Titel (titel niet zichtbaar)

Het aantal levendgeborenen dat overlijdt voor de eerste verjaardag is

3,2 per 1.000

 

Verslagjaar: 2022
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft de zuigelingensterfte, dit is het aantal overledenen in het eerste levensjaar (de som van neonatale sterfte of meer en post-neonatale sterfte).

Trend

Sla de grafiek Trend in zuigelingensterfte over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens 
15 september 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sterfte rond de geboorte op VZinfo.nl
Overledenen op CBS StatLine

internationaal

Sla de grafiek Trend in zuigelingensterfte, internationaal over en ga naar de datatabel

Bron 
Eurostat, 2023
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens 
24 mei 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sterfte rond de geboorte op VZinfo.nl (Internationaal)

Voorheen stond hier ook de regionale kaart ‘Zuigelingensterfte per provincie’. De data voor deze kaart kon niet worden geactualiseerd omdat de bronhouder ( CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) deze cijfers niet meer presenteert vanwege de kleine aantallen. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Sterfte rond de geboorte op VZinfo.nl.