Neonatale sterfte (titel niet zichtbaar)

De neonatale sterfte is

3,3 per 1.000 levendgeborenen

 

Verslagjaar: 2020
Bron: Perinatale Registratie Nederland (Perined)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal overledenen tot en met 28 dagen na de geboorte per 1.000 levendgeborenen na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer. Neonatale sterfte is zowel een indicator van de gezondheid van baby's in de neonatale periode, als een indicator van de kwaliteit van zorg. Het kerncijfer is in verschillende indicatorsystemen opgenomen. Een hoge waarde kan duiden op slechtere zorg en gebrek aan preventie.

Trend

Sla de grafiek Trend in neonatale sterfte over en ga naar de datatabel
  • De neonatale en perinatale sterftecijfers voor 2016 zijn gecorrigeerd in verband met technische problemen bij de registratie in 2016.  Nader onderzoek naar de mogelijke invloed van deze problemen op sterftecijfers rond de geboorte voor dat jaar vindt nog plaats.

Bron 
Perinatale Registratie Nederland (Perined)
Verslagjaar t/m 
2020
Laatste update gegevens  
21 oktober 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarboeken Zorg op Perined.nl
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Internationaal

Sla de grafiek Neonatale sterfte over en ga naar de datatabel
  • BI = 95% betrouwbaarheidsinterval (alleen zichtbaar in de tabel lay-out)
  • Binnen Euro-Peristat wordt een grens van 24 weken gehanteerd, waardoor cijfers lager uitvallen dan nationale cijfers.
  • België 2004: excl. Wallonië.

Bron
Euro-Peristat, 2018
Verslagjaren
2004, 2010 en 2015
Laatste update gegevens  
19 januari 2019
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Voor de internationale vergelijking is het cijfer voor neonatale sterfte vanaf 24 weken gebruikt, de overige cijfers betreffen neonatale sterfte vanaf 22 weken. Verantwoording van de Nederlandse cijfers is te vinden bij Perined

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Voor 07-05-2021 stond hier ook de regionale kaart ‘Neonatale sterfte per provincie’. De data voor deze kaart wordt niet geactualiseerd, omdat de bronhouder (Perined) deze cijfers niet meer presenteert vanwege de kleine aantallen.