Perinatale sterfte (titel niet zichtbaar)

De perinatale sterfte is

5 per 1.000 levend- en doodgeborenen

 

Verslagjaar: 2021
Bron: Perinatale Registratie Nederland (Perined)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal overleden kinderen vóór, tijdens of in de eerste 28 dagen na de geboorte na een zwangerschapsduur vanaf 24 weken. Dit is de som van de foetale en de neonatale sterfte.

Trend

Sla de grafiek Trend in perinatale sterfte (≥24 weken) over en ga naar de datatabel

*In 2021 kent de neonatale sterfte, en daarmee ook de perinatale sterfte, onderregistratie. Dit wordt veroorzaakt door aanleverproblemen vanuit de Verloskundige Informatiesystemen en het opschorten van de registratie door algemene kinderartsen.

  • Perinatale sterfte (vanaf 24 weken zwangerschap, tot 28 dagen) per 1.000 levend- en doodgeborenen.
  • Foetale sterfte/doodgeboorte  (vanaf 24 weken zwangerschap) per 1.000 levend- en doodgeborenen.
  • Neonatale sterfte (na een zwangerschapsduur van 24 weken of meer) per 1.000 levend- en doodgeborenen.

Bron 
Perined, 15-12-2022 geraadpleegd via www.peristat.nl
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens  
5 januari 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Perined op www.peristat.nl
Sterfte rond de geboorte op VZinfo.nl

internationaal

Sla de grafiek Perinatale sterfte over en ga naar de datatabel
  • Neonatale sterfte vanaf 24 weken zwangerschap tot 28 dagen na de geboorte. 
  • Foetale sterfte vanaf 28 weken zwangerschapsduur.
  • Figuur toont EU Europese unie (Europese unie)-landen, IJsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Geen data beschikbaar voor: Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Portugal, Roemenië, Slowakije en Spanje.
  • Jaarlijkse fluctuaties en betrouwbaarheidsintervallen zijn mogelijk groter voor enkele landen met kleine aantallen geboorten zoals Cyprus en Malta.
  • VK: Verenigd Koninkrijk.

Bron 
Euro-Peristat, 2022
Verslagjaar 
2019
Laatste update gegevens  
15 november 2022
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Sterfte rond de geboorte op VZinfo.nl | Internationaal
Europeristat.com

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Sterfte rond de geboorte op VZinfo.nl of bij de Perinatale Registratie van Perined,  geraadpleegd via www.peristat.nl

Tot  06-03-2020 stond hier ook de regionale kaart ‘Perinatale sterfte per provincie’. De data voor deze kaart wordt niet geactualiseerd, omdat de bronhouder (Perined) deze cijfers niet meer presenteert vanwege de kleine aantallen.
Vanaf 2021 kunnen de cijfers afwijken van wat er voorheen op de Staat stond, omdat we in navolging van Perined zijn overgegaan van een zwangerschapsduur-grens van 22 naar 24 weken. 
Doordat Perined een dynamische databank is met naleveringen worden bij nieuwe updates van peristat.nl de cijfers van voorgaande jaren herberekend, wat kan leiden tot kleine verschuivingen in de aantallen.