Roken: volwassenen

20,2 procent

van de bevolking van 18 jaar en ouder rookt
 

Verslagjaar: 2020
Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBSCentraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Trimbos-instituut

Roken: volwassenen (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage personen van 18 jaar of ouder in de bevolking dat aangeeft wel eens te roken.

Naar geslacht

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBSCentraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2020
Laatste update gegevens  
11 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Roken op VZinfo.nl
Nationale Drugs Monitor op Trimbos.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBSCentraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2020
Laatste update gegevens  
11 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Roken op VZinfo.nl
Nationale Drugs Monitor op Trimbos.nl

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBSCentraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2020
Laatste update gegevens  
11 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Roken op VZinfo.nl
Nationale Drugs Monitor op Trimbos.nl

Trend

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Door wijziging in de meetmethoden tussen 2009-2010 en tussen 2013-2017 zijn de cijfers voor en na deze perioden slechts in beperkte mate te vergelijken. Het cijfer van 2020 is (mogelijk) beïnvloed door de COVID-19-pandemie.

Bron 
Gezondheidsenquête van CBSCentraal Bureau voor de Statistiek (2000 t/m 2013) & Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (vanaf 2014)
Verslagperiode t/m
2020
Laatste update gegevens  
11 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Roken op VZinfo.nl
Nationale Drugs Monitor op Trimbos.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar

Rokers

 

Per GGDGemeentelijke gezondheidsdienst -regio, volwassenen van 18 jaar en ouder

Kaart Nederland Rokers per GGD-regio, volwassenen van 19 jaar en ouder GZM 2020

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron 
Gezondheidsmonitor Volwassenen GGDGemeentelijke gezondheidsdienst 'en, CBSCentraal Bureau voor de Statistiek en RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2020
Verslagjaar  
2020
Laatste update gegevens  
29 juni 2021
Updatefrequentie 
Een maal in de  vier jaar
Meer info
Meer regionale cijfers over roken op VZinfo.nl
Nationale Drugs Monitor op Trimbos.nl

 

Internationaal

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel
  • Volgorde op basis van totaal (mannen en vrouwen samen).

Bron 
Eurostat, 2020
Verslagjaar  
2017
Laatste update gegevens  
4 januari 2021
Updatefrequentie 
Een maal in de vier jaar
Meer info
Roken op VZinfo.nl (Internationaal)
Roken op Trimbos.nl (Internationaal)(externe link)

Verantwoording van de cijfers is te vinden in de Gezondheidsenquete op cbs.nl. Voor de indeling van leeftijd en opleiding is gekozen voor aansluiting bij het Jaarbericht van de Nationale Drugs Monitor. Omdat middelengebruik meer prevalent is bij jongeren is leeftijd in meer detail weergegeven en is opleiding voor alle inwoners weergegeven en niet slechts vanaf 25 jaar. Deze indeling verschilt hiermee met Statline en VZinfo.nl. De regionale cijfers zijn afkomstig uit een ander onderzoek dan het kerncijfer en betreffen de bevolking van 19 jaar en ouder.

Meer informatie over het effect van COVID-19 op het cijfer van 2020 is te vinden  in de  CBSCentraal Bureau voor de Statistiek publicatie 'Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020'.