Roken: volwassenen

19 procent

van de bevolking van 18 jaar en ouder rookt
 

Verslagjaar: 2023
Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Trimbos-instituut

Roken: volwassenen (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage personen van 18 jaar of ouder in de bevolking dat aangeeft wel eens te roken.

Naar geslacht

Sla de grafiek Rokers over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Roken op VZinfo.nl
Nationale Drug Monitor op Trimbos.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Rokers over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Roken op VZinfo.nl
Nationale Drug Monitor op Trimbos.nl

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Rokers over en ga naar de datatabel
  • Laag opleidingsniveau: t/m lager of voorbereidend beroepsonderwijs.
  • Middelbaar opleidingsniveau: middelbaar beroepsonderwijs, havo of vwo.
  • Hoog opleidingsniveau: hbo of hoger.

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Roken op VZinfo.nl
Nationale Drug Monitor op Trimbos.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in rokers over en ga naar de datatabel
  • Door wijziging in de meetmethoden tussen 2009-2010 en tussen 2013-2017 zijn de cijfers voor en na deze perioden slechts in beperkte mate te vergelijken.
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
Gezondheidsenquête van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) (2000 t/m 2013) & Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (vanaf 2014)
Verslagperiode t/m
2023
Laatste update gegevens  
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Roken op VZinfo.nl
Leefstijl op CBS-StatLine
Nationale Drug Monitor op Trimbos.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar

Rokers

 

Per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)-regio, volwassenen van 18 jaar en ouder

Kaart NL per GGD percentage Roken 2022, volw. 18 jaar en ouder

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron 
Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)'en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2022
Laatste update gegevens  
20 juni 2023
Updatefrequentie 
Een maal in de  vier jaar
Meer info
Roken op VZinfo.nl (regionaal)
Nationale Drug Monitor op Trimbos.nl

Internationaal

Sla de grafiek Rokers over en ga naar de datatabel
  • Volgorde op basis van totaal (mannen en vrouwen samen).
  • Het betreft het percentage personen dat zegt (weleens) te roken (smoking of tobacco products, current smoker).

Bron 
Eurostat (EHIS), 2021
Verslagjaar  
2019
Laatste update gegevens  
8 januari 2024
Updatefrequentie 
Een maal in de vier jaar
Meer info
Roken op VZinfo.nl (Internationaal)
Roken op Trimbos.nl (Internationaal)

Verantwoording van de cijfers is te vinden in de Gezondheidsenquete op cbs.nl. Voor de indeling van leeftijd en opleiding is gekozen voor aansluiting bij het Jaarbericht van de Nationale Drugs Monitor. Omdat middelengebruik meer prevalent is bij jongeren is leeftijd in meer detail weergegeven en is opleiding voor alle inwoners weergegeven en niet slechts vanaf 25 jaar. Deze indeling verschilt hiermee met Statline en VZinfo.nl. De regionale cijfers zijn afkomstig uit een ander onderzoek dan het kerncijfer en betreffen de bevolking van 18 jaar en ouder.

Voor meer informatie betreffende opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.