Foetale sterfte (titel niet zichtbaar)

De foetale sterfte is

3,2 per 1.000 geborenen

 

Verslagjaar: 2021
Bron: Perinatale Registratie Nederland (Perined)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft de foetale sterfte na een zwangerschapsduur van 24 weken of meer. Foetale sterfte is zowel een volksgezondheidsindicator (van de perinatale periode), als een indicator van de kwaliteit van zorg. Het kerncijfer is in verschillende indicatorsystemen opgenomen. Een hoge waarde kan duiden op slechtere zorg en gebrek aan preventie.

Trend

Sla de grafiek Trend in foetale sterfte over en ga naar de datatabel

Bron 
Perinatale Registratie Nederland (Perined)
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens  
14 maart 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarboeken Zorg op Perined.nl
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

internationaal

Sla de grafiek Foetale sterfte na een zwangerschapsduur van 28 weken over en ga naar de datatabel
  • De cijfers zijn (indien mogelijk) zonder zwangerschapsafbrekingen.
  • Om cijfers internationaal in de tijd te vergelijken, wordt een grens van 28 weken gehanteerd; daardoor vallen de cijfers hoger uit dan nationale cijfers waarbij de grens bij 22 weken wordt gelegd.
  • Indien informatie over de zwangerschapsduur ontbrak, zijn geboortes en sterfgevallen meegerekend bij een geboortegewicht boven de 500 gram. Geboorte en sterfte zijn geëxcludeerd bij het ontbreken van zowel zwangerschapsduur als geboortegewicht.
  • Aantal per 1.000 geborenen betreffen zowel levend- en doodgeborenen.
  • Polen, Zweden, Zwitserland: data uit 2014 i.p.v. 2015.

Bron 
Euro-Peristat, 2018
Verslagjaren
2004, 2010 en 2015
Laatste update gegevens  1
9 januari 2019
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

In de gepresenteerde internationale vergelijking van Euro-Peristat wordt een grens van 28 weken gehanteerd, waardoor de internationale cijfers lager uitvallen dan nationale cijfers waarbij 22 weken wordt gehanteerd. Verantwoording van de Nederlandse cijfers is te vinden bij Perined.

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Voor 06-03-2020 stond hier ook de regionale kaart ‘Doodgeborenen per provincie’. De data voor deze kaart wordt niet geactualiseerd, omdat de bronhouder (Perined) deze cijfers niet meer presenteert vanwege de kleine aantallen.