Neonatale sterfte

De neonatale sterfte is
3
per 1.000 levendgeborenen
Verslagjaar
2018
Bron
Perinatale Registratie Nederland (Perined)

Dit kerncijfer betreft het aantal overledenen tot en met 28 dagen na de geboorte per 1.000 levendgeborenen na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer. Neonatale sterfte is zowel een indicator van de gezondheid van baby's in de neonatale periode, als een indicator van de kwaliteit van zorg. Het kerncijfer is in verschillende indicatorsystemen opgenomen. Een hoge waarde kan duiden op slechtere zorg en gebrek aan preventie.

  • Regionaal
  • Internationaal

Neonatale sterfte per provincie

Neonatale sterfte per provincie, 2013-2015*
Bron

CBS/Perined via CBS StatLine

Verslagperiode
2013-2015
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
29 juni 2018
Updatefrequentie
Een maal per twee jaar

Neonatale sterfte

Na een zwangerschapduur van 24+ weken
Land2015BI ondergrens 2015BI bovengrens 20152010BI ondergrens 2010BI bovengrens 20102004BI ondergrens 2004BI bovengrens 2004
Kroatië2,72,23,3
Polen (2014)2,42,32,63,12,93,24,44,24,6
Hongarije2,42,12,7
Letland2,21,72,93,32,64,25,54,66,6
Frankrijk2,122,22,122,2
Litouwen21,62,62,31,82,94,23,65,1
NEDERLAND21,82,22,222,42,72,53
Slowakije1,91,62,31,81,42,12,422,8
Zwitserland (2014)1,81,52,11,91,62,2
VKex.Schotl.1,71,71,921,92,12,62,42,7
België1,61,41,91,91,82,32,322,7
Denemarken1,41,11,71,51,21,832,63,5
Oostenrijk1,41,11,61,71,422,21,92,6
Zweden (2014)1,31,11,51,31,11,51,91,72,2
Estland1,20,821,30,823,935
Tsjechië1,211,41,61,41,91,91,62,2
Noorwegen1,20,91,51,61,321,91,62,3
Finland1,20,91,51,311,621,62,4
Slovenië0,40,20,81,10,81,72,21,63,1
Portugal1,61,31,82,322,6
Spanje: Valencia2,422,81,81,52,2
Bron

Euro-Peristat, 2018

  • BI = 95% betrouwbaarheidsinterval (alleen zichtbaar in de tabel lay-out)
  • Binnen Euro-Peristat wordt een grens van 24 weken gehanteerd, waardoor cijfers lager uitvallen dan nationale cijfers.
  • België 2004: excl. Wallonië.
 
Verslagjaren
2004, 2010 en 2015
Laatste update gegevens
19 januari 2019
Updatefrequentie
Onregelmatig

Verantwoording

Voor de internationale vergelijking is het cijfer voor neonatale sterfte vanaf 24 weken gebruikt, de overige cijfers betreffen neonatale sterfte vanaf 22 weken. Verantwoording van de Nederlandse cijfers is te vinden bij Perined

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Bronnen

  •  Perinatale Registratie Nederland (Perined)

  • CBS/Perined via CBS StatLine

  • Euro-Peristat, 2018