Sterfte: 30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor acuut myocardinfarct

8,2
procent
van de patiënten sterft binnen 30-dagen na ziekenhuisopname bij een acuut myocardinfarct
Verslagjaar
2012
Bron
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)

Dit kerncijfer betreft het percentage patiënten met een acuut myocardinfarct ( AMI), dat binnen 30 dagen na een ziekenhuisopname is overleden. AMI is een belangrijke oorzaak van overlijden, beperkingen in functioneren en gezondheidszorgkosten. Dit kerncijfer wordt beschouwd als een goede indicator voor de kwaliteit van zorgverlening in de acute fase van deze aandoeningen. Deze indicator reflecteert snelle en adequate signalering en vervoer naar het ziekenhuis, snelle diagnostiek in ambulance en ziekenhuis, snelle therapeutische vaatinterventie (zoals percutane coronaire interventie ( PCI), preventie van complicaties, vroegtijdige revalidatie en toepassen van de juiste medicatie.

  • Internationaal

30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor acuut myocardinfarct

LandBinnen/buiten het ziekenh.BI ondergrens (binnen en buiten)BI bovengrens (binnen en buiten)Binnen het ziekenhuisBI ondergrens (binnen)BI bovengrens (binnen)
Chili15,91516,811,310,512
Estland14,112,815,410,69,511,7
Tjechië10,910,311,46,96,57,2
Korea10,49,910,98,17,78,6
Slovenië9,98,9116,15,36,9
USA9,38,99,76,56,26,9
Portugal98,49,57,97,48,4
Zwitserland 8,98,49,55,14,85,5
Israel8,88,39,46,76,27,2
UK8,88,697,177,3
Finland8,37,98,85,65,35,9
Spanje8,288,57,97,68,1
NEDERLAND8,27,88,65,45,15,7
Polen8,17,78,54,44,14,7
Nieuw-Zeeland7,97,38,54,74,35,1
Zweden7,87,48,14,244,4
Denemarken7,77,18,443,54,4
Noorwegen7,77,28,23,73,43,9
Italië7,67,57,85,45,35,5
Japan11,710,912,6
Duitsland7,77,38
Oostenrijk7,477,9
België76,77,4
Ierland 6,45,87,1
Slowakije6,45,96,9
Frankrijk5,65,45,7
Canada5,155,3
Australië43,84,2
Bron

OECD Health Statistics

  • BI = 95% betrouwbaarheidsinterval.
  • Meetjaar is 2014 of 2015, meetjaar voor Nederland en Zwitserland 2012 en voor Ierland 2013.
  • Omdat sommige landen geen gegevens hadden over de status van patiënten na ontslag uit het ziekenhuis, is hier ook de 30-dagen sterfte binnen het ziekenhuis weergegeven.
Verslagjaar
2015
Laatste update gegevens
19 maart 2018
Updatefrequentie
Een maal per twee jaar

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Bronnen

  • Landelijk Basisregistratie Ziekenhuiszorg, LBZ

  • OECD Health Statistics