Foetale sterfte

De foetale sterfte is
5,0
per 1.000 geborenen
Verslagjaar
2018
Bron
Perinatale Registratie Nederland (Perined)

Dit kerncijfer betreft de foetale sterfte na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer. Foetale sterfte is zowel een volksgezondheidsindicator (van de perinatale periode), als een indicator van de kwaliteit van zorg. Het kerncijfer is in verschillende indicatorsystemen opgenomen. Een hoge waarde kan duiden op slechtere zorg en gebrek aan preventie.

 • Trend

Trend in foetale sterfte

Vanaf 22 weken
JaarFoetale sterfte per 1.000 geborenen
20008,1
20018
20027,9
20037,3
20047,2
20057,2
20067
20076,7
20086,6
20096
20105,7
20115,6
20125,5
20135,3
20144,7
20154,8
20164,8
20174,6
20185
Bron

 Perinatale Registratie Nederland (Perined)

 • Aantal per 1.000 geborenen betreffen zowel levend- en doodgeborenen.
Verslagperiode t/m
2018
Laatste update gegevens
7 januari 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks
 • Internationaal

Foetale sterfte na een zwangerschapsduur van 28 weken

Indien mogelijk zonder abortussen
Land2015BI ondergrens 2015BI bovengrens 20152010BI ondergrens 2010BI bovengrens 20102004BI ondergrens 2004BI bovengrens 2004
Hongarije3,73,34,13,43,13,83,73,44,1
Slowakije3,53,14,13,12,73,61,71,32
Ierland3,433,93,73,24,14,33,84,8
Letland3,42,74,24,13,35,14,845,9
Kroatië3,22,73,8
Estland3,12,34,22,723,73,22,44,2
België3,12,83,43,22,83,532,63,4
VK Engl./Wales3,12,93,23,83,63,9
Frankrijk32,93,1
Zweden32,73,42,82,53,13,22,83,5
Griekenland32,63,33,543,64,4
Litouwen2,92,33,53,42,84,13,93,34,7
Tsjechië2,72,43,11,51,31,72,42,12,7
Spanje2,72,62,92,62,52,82,72,62,9
VKSchtl/N-Ierl2,62,43,13,63,244,33,94,8
Portugal2,52,22,92,42,12,72,72,43
Polen2,52,32,632,83,13,83,64
Zwitserland2,42,12,72,11,82,5
Duitsland2,42,32,52,32,12,42,62,42,7
Italië2,42,32,62,42,22,53,73,63,9
Oostenrijk2,42,12,82,52,12,82,52,22,9
Slovenië2,41,83,13,32,64,23,52,84,5
Noorwegen2,31,92,72,722,72,92,53,4
NEDERLAND2,222,42,92,63,14,344,6
Finland2,11,72,521,62,321,72,4
Denemarken21,72,42,322,73,73,34,2
Bron

Euro-Peristat, 2018

 • BI = 95% betrouwbaarheidsinterval (alleen zichtbaar in de tabel lay-out).
 • De cijfers zijn (indien mogelijk) zonder zwangerschapsafbrekingen.
 • Om cijfers internationaal in de tijd te vergelijken, wordt een grens van 28 weken gehanteerd; daardoor vallen de cijfers hoger uit dan nationale cijfers waarbij de grens bij 22 weken wordt geleg.
 • Indien informatie over de zwangerschapsduur ontbrak, zijn geboortes en sterfgevallen meegerekend bij een geboortegewicht boven de 500 gram. Geboorte en sterfte zijn geëxcludeerd bij het ontbreken van zowel zwangerschapsduur als geboortegewicht.
 • Aantal per 1.000 geborenen betreffen zowel levend- en doodgeborenen.
 • Polen, Zweden, Zwitserland: data uit 2014 i.p.v. 2015.
Verslagjaren
2004, 2010 en 2015
Laatste update gegevens
19 januari 2019
Updatefrequentie
Onregelmatig

Verantwoording

In de gepresenteerde internationale vergelijking van Euro-Peristat wordt een grens van 28 weken gehanteerd, waardoor de internationale cijfers lager uitvallen dan nationale cijfers waarbij 22 weken wordt gehanteerd. Verantwoording van de Nederlandse cijfers is te vinden bij Perined.

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Voor 06-03-2020 stond hier ook de regionale kaart ‘Doodgeborenen per provincie’. De data voor deze kaart wordt niet geactualiseerd, omdat de bronhouder (Perined) deze cijfers niet meer presenteert vanwege de kleine aantallen.

Bronnen

 •  Perinatale Registratie Nederland (Perined)

 • Euro-Peristat, 2018