E-sigaret

3,9 procent

van de bevolking van 18 jaar en ouder gebruikt regelmatig een elektronische sigaret
 

Verslagjaar: 2023
Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Trimbos-instituut

E-sigaret (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage personen van 18 jaar of ouder in de bevolking dat aangeeft regelmatig een elektronische sigaret te gebruiken.

Naar geslacht

Sla de grafiek E-sigaret over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers roken op Trimbos.nl
Roken op VZinfo.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek E-sigaret over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers roken op Trimbos.nl
Roken op VZinfo.nl

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek E-sigaret over en ga naar de datatabel
  • Laag opleidingsniveau: t/m lager of voorbereidend beroepsonderwijs.
  • Middelbaar opleidingsniveau: middelbaar beroepsonderwijs, havo of vwo.
  • Hoog opleidingsniveau: hbo of hoger.

Bron 
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), bewerkt door Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
4 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers roken op Trimbos.nl
Roken op VZinfo.nl

Verantwoording van de cijfers is te vinden in de Gezondheidsenquete op cbs.nl

Voor de indeling van leeftijd en opleiding is gekozen voor aansluiting bij het Jaarbericht van de Nationale Drugs Monitor. Opleiding wordt hiermee voor alle inwoners weergegeven en niet slechts vanaf 25 jaar. Deze indeling verschilt hiermee met StatLine en VZinfo.nl. Voor meer informatie betreffende opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.