Sterfte 30 dagen: acuut myocardinfarct (titel niet zichtbaar)

3,2 procent

van de patiënten sterft binnen 30-dagen na ziekenhuisopname bij een acuut myocardinfarct

 

Verslagjaar: 2021
Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage patiënten met een acuut myocardinfarct (AMI), dat binnen 30 dagen na een ziekenhuisopname is overleden. AMI is een belangrijke oorzaak van overlijden, het ontstaan van beperkingen in functioneren en  hoge zorgkosten. Deze indicator heeft betrekking op de kwaliteit van zorgverlening in de acute fase van een acuut myocardinfarct. De uitkomst van deze indicator wordt positief beïnvloed door een snelle en adequate signalering en vervoer naar het ziekenhuis, snelle diagnostiek in ambulance en ziekenhuis, snelle therapeutische vaatinterventie (zoals percutane coronaire interventie (PCIPercutane coronaire interventie. Ook wel dotteren of ballondilatatie genoemd. Techniek waarbij een opblaasbare ballon op (bijna) dichtgeslibde plaatsen in de hartslagaders (kransslagaders) het bloedvat wat kan oprekken. Het doel van deze techniek is de doorbloeding van de hartspier weer beter op gang te brengen.)), preventie van complicaties, vroegtijdige revalidatie en toepassen van de juiste medicatie. 

Trend

Sla de grafiek Trend in 30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor acuut myocardinfarct over en ga naar de datatabel
  • Gestandaardiseerd naar de OECD 2010 standaard van 45 jaar en ouder.

Bron 
Landelijk Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)
Verslagjaar t/m 
2021
Laatste update gegevens  
14 augustus 2023
Updatefrequentie 
Een maal per twee jaar
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)
 

internationaal

Sla de grafiek 30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor acuut myocardinfact over en ga naar de datatabel
  • Gestandaardiseerd naar OECD 2010 standaard van 45 jaar en ouder. 

Bron 
OECD Health Statistics
Verslagjaar
2021
Laatste update gegevens  
14 augustus 2023
Updatefrequentie 
Een maal per twee jaar
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl
OECD Health Statistics op OECD.org

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.