Perinatale sterfte

De perinatale sterfte is
7,3
per 1.000 levend- en doodgeborenen
Verslagjaar
2016
Bron
Perinatale Registratie Nederland (Perined)

Dit kerncijfer betreft het aantal overleden kinderen vóór, tijdens of in de eerste 28 dagen na de geboorte na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer. Dit is de som van de foetale en de neonatale sterfte.

  • Regionaal

Perinatale sterfte per provincie

In de eerste 28 dagen
Perinatale sterfte per provincie, 2013-2015*
  • Aantal per 1.000 geborenen betreffen zowel levend- als doodgeborenen
Bron

CBS/Perined via CBS StatLine

Verslagperiode
2013-2015
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
29 juni 2018
Updatefrequentie
Een maal per twee jaar

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Sterfte rond de geboorte op VZinfo.nl.
 

Bronnen

  • Perined 

  • CBS/Perined via CBS StatLine