Alcohol: geen of weinig gebruik

44,4 procent

van de bevolking van 18 jaar en ouder drinkt geen alcohol of niet meer dan 1 glas per dag

 

Verslagjaar: 2020
Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Trimbos-instituut

Alcohol: geen of weinig gebruik (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat geen alcohol drinkt of - als men drinkt - niet meer dan 1 glas alcohol per dag.  Het advies van de Gezondheidsraad met betrekking tot alcoholgebruik luidt sinds eind 2015: Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan 1 glas per dag. Dit percentage kan worden opgevat als het percentage van de volwassen bevolking dat zich aan dit advies houdt.

Naar geslacht

Sla de grafiek Alcohol: geen of weinig gebruik over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2020
Laatste update gegevens  
11 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Alcoholgebruik op VZinfo.nl
Nationale Drugs Monitor op Trimbos.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Alcohol: geen of weinig gebruik over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2020
Laatste update gegevens  
11 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Alcoholgebruik op VZinfo.nl
Nationale Drugs Monitor op Trimbos.nl

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Alcohol: geen of weinig gebruik over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2020
Laatste update gegevens  
11 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Alcoholgebruik op VZinfo.nl
Nationale Drugs Monitor op Trimbos.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in alchol: geen of weinig gebruik over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar t/m
2020
Laatste update gegevens  
11 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Nationale Drugs Monitor op Trimbos.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar

Drinkers volgens richtlijn (drinkt niet of max. 1 glas per dag)

 

Per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst -regio, volwassenen van 18 jaar en ouder

Kaart Nederland drinkers volgens richtlijn per GGD-regio

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron 
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst 'en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar  
2020
Laatste update gegevens  
29 juni 2021
Updatefrequentie 
Een maal per vier jaar
Meer info
Alcoholgebruik op VZinfo.nl (Regionaal)

Verantwoording van de cijfers is te vinden in de Gezondheidsenquete op cbs.nl. Voor de indeling van leeftijd en opleiding is gekozen voor aansluiting bij het Jaarbericht van de Nationale Drugs Monitor. Omdat middelengebruik meer prevalent is bij jongeren is leeftijd in meer detail weergegeven en is opleiding voor alle inwoners weergegeven en niet slechts vanaf 25 jaar. Deze indeling verschilt hiermee met Statline en VZinfo.nl.

Meer informatie over het effect van COVID-19 op het cijfer van 2020 is te vinden  in de  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek publicatie 'Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020'.