes. Het percentage vrouwen dat alcohol drinkt als zij zwanger zijn maar dit nog niet weten is hoger, namelijk 24,4%. 

Naar leeftijd

Sla de grafiek Alcoholgebruik tijdens de zwangerschap over en ga naar de datatabel

*   Inclusief een paar slokjes
**Vanwege de dataverzameling tijdens de COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19-pandemie hebben in 2021 minder vrouwen deelgenomen aan het onderzoek. In combinatie met de lage prevalentie alcoholgebruik tijdens de zwangerschap, is een uitsplitsing naar leeftijd in 2021 niet mogelijk.  Bovenstaande grafiek bevat dus nog data van 2018.

Bron  
Monitor Middelengebruik en Zwangerschap, Trimbos-instituut
Verslagjaar
Data in grafiek is van 2018, 2021**
Laatste update gegevens 
11 mei 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee jaar
Meer info
Factsheet Monitor Middelengebruik en Zwangerschap, Trimbos-instituut

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Alcoholgebruik tijdens zwangerschap over en ga naar de datatabel

Bovenstaande grafiek bevat data uit 2018.

  • Laag opleidingsniveau: t/m lager of voorbereidend beroepsonderwijs
  • Middelbaar opleidingsniveau: middelbaar beroepsonderwijs, HAVO of VWO
  • Hoog opleidingsniveau: HBO of hoger

*   Inclusief een paar slokjes
**Vanwege de dataverzameling tijdens de COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19-pandemie hebben in 2021 minder vrouwen deelgenomen aan het onderzoek. In combinatie met de lage prevalentie alcoholgebruik tijdens de zwangerschap, is een uitsplitsing naar opleiding in 2021 niet mogelijk. 

Bron  
Monitor Middelengebruik en Zwangerschap, Trimbos-instituut
Verslagjaar
Data in grafiek van 2018, 2021**
Laatste update gegevens 
11 mei 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee jaar
Meer info
Factsheet Monitor Middelengebruik en Zwangerschap, Trimbos-instituut

Dit kerncijfer is afkomstig uit de Monitor Middelengebruik en Zwangerschap. Deze monitor werd in 2021 uitgevoerd onder 992 moeders die het consultatiebureau bezochten met een kind van 0-2 jaar. Oorspronkelijk zou de dataverzameling in 2020 plaatsvinden, maar dit is met een jaar uitgesteld vanwege de COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19-pandemie. Ook in 2021 waren er vanwege de COVID-19-pandemie beperkende maatregelen op de consultatiebureaus (bijvoorbeeld geen inloopspreekuur of minder afspraken ingepland) en hierdoor hebben in 2021 minder vrouwen deelgenomen aan het onderzoek dan in de eerdere metingen in 2016 (1592 vrouwen) en 2018 (1855 vrouwen). In combinatie met de lage prevalentie alcoholgebruik tijdens de zwangerschap, is een uitsplitsing naar leeftijd en opleiding in 2021 niet mogelijk. Ten slotte moet bij de interpretatie van de cijfers van 2021 ook rekening worden gehouden dat de COVID-19-pandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen mogelijk invloed hebben gehad op het gedrag en de gezondheid van de geïnterviewde zelf.

Voor meer informatie betreffende opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.