Titel (titel niet zichtbaar)

Ieder jaar zijn er voor hartfalen per 10.000 personen 

13,7 ziekenhuisopnamen 

 

Verslagjaar:  2019
Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal ziekenhuisopnamen met als hoofddiagnose hartfalen per 10.000 personen. Bij patiënten met hartfalen zijn ziekenhuisopnamen vaak te voorkomen door goede en tijdige ambulante zorg, veelal in de eerstelijn.

Trend

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel
  • Gestandaardiseerd naar de OECD standaard
  • In 2013 was de gegevensbron (LBZ) onvolledig, daarom worden er van dat jaar geen gegevens getoond. In 2014 was van ongeveer 2,3% van alle opnamen geen diagnose geregistreerd. De schatting van het aantal opnamen vanwege hartfalen is daarom mogelijk iets te laag. Na 2014 was de onvolledigheid zeer klein. In de periode voor 2013 is gecorrigeerd voor deze onvolledigheid.

Bron
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)
Verslagjaren
2006-2012, 2014-2020
Laatste update gegevens  
18 mei 2021
Updatefrequentie  
Een maal per twee jaar
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Internationaal

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel
  • Gestandaardiseerd naar de OECD standaard.
  •  Meetjaar voor Australlë, Verenigde Staten, Nederland en  Polen is 2016. Meetjaar voor Frankrijk en Zwitserland is 2015.

Bron 
OECD Health Statistics
Verslagjaar
2017 (tenzij anders aangegeven)
Laatste update gegevens  
10 april 2020
Updatefrequentie  
Eenmaal per twee jaar
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl
OECD Health Statistics

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.