Neonatale sterfte (titel niet zichtbaar)

De neonatale sterfte is

1,7 per 1.000 geborenen

 

Verslagjaar: 2021
Bron: Perinatale Registratie Nederland (Perined)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal overledenen tot en met 28 dagen na de geboorte per 1.000 geborenen na een zwangerschapsduur van 24 weken of meer. Neonatale sterfte is zowel een indicator van de gezondheid van baby's in de neonatale periode, als een indicator van de kwaliteit van zorg. Het kerncijfer is in verschillende indicatorsystemen opgenomen. Een hoge waarde kan duiden op slechtere zorg en gebrek aan preventie.

Trend

Sla de grafiek Trend in neonatale sterfte over en ga naar de datatabel
  • In 2021 kent de neonale sterfte onderregistratie. Dit wordt veroorzaakt door aanleverproblemen vanuit de Verloskundige Informatiesystemen en het opschorten van de registratie door algemene kinderartsen.

Bron 
Perinatale Registratie Nederland (Perined)
Verslagjaar t/m 
2021
Laatste update gegevens  
14 maart 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarboeken Zorg op Perined.nl
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Internationaal

Sla de grafiek Neonatale sterfte over en ga naar de datatabel

Bron
Euro-Peristat, 2022
Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens  
14 maart 2023
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl
European Perinatal Health Report op europeristat.com(PDF)

 Verantwoording van de Nederlandse cijfers is te vinden bij Perined

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Voor 07-05-2021 stond hier ook de regionale kaart ‘Neonatale sterfte per provincie’. De data voor deze kaart wordt niet geactualiseerd, omdat de bronhouder (Perined) deze cijfers niet meer presenteert vanwege de kleine aantallen.