Neonatale sterfte

De neonatale sterfte is
2,5
per 1.000 levendgeborenen
Verslagjaar
2016
Bron
Perinatale Registratie Nederland (Perined)

Dit kerncijfer betreft het aantal overledenen tot en met 28 dagen na de geboorte per 1.000 levendgeborenen na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer. Neonatale sterfte is zowel een indicator van de gezondheid van baby's in de neonatale periode, als een indicator van de kwaliteit van zorg. Het kerncijfer is in verschillende indicatorsystemen opgenomen. Een hoge waarde kan duiden op slechtere zorg en gebrek aan preventie.

  • Regionaal
  • Internationaal

Neonatale sterfte per provincie

Neonatale sterfte per provincie, 2013-2015*
Bron

CBS/Perined via CBS StatLine

Verslagperiode
2013-2015
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
29 juni 2018
Updatefrequentie
Een maal per twee jaar

Neonatale sterfte

vanaf 24 weken
Land20042010
Roemenië4,3
Malta4,44
Letland5,53,3
Polen4,43,1
Spanje: Val.1,82,4
Litouwen4,22,3
NEDERLAND2,72,2
België: Vl. en Br.2,32,2
Frankrijk2,1
VK2,62
België: Wal.1,8
Slowakije2,41,8
Oostenrijk2,21,7
Tsjechië1,91,6
Portugal2,31,6
Denemarken31,5
Estland3,91,3
Finland21,3
Zweden1,91,3
Luxemburg1,81,2
Slovenië2,21,1
Bron

 Euro-Peristat

Zie verantwoording voor afwijking van het kerncijfer.

De neonatale sterfte is in Nederland hoger dan in de meeste andere Europese landen landen. De neonatale sterfte is in Nederland tussen 2004 en 2010 afgenomen, maar omdat andere landen een vergelijkbare daling lieten zien, veranderde de positie van Nederland op de Europese rangorde niet.
Veslagjaren
2004 en 2010
Laatste update gegevens
29 april 2016
Updatefrequentie
Onregelmatig

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Voor de internationale vergelijking is het cijfer voor neonatale sterfte vanaf 24 weken gebruikt, de overige cijfers betreffen neonatale sterfte vanaf 22 weken. Verantwoording van de Nederlandse cijfers is te vinden bij Perined

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Bronnen

  •  Perined

  • CBS/Perined via CBS StatLine

  •  Euro-Peristat

    Zie verantwoording voor afwijking van het kerncijfer.