E-sigaret

14,3 procent

van de jongeren gebruikt een vape of e-sigaret

 

Verslagjaar: 2023
Bron: Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

E-sigaret (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage jongeren van 12 tot en met 16 jaar dat aangeeft in de maand voorafgaand aan het onderzoek vape of e-sigaret te hebben gebruikt. 

Naar geslacht

Sla de grafiek Gebruik e-sigaret over en ga naar de datatabel

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
1 juli 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Peilstationsonderzoek Scholieren op trimbos.nl
Middelengebruik Scholierenmonitor op cijfers.trimbos.nl
Roken op VZinfo.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Gebruik e-sigaret over en ga naar de datatabel

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
1 juli 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Peilstationsonderzoek Scholieren op trimbos.nl
Middelengebruik Scholierenmonitor op cijfers.trimbos.nl
Roken op VZinfo.nl

Naar schoolniveau

Sla de grafiek Gebruik e-sigaret over en ga naar de datatabel

*   vmbo-bk:  vmbo basis- en kaderberoepdsgerichte leerweg
**vmbo-gt: vmbo gemengde theoretische leerweg
 

Bron 
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
1 juli 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Peilstationsonderzoek Scholieren op trimbos.nl
Middelengebruik Scholierenmonitor op cijfers.trimbos.nl
Roken op VZinfo.nl

Internationaal

Sla de grafiek Gebruik e-sigaret over en ga naar de datatabel
  • Volgorde op basis van totaal (jongens en meisjes samen).
  • Doelgroep (15 jaar) wijkt af van kerncijfer (12 t/m 16 jaar).
  • Van alle landen die deelnemen aan de HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-studie, worden in de grafiek alleen de EU Europese unie (Europese unie)-landen, plus Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (VK) gepresenteerd.

Bron 
HBSC-internationaal , 2023
Verslagjaar  
2021/2022
Laatste update gegevens  
1 juli 2024
Updatefrequentie 
Een maal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL op trimbos.nl
Reports | HBSC study
Drugsgebruik op VZinfo.nl (Internationaal)

Dit kerncijfer maakt deel uit van de Leefstijlmonitor. 

Verantwoording van de cijfers is te vinden op de site van het Trimbos.

In 2023 is er een aantal veranderingen geweest in de vragenlijst en de manier waarop deze is afgenomen. Dit kan invloed hebben gehad op de resultaten. De uitkomsten van 2023 en de vergelijkingen met eerdere jaren moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd (Lees meer).

Voor meer informatie betreffende school-/opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.