Perinatale sterfte

De perinatale sterfte is
7,7
per 1.000 levend- en doodgeborenen
Verslagjaar
2017
Bron
Perinatale Registratie Nederland (Perined)

Dit kerncijfer betreft het aantal overleden kinderen vóór, tijdens of in de eerste 28 dagen na de geboorte na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer. Dit is de som van de foetale en de neonatale sterfte.

 • Regionaal
 • Internationaal

Perinatale sterfte per provincie

In de eerste 28 dagen
Perinatale sterfte per provincie, 2013-2015*
 • Aantal per 1.000 geborenen betreffen zowel levend- als doodgeborenen
Bron

CBS/Perined via CBS StatLine

Verslagperiode
2013-2015
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
29 juni 2018
Updatefrequentie
Een maal per twee jaar

Perinatale sterfte

landNeonatale sterfteFoetale sterfte
Bulgarije (2014)4,35,7
Roemenië3,53,6
Hongarije2,43,7
VK (N-Ierland)3,32,6
Kroatië2,73,2
Malta3,22,5
Letland2,23,4
Slowakije1,93,5
Litouwen2,22,9
Frankrijk2,13
Polen (2014)2,42,5
België1,63,1
VK (Engeland/Wales)1,63,1
Zweden1,33
Estland1,23,1
Zwitserland (2014)1,82,4
NEDERLAND22,2
Tsjechië1,22,7
Oostenrijk1,42,4
Noorwegen1,22,3
Luxemburg1,22,3
Denemarken1,42
Finland1,22,1
Slovenië0,42,4
Cyprus 1,31,4
IJsland0,52
Bron

 Euro-Peristat, 2018

 • Neonatale sterfte vanaf 24 weken zwangerschap tot 28 dagen na de geboorte. Met uitzondering van: Bulgarije (800+ gram of 26+ weken); Ierland en Hongarije (500+ gram of 24+ weken); Oostenrijk en Slovenië (500+ gram)
 • Foetale sterfte vanaf 28 weken zwangerschapsduur
 • Figuur toont EU-landen, Noorwegen, Zwitserland en IJsland. Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Spanje en Portugal zijn niet in de figuur opgenomen omdat voor deze landen geen data beschikbaar waren voor neonatale sterfte vanaf 24 weken zwangerschap
 • Jaarlijkse fluctuaties en betrouwbaarheidsintervallen zijn mogelijk groter voor enkele landen met kleine aantallen geboorten zoals Cyprus, IJsland, Luxemburg en Malta
 • VK: Verenigd Koninkrijk
Veslagjaar
2015
Laatste update gegevens
16 januari 2019
Updatefrequentie
Onregelmatig

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Sterfte rond de geboorte op VZinfo.nl.
 

Bronnen

 • Perined 

 • CBS/Perined via CBS StatLine

 •  Euro-Peristat, 2018