Titel (titel niet zichtbaar)

Het aantal ziekenhuisopnamen voor astma en COPD per 10.000 personen is

12,5 

 

Verslagjaar:  2021
Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal ziekenhuisopnamen met als hoofddiagnose astma of COPD per 10.000 personen. Ziekenhuisopnamen voor astma of COPD zijn in de meeste gevallen te voorkomen door goede en tijdige ambulante zorg, veelal in de eerste lijn.

Trend

Sla de grafiek Trend in ziekenhuisopnamen voor astma en COPD over en ga naar de datatabel
  • Gestandaardiseerd naar de OECD standaard voor 15 jaar en ouder.
  • In 2013 was de gegevensbron (LBZ()) onvolledig, daarom worden er van dat jaar geen gegevens getoond. In 2014 was van ongeveer 2,3% van alle opnamen geen diagnose geregistreerd. De schatting van het aantal opnamen is daarom mogelijk iets te laag. Na 2014 was de onvolledigheid zeer klein. In de periode voor 2013 is gecorrigeerd voor deze onvolledigheid.

Bron
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)
Verslagjaren
2006-2012, 2014-2021
Laatste update gegevens  
23 januari 2024
Updatefrequentie  
Een maal per twee jaar
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Internationaal

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen voor astma en COPD over en ga naar de datatabel
  • Gestandaardiseerd naar de OECD standaard voor 15 jaar en ouder.

Bron 
OECD Health Statistics
Verslagjaar
2021 (tenzij anders aangegeven)
Laatste update gegevens  
23 januari 2024
Updatefrequentie  
Eenmaal per twee jaar
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl
OECD Health Statistics

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.