Sterfte: 30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor acuut myocardinfarct

4,0
procent
van de patiënten sterft binnen 30-dagen na ziekenhuisopname bij een acuut myocardinfarct
Verslagjaar
2016
Bron
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)

Dit kerncijfer betreft het percentage patiënten met een acuut myocardinfarct ( AMI), dat binnen 30 dagen na een ziekenhuisopname is overleden. AMI is een belangrijke oorzaak van overlijden, beperkingen in functioneren en gezondheidszorgkosten. Dit kerncijfer wordt beschouwd als een goede indicator voor de kwaliteit van zorgverlening in de acute fase van deze aandoeningen. Deze indicator reflecteert snelle en adequate signalering en vervoer naar het ziekenhuis, snelle diagnostiek in ambulance en ziekenhuis, snelle therapeutische vaatinterventie (zoals percutane coronaire interventie ( PCI), preventie van complicaties, vroegtijdige revalidatie en toepassen van de juiste medicatie.

  • Internationaal

30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor acuut myocardinfarct

Per 100 personen van 45 jaar en ouder
Nederlandse naamBinnen het ziekenhuisBI bovengrens (ng)BI ondergrens (ng)Binnen/buiten het ziekenh.BI bovengrens (g)BI ondergrens (g)
Letland12,314,612,315,217,817,8
Slowakije5,46,45,413,113,912,3
Litouwen7,99,37,912,614,514,5
Chili8,28,87,612,613,311,9
Estland9,610,68,612,313,611,1
Zuid Korea9,2109,211,612,512,5
Tsjechië6,26,55,810,110,69,6
V.K.6,87,16,88,89,49,4
Finland88,37,78,89,38,3
Nw Zeeland4,75,14,37,98,57,3
Italië5,45,55,37,67,87,5
Polen3,84,33,87,388
Frankrijk5,65,75,47,27,47
Zweden3,74,13,77,17,87,8
Denemarken3,23,62,877,76,4
Canada4,854,76,97,16,6
Israël55,956,988
Spanje6,36,76,36,97,47,4
Portugal6,87,86,86,87,87,8
Noorwegen3,23,73,26,67,57,5
Slovenië3,54,73,56,17,97,9
NEDERLAND3,53,83,344,33,8
Japan910,49
Duitsland8,598,1
België6,87,26,5
Oostenrijk6,26,65,8
Ver. Staten554,9
Ierland4,864,8
Australië3,843,6
Bron

OECD Health Statistics; Health at a Glance 2019

  • Meetjaar 2016 voor Nederland, Verenigde Staten en Australië en meetjaar 2015 voor Nieuw Zeeland, Frankrijk en Italië.
  • Gestandaardiseerd naar OECD 2010 standaard van 45 jaar en ouder. 
  • Binnen/buiten het ziekenhuis: elke sterfte die volgt op een opname voor een acuut myocardinfarct wordt meegeteld (ongeacht de plek van overlijden).
  • Binnen het ziekenhuis: enkel de sterfte die plaatsvindt in hetzelfde ziekenhuis als waar de patiënt opgenomen lag ten tijde van het acute myocardinfarct wordt meegeteld.
Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
22 juli 2020
Updatefrequentie
Een maal per twee jaar

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Bronnen

  • Landelijk Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ); OECD Health Statistics

  • OECD Health Statistics; Health at a Glance 2019